Skip to content

4. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja


UČIO IH JE KAO ONAJ KOJI IMA VLAST


Mk 1,21-28

I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.

Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«

I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Isus je pozvao prvu četvoricu učenika te ih poslao da budu ribari ljudi. Koje je značenje tog izraza – ribariti ljude? Istrgnuti ljude iz prostora i okružja koji im može donijeti smrt.

Započinje ribarenje!

No, kako će to Isus poslati svoje učenike da ribare ljude? Odgovor nas iznenađuje u današnjem Markovu ulomku.

Isus ne vodi učenike na ozloglašena i grešna mjesta kako bi spasili ljude nego na mjesta kulta, religiozna mjesta. Upravo su ona ta mjesta iz kojih treba ljude spasiti jer na tim mjestima riskiraju smrt.

Evo nam Marka…

„I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati.“ Evanđelista ne piše da Isus sudjeluje u sinagogalnom  kultu nego odlazi u sinagogu da bi naučavao. Njegov nauk je u potpunoj suprotnosti od svega onoga što se u sinagogama poučavalo. Svojim naukom Isus želi oslobodi ljude od onih naukâ koje će On nazvati „nauke ljudi“, „predaja starih“ koje nemaju ništa s voljom Božjom.

Marko piše da je reakcija ljudi posebna: „Bijahu zaneseni njegovim naukom.“ I naglašava: „Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast…“ – imati vlast znači posjedovati božanski mandat –  „a ne kao pismoznanci.“ – jer se smatralo da oni imaju taj božanski mandat za naučavanje.

Pismoznanci bijahu službeni teolozi Sinedrija, nepogrešivog učiteljstva, te bijahu osobe nevjerojatne važnosti. Vjerovalo se da su riječi pismoznanaca bile zapravo riječi samoga Boga. Ukoliko je došlo do sukoba između pisane riječi te nauka pismoznanaca, oni su imali pravo jer bijahu jedini istinski tumači svetih pisama.

Čim je Isus počeo naučavati, narod otvara oči. Taj mandat, božanski mandat nemaju naši pismoznanci nego ovaj, Isus.

I nasta incident!

Čim je Isus ušao u sinagogu i stao naučavati, nasta incident.

„A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom.“ Markova prijava je ozbiljna i dramatična. Naime, plod sinagoge i njihova nauka je čovjek opsjednut nečistim duhom. Posjećivati ta mjesta kulta, ta religiozna mjesta, slijepo prihvaćanje nauka koje ondje biva naučavan, ljude čini nečistim.

Biti nečist znači ne biti sposoban komunicirati s Bogom. Religiozni nauk ne samo da nije ljude približavao Bogu nego im je to priječio.

„On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?“ Čudno, govori jedna osoba ali u množini. „Došao si da nas uništiš?“ Ovaj se čovjek osjeća ugroženim od strane Isusa. No, zašto govori u množini? Koga to Isus uništava svojim naukom?

Uništava ugled i nauk pismoznanaca.

To je osoba koja je slijepo i nekritično pristala uz nauk pismoznanaca. A kada se zbog toga nalazi u krizi, dolazi u opasnost i vlastita religioznost, vlastita vjera.

I to je razlog zašto reagira. On je zapravo glasnogovornik pismoznanaca. Nadalje, ta ga osoba podsjeća na njegovu zadaću: „Znam tko si: Svetac Božji!“ Izraz – svetac Božji – odnosi se na mesiju koji treba vjerno obdržavati Zakon te ga mora drugima nametnuti. A Isus? On ne prihvaća dijalog: „Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.“

Zašto taj nečisti duh, koji bì pobijeđen po Isusovim riječima, ostavlja tog čovjeka „potresavši njime“? Čemu to razdiranje? Kada se dođe do jednog trenutka vlastite egzistencije u kojem se čovjek susreće s Isusovom porukom, tada si mora priznati da sav dosadašnji nauk u kojega je vjerovao, sve religiozne prakse i običaji koje je vjerno izvršavao nisu ništa drugo činili nego priječili zajedništvo s Bogom. Štoviše, bili su prepreka za susret s Bogom. Zato se čovjek osjeća izdanim, zavedenim, prevarenim. Osloboditi se od svega toga biva u obliku nutarnjeg razdiranja, ili kako to Marko napisa: „potrese njime“.

„Svi se u zanosu (a ne zaprepastiše!)“ zapitkivahu: Što li je ovo? Nov nauk!“ Izraz – nov – ne znači nešto što slijedi iza prošloga nego potpuno nov nauk koji posjeduje takvu kvalitetu da nadilazi sve dosadašnje.

Isusov nauk je Božji odgovor na potrebu za puninom života koju svaka osoba u sebi nosi. Upravo je to narod osjetio.

„Nov nauk dan s vlašću“ – a ne kako je prevedeno „snažan nauk“. Marko tim riječima ponovno naglašava da Isus – a ne pismoznanci – ima vlast, to jest božanski mandat za poučavanje.

„Pa i samim nečistim dusima zapovijeda…“ Isus je samo jednom čovjeku zapovjedio a na narod se razlijeva moć njegova nauka i na sve nečistoće i nečiste.

„… i pokoravaju mu se.“

„I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.“

Dakle, Isusov se nauk širi svuda naokolo.

Naravno, pismoznanci neće sjediti skrštenih ruku nego će se osvetiti te ćemo kasnije vidjeti da će upravo oni – pismoznanci – biti ti koji će reći da je Isus opsjednut nečistim duhom.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Naučavati s vlašću – razmišljanje uz 4. nedj... Osim što smo prošlu nedjelju mogli razmišljati o tome kako je Isus započeo svoju propovjedničku službu na nov i neobičan način (Mk 1, 14-20), ...
4. nedjelja kroz godinu (B) – homilija Uvod i pokajnički čin Isus je liječnik duše i tijela. Isus jedini je jači od svakoga zla, tjelesnog i duhovnog. Kao što je liječio bole...
Četvrta nedjelja kroz godinu (B) RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Pnz 18,15-20 Knjiga Ponovljenog Zakona, iz koje čitamo prvo čitanje, ne odnosi se samo n...
Bunt protiv Isusa – razmišljanje uz 4. nedje... Započinjući svoje javno djelovanje Isus će doživjeti i prve neugodnosti kao što je bila i ova u Kafarnaumu, opisana u današnjem Evanđelju. Pre...
Meditacija uz 4. nedjelju kroz godinu (B) Ima prilika kad smo mi ljudi nemoćni. Kad nam klonu ruke i kada zdvojni gledamo u prazno. Ništa se ne može učiniti. Eno, dogodi se potres, pop...