»Jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11,30)

6. vazmena nedjelja (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje