Skip to content

6. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja

Isus liječi gubavca

Jean-Marie Melchior Doze, Isus liječi gubavca

I ODMAH NESTA S NJEGA GUBE I OČISTI SE


Mk 1,40-45

I dođe k njemu neki gubavac, klekne i zamoli: »Ako hoćeš, možeš me očistiti!« Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: »Hoću, budi čist!« I odmah nesta s njega gube i očisti se.  Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima: »Pazi, nikomu ništa ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo.« Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati i razglašavati događaj tako da Isus više nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao vani na samotnim mjestima. I dolažahu k njemu odasvud.


PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić


Radosna vijest koju Isus naviješta cijelom čovječanstvu sastoji se u tome da Bog nikoga ne isključuje. Religija, a ne Bog, je ta koja dijeli ljude na čiste i nečiste, zaslužne i nezaslužne. Kao što će Petar reći u Djelima apostolskim: „meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim“ (Dj 10,28). Upravo nam tu temu razlaže Marko u današnjem ulomku.

„I dođe k njemu neki gubavac…“ – bezimena osoba. Kada se u evanđeljima pojavljuje anonimni lik, to znači da je on predstavljajući lik, to jest pojedinac u kojem se svaki onaj koji se nalazi u sličnoj situaciji može pronaći. U ono vrijeme guma je bila smatrana Božjom kaznom  zbog određenih grijeha te je bila neizlječiva.

U cijelom Starom zavjetu nailazimo na samo dva slučaja ozdravljenja od gube: kod Mojsijeve sestre Marije koju sâm Bog ozdravi te kod Elizeja koji ozdravi po rukama jednog poganina. Dakle, samo dva ozdravljenja! Kako smo već rekli, guba se smatrala Božjom kaznom zbog učinjenih određenih grijeha. Stoga onaj koji je od nje bolovao, nije pobuđivao nikakvo milosrđe ili samilost te je bio udaljen, izbačen iz sela, grada. Bio je to živući mrtvac kojemu se nije smjelo približiti niti se on usuđivao pristupiti bilo komu.

Ovdje, pak, jedan gubavac krši zakon. Ide Isusu ususret te ga na koljenima moli. Moli ga na koljenima jer ne zna kakva bi mogla biti Isusova reakcija.

„klekne i zamoli: Ako hoćeš, možeš me očistiti!“

Ne moli Isusa da ga ozdravi jer je znao da je to nemoguće. Traži od Isusa da ga očisti. U cijelom odlomku uopće se ne pojavljuje glagol „liječiti, ozdraviti“ nego tri puta – što znači potpunost – glagol „očistiti“. To znači da ovaj gubavac želi doći u kontakt s Bogom. Sve je izgubio – obitelj, prijatelje, Boga – osjeća se promašenim, izgubljenim, odbačenim.

Stoga traži bilo kakav kontakt s Bogom jer ga je religija dovela u očajnu situaciju.

Nečist je. Jedini tko ga može očistiti je Bog. No, jer je nečist, ne može se Bogu niti približiti a kamoli obratiti. Totalni očaj!

A Isusova reakcija prema ovom grešniku?

Prema kulturi i poimanju onog vremena, Isus krši zakon. Naime, Isus mu pokazuje samilost. Izraz – samilost – označuje božanski osjećaj kojim se vraća život onomu koji života više nema.

„Isus ganut pruži ruku…“ Ovim pokretom nasta alarm! Naime, Marko koristi izraz – ispružiti ruku – iz knjige Izlaska i to iz popisa deset zala, gdje je – ispružiti ruku – označavalo Božju akciju ili Mojsijevu protiv neprijatelja Židovskog naroda pri samom njihovu kažnjavanju.

Ne znajući kako će sve završiti, slušatelj i čitatelj se vjerojatno pitao: Ma što čini? Sigurno će ga sada kazniti! Kazniti jer je grešnik i jer nastavlja kršiti zakon.

Još gore!

Ne samo da ga ne kažnjava, nego ga i dotiče!

„Dotače ga se pa će mu…“

Nije bilo nikakve potrebe dotaknuti bolesnog. Koliko puta je Isus ozdravljao samo snagom svoje riječi?! Zašto ga onda ovdje dotiče? Dotiče ga jer je to bilo zabranjeno.

I što se dogodi?

„Hoću“ Volja Božja je eliminacija bilo kakve marginalizacije u njegovo ime, zauvijek brišući kategoriju čist-nečist. Za Gospodina ne postoje nečiste osobe.

„Hoću, budi čist!“ Dotaknuvši ga, i Isus krši zakon i od tog je trenutka – ritualno, pravno – i on sâm postao nečist.

„I odmah nesta s njega gube i očisti se.“ Po treći put se pojavljuje glagol – očisti se.

Na temelju kakvih zasluga je ovaj gubavac očišćen? Nikakvih! Štoviše, nastavio je kršiti zakon. Marko nam ovdje predstavlja novost koju Isus donosi: Božja ljubav se ne dobiva zbog zaslugâ neke osobe – gubavac ih uopće nema – nego zbog njihovih potreba. Veličina Isusove novosti je napose u ovome: nije istina, kako to religija uči, da se čovjek najprije mora očisti kako bi se Bogu uopće približio nego suprotno – prihvaćanje Boga znači čišćenje čovjeka.

To je Radosna vijest koju Isus donosi!

No. Čini se da Isus iznenada mijenja raspoloženje.

Ne kako stoji u prijevodu: „Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima“ nego „ozbiljno ga ukorivši izbaci ga van“ Zašto? Ako je to već trebao učiniti, ne bi li bilo bolje da ga je prije ukorio, kada je sagriješio i prekršio zakon i kada mu se približio? Još k tome, odakle ga je to izbacio? Ukorio ga je jer je povjerovao da ga je Bog isključio iz svoje ljubavi.

Izbacuje ga van iz simptomatičnog mjesta – iz sinagoge – religiozne institucije, koja je učila tu groznu sliku Boga koji prijeti, kažnjava i od sebe ljude udaljuje. To je razlog zašto ga Isus ukoruje. Kako si mogao vjerovati da te je Bog ostavio, napustio?

Nastavlja Isus: „Pazi, nikomu ništa ne kazuj“ – jer najprije treba postati svjestan što mu se to dogodilo – „nego idi, pokaži se svećeniku…“ Zašto? „i prinesi za svoje očišćenje što propisa Mojsije“ – a ne Bog!!! –

Guba je opći termin kojim su se opisivale različite bolesti kože i kože lubanje. A od toga se moglo ozdraviti. Da bi se moglo ponovno vratiti u selo i u obitelj, bilo je potrebno biti pregledan od strane svećenikâ koji su izdavali certifikat ozdravljenja. Naravno da to nije bilo besplatno. Trebalo je platiti s čak tri janjeta ili samo jednim, ako je osoba bila siromašna.

Isus ga poziva da usporedi dva načina poimanja Boga: Bog svećenikâ je Bog koji traži, zahtijeva, odbacuje, kažnjava. Bog Isusa je Bog koji je ljubav, koji prašta  i koji besplatno svima nudi svoju ljubav.

Zato mu Isus reče, ali ne kako stoji u prijevodu: „njima za svjedočanstvo.“ nego „protiv njih“. Marko se nadovezuje na knjigu Ponovljenog zakona 31,26 gdje Mojsije kaže: „Uzmite knjigu ovoga Zakona i položite je uz Kovčeg saveza Jahvina. Neka ondje bude svjedokom protiv tebe“.

Gubavac je razumio i ne odlazi svećenicima. U stvari: „Ali čim iziđe“ – napušta tu religioznu instituciju koja ga je učinila nečistim – „stane on uvelike pripovijedati“. Marko koristi isti glagol kao i kod Isusova naučavanja.

„i razglašavati“ ne „događaj“ kako stoji u prijevodu. Naime, grčki izraz – logos – znači riječ, poruka. To znači da ono što gubavac propovijeda nije toliko sâm događaj nego novost: Bog ne marginizira, ne kategorizira ljude, ne odbacuje niti isključuje nego svima nudi svoju ljubav.

To je poruka čiji je gubavac svjedok.

„tako da…“ – ovdje Marko ne stavlja Isusa kao subjekta nego izjednačuje i Isusa i gubavca kao jednu osobu.

Poruka koju gubavac razglašuje je sljedeća: Bog nije kao Bog kojega svećenici prikazuju i traže da ljudi vjeruju. Bog ne diskriminira, nikoga ne etiketira niti odbacuje nego svima nudi svoju ljubav.

„tako da više nije mogao javno ući u grad“

Naravno da evanđelista misli na Isusa. Isus, dodirnuvši gubavca, postao je nečist te zbog toga ne može javno ući u grad jer se morao podvrgnuti obredima čišćenja.

„nego se zadržavao vani“ – kao i gubavac – “na samotnim mjestima.“ – gdje su se gubavci zadržavali.

No, kako se dogodilo i na početku evanđeoskog ulomka, „dolažahu k njemu odasvud.“

Svi oni koji su bili odbačeni, marginizirani, koji su se osjećali od Boga udaljeni, omraženi, nečisti – svi oni dolaze k Isusu.

Zašto?

Bog Isusa je Bog koji čisti, ozdravlja, svakoga prihvaća.

To je Radosna vijest koju je narod očekivao i čuo, napose oni koje je religija odbacila, učinila nečistim i od Boga udaljila.

dr. Zdenko Ilić

dr. Zdenko Ilić

Crkveni sudac i profesor crkvenoga prava na KBF-u u Đakovu
dr. Zdenko Ilić

P o v e z a n i   t e k s t o v i

Htijenjem do očišćenja – razmišljanje uz 6. ... U današnjem evanđeoskom odlomku (Mk 1, 40-45) sveti Marko opisuje kako Isus liječi jednoga gubavca koji je kleknuo pred njega i zamolio da ga ...
6. nedjelja kroz godinu (B) – homilija Uvod i pokajnički čin Onaj tko laže, veli poslovica, mora imati dobro pamćenje. Onaj koji vara, mora biti jako domišljat. Po sebi je na...
6. nedjelja kroz godinu (B) – nacrt za homil... Uvod i pokajnički čin Danas je sve više osamljenih i onih koji se osjećaju ostavljenima i odbačenima. A Isus pristupa svakom čovjeku: i...
Šesta nedjelja kroz godinu (B) RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Lev 13,1-2.45-46 U svim kulturama svijeta postoji razlikovanje između svetog i profanog, č...
Isusova promidžba – razmišljanje uz 6. nedje... U današnjem Evanđelju, osim što je doista ganutljivo ozdravljenje gubavca, vrlo je uočljivo da mu Isus nakon što ga je očistio od gube zabranj...