666 – žig zvijeri  [video]

666 – žig zvijeri [video]

“U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.“ Tako glasi jedan od najpoznatijih redaka Biblije, točnije knjige Otkrivenja. Upravo u tom retku nalazi se najpoznatiji troznamenkasti broj na svijetu: 666, žig zvijeri. No, što znači taj broj? Možemo li ga odgonetnuti? Jesu li telefonske linije koje u sebi sadrže ‘666’ u službi sotone? Što ako vas na registraciji zapadnu baš te znamenke? Ako ste se rodili 6.6.2006., jeste li možda vi taj čovjek čiji je broj šesto šezdeset šest?