Srijeda, 12 svibnja

5. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Vi ste svjetlost svijeta


Mt 5, 13-16

“Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.” “Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.”


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Novi odnos između Boga i ljudi, kojega Isus predlaže, nije se više mogao izreći slikom starog saveza – onog Mojsijevog. Taj novi odnos Isus donosi u Blaženstvima. Nakon proglašenja Blaženstava, Isus se obraća svojim učenicima ohrabrujućim riječima: „Vi ste sol zemlje“. Koje je značenje te soli? U starini je sol oduvijek imala značenje onoga što čuva hranu od propadanja. Jer nisu postojali hladnjaci, hrana se stavljala ispod soli čime su je konzervirali.

Od te činjenice čuvanja hrane sol je, zatim, predstavljala – u prenesenom  značenju – ono što Savez čini valjanim i istinitim. Na primjer, da bi se dala valjanost i kontinuiranost nekom dokumentu, posipala se sol po njemu.

Dakle, ta sol u Starom zavjetu je čak postala znak Božjeg saveza s njegovim narodom. U Levitskom zakoniku možemo čitati: „Ne ostavljaj svoje žrtve prinosnice bez soli“ – bez vjernosti – „Savezu sa svojim Bogom“. Dakle, sol čini valjanim i besprekidnim Savez između Boga i ljudi. Isus je u Blaženstvima proglasio novi Savez između Boga i ljudi. Prema tome, oni koji ga prihvate – učenici –  svojim ponašanjem i životom moraju biti garancija toga.

Vjernost učenika Blaženstvima čini valjanim novi Savez i omogućuje uspostavu Kraljevstva. Stoga Isus kaže: „Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti?“ U stvari, evanđelist koristi jedan glagol koji se ne upotrebljava za stvari nego za ljude jer doslovno napisa: „ako sol poludi“. Što znači „ako poludi?“

Odnosi se na izraz „luđak“ kojega nalazimo u 7. poglavlju ovog evanđelja, redak 26. u kojem Isus govori o luđaku koji je sagradio kuću na pijesku; kada je bujica navalila, kuća se srušila. Taj luđak koji kuću gradi na pijesku je onaj koji sluša Gospodinove riječi ali ih ne prakticira. Stoga, ta sol koja poludi ponašanje je onih učenika koji sa zanosom prihvaćaju Isusovu poruku ali je ne stavljaju u praksu. Zato Isus kaže: „ako sol poludi“ – odnosno ako ne prakticiraju ove moje riječi, ništa ih drugo neće osoliti.

„Nije više ni za što, nego da se baci van“ – baciti „van“ u Matejevu evanđelju znači udaljenost od Boga; dakle, uvijek negativno značenje; „i da ljudi po njoj gaze“. Matej koristi glagol koji daje ideju nečega što biva zdrobljeno, gaženo „od ljudi“.

To znači sljedeće: ako niste vjerni – Isus govori učenicima – ovom novom Savezu, Blaženstvima, vi koji me slijedite zaslužujete samo prezir od ljudi. Narod koji od vas očekuje alternativu ovom društvu, koji od vas očekuje drugačiji način života, ako vidi da ste prihvatili tu poruku ali ju ne živite, razočarat će se i izgubiti. Stoga, zaslužujete prezir, zaslužujete da budete odbačeni.

Zatim Isus uzima drugi primjer: „Vi ste svjetlost svijeta“. Prihvaćanjem Blaženstava učenici postaju svjetlo koje rasvjetljuje ovaj svijet. Zbog toga se „ne može sakriti grad što leži na gori.“ Taj grad na gori, u ono doba, bijaše Jeruzalem ali i sam Izrael. Prorok Izaija u 60. poglavlju kaže: „K tvojoj svjetlosti koračaju narodi“. No, sada to svjetlo naroda nije više nešto statično, nego dinamično – grupa učenika – koje će Isus na kraju evanđelja poslati naviještati Radosnu vijest.

I ovdje Isus uzima primjere iz života koji se odnose na tu svjetlost. Kaže: „Ne užiže se svjetiljka da se stavi pod posudu“. Zašto Matej koristi izraz „posuda“ odnosno „lonac?. Ta posuda ili lonac bijaše mjera kojom se mjerilo ili su se čuvale žitarice, napose pšenica. Stoga, ta posuda ili lonac slika je onoga što se daruje, što se daje. Posuda, dakle, ne smije sakriti svjetlost nego mora biti njezin izraz. Ta svjetlost ostvaruje se u vlastitom sebedarju, u darivanju onoga što jesmo i što imamo.

Isus nastavlja: „nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Neka svijetli vaša svjetlost“ Ne radi se više o Isusu svjetlosti nego o ljudima koji su svjetlo. Isus poziva svakog čovjeka da, živeći Blaženstva, postanu osobe koje svijetle, koje blistaju.

Zar ne kažemo za velikodušnu osobu ili onu koja je sretna da takva osoba blista?!   

„pred ljudima da vide vaša dobra djela“. Evo, svjetlost su dobra djela. Upravo ta djela objavljuju svjetlost. Prema tome, Isus ne poziva poučavati neku nauku nego prakticirati ona Blaženstva koja će vidljivim pokazati tko je Bog i tko je čovjek. Upravo će takva svjetlost obuhvatiti cijelo društvo.

Nadodaje Isus – ta djela koja su svjetlost svijeta „slave Oca vašega koji je na nebesima.“ Dakle, ne vlastita slava ili vlastito divljenje. U šestom će poglavlju ukoriti licemjerne farizeje, odnosno izvještačene komedijaše kojima će reći: „Pazite da svoja dobra djela ne činite pred ljudima da vas oni vide“ – to je grijeh idolatrije.

Divljenje i slava tih djelâ moraju promijeniti smjer i, po prvi puta u Matejevu evanđelju, Bog biva predstavljen kao Otac. U kulturi onoga vremena, otac je onaj koji rađa i daje život, „Oca vašega koji je na nebesima“.

Stoga, Isusov poziv je da prakticiranje Blaženstava bude svjetlo koje će polako obuzeti društvo koje se nalazi u tami i koje je žedno Radosne vijesti. Darujući sebe, ono što jesmo i što imamo, u zajednici i društvu činimo vidljivim i opipljivim samoga Boga.