Anđeo od papira

andeo-od-papira


Uz malo truda i od malo potrebnog materijala vrlo lako se može napraviti zgodan anđeo, a koji može poslužiti za vjeronaučnu nastavu ili za katehezu, npr. pri obradi teme o anđelima čuvarima. Potrebno je uzeti bijeli papir A4 formata, postaviti ga po širini, presaviti ga nekoliko puta tako da tvori lepezu, izbušiti bušilicom oba kraja, potom lepezu presaviti na pola i na spajanju slijepiti.

Drugi papir A4 formata potrebno je najprije malo skratiti i lagano zaobliti tako da s jedne strane bude širi, a s druge uži, a onda također složiti u lepezu, presaviti na pola i krajeve zalijepiti za “anđelovu haljinu”.

Još je preostalo napraviti manju trakicu, zalijepiti ju s oba kraja za anđelova krila, a u nastalu rupicu (glavu) umetnuti vatu, flomasterom nacrtati oči i usta, te po želji nacrtati ili zalijepiti kosu.

Takvom anđelu je potrebno još provući konac između trakice za glavu i vate, zavezati ga i objesiti tako da visi. Kako ne bi pri tome bilo nespretnosti poželjno je taj korak učiniti prije umetanja vate i ukrašavanja glave.

Sve u svemu jednostavno, simpatično i može biti edukativno.


andeo-od-papira-postupak