»Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« (Iv 11,4)
Shadow

6. nedjelja kroz godinu (A) – komentar evanđelja


Čuli ste da je rečeno starima, a ja vam kažem


Mt 5, 17-37


“Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.” “Uistinu kažem vam: ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.” “Čuli ste da je rečeno starima: Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu. A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne ‘Glupane!’, bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’, bit će podvrgnut ognju paklenomu.” “Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.” “Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš do posljednjeg novčića.” “Čuli ste da je rečeno: Ne čini preljuba! A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. Ako te desnica tvoja sablažnjava, odsijeci je i baci od sebe. Ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.” “Rečeno je također: Tko otpusti svoju ženu, neka joj dade otpusnicu. A ja vam kažem: Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – navodi je na preljub i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub.” “Čuli ste još da je rečeno starima: Ne zaklinji se krivo, nego izvrši Gospodinu svoje zakletve. A ja vam kažem: Ne kunite se nikako! Ni nebom jer je prijestolje Božje. Ni zemljom jer je podnožje njegovim nogama. Ni Jeruzalemom jer grad je Kralja velikoga! Ni svojom se glavom ne zaklinji jer ni jedne vlasi ne možeš učiniti bijelom ili crnom. Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne!’ Što je više od toga, od Zloga je.”


PIŠE: Alberto Maggi, prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Evanđelje današnje nedjelje je vrlo dugo i nije moguće komentirati svaki redak. Stoga ćemo se osvrnuti samo na neke od redaka Matejeva ulomka.

Isusov navještaj Blaženstava, kao novi savez između Boga i ljudi, ne bijaše dobro prihvaćen niti od naroda niti od njegovih učenika. Zašto? Oni očekivahu dolazak Kraljevstva kao znak velikog sjaja i objave moći čime bi Izrael došao u posjed neizmjernog bogatstva poganskih naroda kojima  bi vladao.

Isusov poziv u Blaženstvima, koji nije poziv na bogaćenje nego zapravo onaj na dijeljenje i stavljanje sebe na služenje drugima, nije bio dobro prihvaćen. Zato Isus govori: „Ne mislite da sam došao ukinuti…“ – ne koristi glagol ukinuti, koji se upotrebljava za neki zakon, nego „srušiti, razoriti“ – koji se upotrebljava za neku zgradu, „Zakon ili Proroke“ – način kojim se označava ono što mi nazivamo Stari zavjet.

Prema tome, Isus kaže: „Onu građevina kraljevstva koja se sastoji od svih zakona i proroka, nisam je došao „razoriti“, nego „ispuniti“, ali ne onako kako to vi mislite i očekujete, nego kako vam ja kažem, to jest ne preko nagomilavanja bogatstava, nego preko prakticiranja dijeljenja; ne preko gospodstva nad drugima, nego preko služenja. I napose ne samo za neki izabrani narod, nego je usmjereno prema cijelom čovječanstvu.

Isus nastavlja: „zaista, dok ne prođe nebo i zemlja“ – način kojim želi reći cijeli svemir – „ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude“. Time Isus potvrđuje potpuno ostvarenje nauma Kraljevstva.

Kada jedna zajednica prihvaća Blaženstva, tada Kraljevstvo postaje stvarnost nakon čega se samo treba proširiti. Zatim Isus upozorava: „Tko krši“ – doslovno „ignorira, ispusti“ – „jednu od tih najmanjih zapovijedi“ – ne odnosi se na zapovijedi Mojsijeva zakona koje Isus uopće ne spominje, nego se odnosi na Blaženstva koja Isus, u usporedbi s veličinom, važnošću i ozbiljnošću zapovijedi, naziva najmanjim.

Dakle, tko ignorira Blaženstva, bit će smatran najmanjim ili najvećim u kraljevstvu nebeskom, u kojem je velik onaj koji živi Blaženstva. Ti izrazi – najmanji – najveći – ne označuju hijerarhiju u kraljevstvu Božjem, nego pripadnost ili isključenje. Stoga, svatko tko ignorira Blaženstva bit će isključen iz Kraljevstva; tko ih živi, bit će prihvaćen.

Podsjećam da izraz „kraljevstvo nebesko“, kojega samo Matej koristi, označava kraljevstvo Božje; dakle, ne radi se o kraljevstvu na nebesima, na onom svijetu, nego o kraljevstvu Božjem, novom društvu kojega je Isus došao uspostaviti te u kojem Bog vlada ne zakonima koje treba obdržavati, nego priopćujući im svoga Duha.

Upravo zbog toga Isus upozorava svoje učenike: „ne bude li pravednost vaša“ – misli na vjernost Savezu – „veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja“ – odnosno veća od formalne vjernosti vezane uz samo slovo, a ne uz Duh, „nećete ući u kraljevstvo nebesko“. Dakle, ako nema vjernosti koja nije kao ona pismoznanaca i farizeja, nema ni pripadnosti u Kraljevstvu.

Zatim Isus naviješta propast tradicije i prošlosti koje zamjenjuje novim, nemjerljivo ljepšim. „Čuli ste da je rečeno starima…“ – provokativan je to Isusov rječnik. Trebao je reći: „Čuli ste da je rečeno našim ocima“ – no, Isus govori „starima“, dakle, negativan ton.

„Ne ubij!“ – Isus pak: „A ja vam kažem“ – šest puta koristi ovaj izraz kojim zamjenjuje staro s novim savezom – „Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu.“ Tko ga uvrijedi, bit će podvrgnut Vijeću – najvišem sudskom tijelu – a tko mu kaže „Luđače!“ – što znači „isključen“ – „bit će podvrgnut ognju paklenom“.

Što to Isus želi reći? Kada se u odnosu s drugim naljutiš a tu svoju ljutnju odmah ne ugasiš te se ona pretvori u uvredu koja, pak, dovodi do isključenja drugoga iz vlastitog života – to je značenje riječi „Luđače!“ – određen si na oganj Geene, Jeruzalemskog smetlišta. Odnosno, Isus želi reći svojim učenicima: „Tko isključi nekoga iz vlastita života, sam sebe isključuje iz života s Bogom“.

Zato je važno, kaže Isus, da prije odnosa s Bogom bude dobar odnos s bratom. Isus daje primjer: „Ako prinosiš dar na žrtvenik pa se sjetiš…“ – ne da ti imaš nešto protiv svog brata nego on protiv tebe, idi i pomiri se s njim. Pomirenje i vedrina su u zajednici toliko važni da prethode obvezama prema Bogu. Zbog toga Isus kaže da treba biti dobar prema drugima. Nastavlja: „Čuli ste“ – ovdje obrađuje vrlo delikatnu temu preljuba – „…Ne čini preljuba! A ja vam kažem: tko god pogleda ženu“ –izraz koji označava udanu ženu, ženu koja pripada drugome – „te ju poželi“ – ovdje se ne radi o seksualnoj želji muškarca prema ženi koja je usmjerena prema stvaranju, nego smatranju žene drugoga kao nekog objekta kojega se želi posjedovati.

Za Isusa, taj je „već s njome učinio preljub u srcu“ – u vlastitoj savjesti. Isus, zatim, daje smjernice, sredstva: „Ako je tvoje oko“ – govorio je o gledanju a oko izriče želju – „uzrok sablazni“, ili smetnje, „iskopaj ga i baci od sebe“, odnosno, ako postoji neki kriterij ili ponašanje u tvom životu – Isus će dati primjer i ruke koja označava djelovanje – iako bolno, iskorijeni ga iz svog života, jer će te, inače, odvesti u propast. Jer, reče Isus, bolje to „nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u Geenu“.

Dakle, ako u tvom životu postoji kakvo ponašanje ili vladanje za koje znaš da ti smeta za puninu tvog postojanja, radije ga eliminiraj – pa čak i ako je to bolno – nego da potpuno uništiš svoj život. Zatim Isus govori o otpuštanju žene. Ovdje se ne radi o rastavi, nego otpuštanju, jednosmjernom činu muškarca o odnosu prema ženi.

Žena je mogla biti otpuštena iz bilo kojeg razloga. No, Isus se s time ne slaže. Kaže: „Tko god otpusti svoju ženu – osim zbog…“ – ovdje Matej koristi izraz ‘porneia’, koji ima široku lepezu značenja, kako ne bi upao u kazuistiku. Ovdje biva prevedeno „Nezakonito ujedinjenje i tko se god otpuštenom oženi, čini preljub“.

Na koncu, Isus se nadovezuje na odnos koji mora postojati unutar zajednice, odnos iskrenosti i velikog poštenja; nadovezuje se na praksu zaklinjanja, koju Isus apsolutno isključuje iz zajednice te kaže: „Vaša riječ neka bude: ‘Da, da, – ne, ne“.

Prema tome, usta trebaju izreći ono što je na srcu, što je u pameti, bez dvosmislenosti i prijetvornosti. Upozorava Isus: „Što je više od toga, od Zloga je“. Zlo, đavao, je onaj koji je, prema Bibliji i Isusu,  u svijet uveo laž te je slika moći, vlasti. ‘Više od toga’ je način kojim se koristi vlast da bi nad drugim gospodovala. Zato Isus, pri odnosu s braćom, poziva na onaj unutarnji odnos zajednice, koji se temelji na govoru bez prijetvornosti, na govoru bez diplomacije ili prikladnosti, na direktnom i jasnom govoru.