Petak, 30 srpnja

Autor: dr. sc. Ivan Bodrožić

Profesor patrologije na KBF-u u Splitu i KBF-u u Zagrebu i urednik stranice patrologija.com
Planiranje životnih aktivnosti – razmišljanje uz 17. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Planiranje životnih aktivnosti – razmišljanje uz 17. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: 2Kr 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Iv 6,1-15 Kad se odlučujemo za neku aktivnost i djelatnost, onda je važno napraviti cjelovit plan svih potreba, te predvidjeti što je moguće bolje izazove koji nas čekaju vezano uz naše planove. Doista je potrebno što cjelovitije isplanirati i predvidjeti sve važno što bi se moglo dogoditi, jer je u protivnom opasnost da sve padne u vodu i da se izjalovi zbog određenog grubog previda. Loše isplanirani detalji ili nedovoljno precizno predviđene potrebe mogu biti kobne za cijelu aktivnost ili pothvat te cijeli plan može lako propasti zbog određenog organizacijskog previda. Jedna takva situacija je opisana u današnjem evanđeoskom odlomku. Naime, za Isusom je pošlo silno mnoštvo na drugu stranu Tiberijadskoga mora, jer su gledali znamenja...
Doušnik ili navjestitelj
Razmišljanja o vjeri

Doušnik ili navjestitelj

Doušnici su ljudi kojiskupljaju i prenose informacije,uglavnom potajno i skrivećkida se za njih ne zna.Redovito rade za novaci onoga tko bolje plati,ili pak za moćnike na vlastiili za one ze koje pretpostavljajuda će doći na vlast.Ne bi riskirali život i ugledza sirotinju i obespravljene.Rade za svakogaa nikome se ne sviđaju.Ima ih u svim režimimai sustavima, ali su prevrtljivipoput zastave na vjetru. Naš Gospodin Isus jesvojim apostolima rekaoda im je prenio sve što ječuo od svoga Oca.No on nije bio uhodakoji krišom izdaje onogakoji ga šalje, već vjerodostojniprenositelj Očeve riječi i volje.Isus je glasnik koji naviještaotajstva i istine kraljevstva,a ne doušnik koji odaje tajnena štetu svoga nadređenog. Pogotovo što je pokazaoda je upravo on donioradosnu vijest siromasimai obespravlj...
Odgovornost za poslanje – razmišljanje uz 16. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Odgovornost za poslanje – razmišljanje uz 16. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 Božja riječ koja nam je upravljena danas podsjeća nas na vrlo precizne i konkretne zadaće i odgovornosti koje nam Gospodin daje. Nažalost, počesto doživljavamo vjeru kao proizvoljno i stihijsko življenje, a Boga kao nekoga tko nam je prepustio na volju kako ćemo živjeti svoju svakodnevnicu, te se redovito usmjerimo na to da drugima ne činimo zlo. Zadovoljni kad ne činimo zlo, vrlo rijetko se, ili nikako, pitamo o tome što nam je činiti da vršimo volju svoga Gospodina. Većina kršćana živi kao da nema nikakvoga poslanja, već samo s uvjerenjem da je najbitnije da ne čine neki grijeh, dok sve ostalo nije njihova briga. Tako se mnogi posvećuju svojim obvezama i zemaljskim poslovima kao da je nešto sasvim normalno, dok s druge strane i ne...
Državni pečat
Razmišljanja o vjeri

Državni pečat

Državni pečat je službeni biljegza ovjeru državnih ispravai važnih dokumenata,posebno zakona i ukaza.Njime su se služili carevi i kraljevi,te ugledni plemići i velikaši.A čuvar državnog pečataprovjerava jesu li međunarodnidokumenti, ugovori i ispravekoje obvezuju državu prošle svepotrebne zakonske procedurei jesu li u državnom interesu.Nakon što on provjerivaljanost donesenog akta,predsjednik države ga potpisuje. A kraljevstvo Božje ima pečatkojemu je čuvar Gospodin Isus,a to je pečat Duha Svetoga.Ne samo da je njime opečatiosve zakone, uredbe i odredbeizišle iz Očeva vječnog ureda,već ga je utisnuo u svako srcekoje pripada Očevu kraljevstvu.Snagom Duha Svetogaopečatio je pečatom ljubavi,umočenim u svoju svetu krv,svako biće kao Božju svojinu. Tim čudesnim pečatomutisnuo je u naša srcaz...
Službeno poslani u Kristovo ime – razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Službeno poslani u Kristovo ime – razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Am 7,12-15; Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13 Kad je Isus počeo slati svoje učenike kao suradnike svoga poslanja, dao im je konkretnu zadaću i pripadajuće ovlasti. Zato Evanđelist piše: “Dozva Isus dvanaestoricu te ih poče slati dva po dva dajući im vlast nad nečistim dusima.” Apostoli su trebali naviještati kraljevstvo, to jest upozoravati narod da je došlo kraljevstvo Božje, da je došao Mesija. Postavlja se pitanje tko može i treba naviještati kraljevstvo Božje danas nakon Isusa. Može li to bilo tko Ili mora biti kvalificiran ili ovlašten za takvo što? Mora li to biti neki biskup ili svećenik ili može bilo koji vjernik? Ili je najbolje prebacivati odgovornost i lopticu s jednih na druge? I danas mnogi vjernici misle da njihova zadaća nije naviještati Evanđelje, već da je...
Vlasnički list
Razmišljanja o vjeri

Vlasnički list

Vlasnički list ili vlastovnica jedokument u koji se upisujupodaci o vlasništvu nekretnina.Sličan vlasnički list je potpisao iAdam kad je sama sebe prodao,to jest predao u posjed Sotoni,bez ikakvog povoda i razloga.Sotona ga je tako prevarioda je sama sebe, bez opiranja,vlastoručno prepisao njemuu vlasništvo, to jest u ropstvo. Baš zato je Krist došao na svijeti predao samoga sebekako bi svojom krvljuotkupio od Sotone taj list,te ga trajno prikovaona drvu križa kao dokazotkupnine i otkupljenja. Time je nas ljude vratiopod vlast Bogu – našemzakonitom gospodaru,to jest pridružio nas je sebi,te nismo više svoji, većsada njemu pripadamo.Ali nije to učinio da biprovodio nad nama tiraniju,već da bi nam daopravu slobodu u Bogu.
Obeščastiti proroka – razmišljanje uz 14. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Obeščastiti proroka – razmišljanje uz 14. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 Događaj koji se dogodio u Nazaretu, a u kojem su Isusovi sumještani odbacili njegovo mesijansko poslanje i djelovanje bio je vrlo bolan, do mjere da se Isus čudio njihovoj nevjeri, kako kaže Evanđelist. Kruti stav koji su mještani Nazareta zauzeli prema Isusu, te nakon toga i odbacivanje koje je uslijedilo, bilo je doista porazno, pa se Isus s tim teško mirio. On nije bio napadan čovjek i nije došao sebi graditi slavu, već njima donijeti riječ istine i spasenja, no upravo to je bilo ono što ih je zasmetalo. Osjetili su da on govori vrlo snažnim jezikom i vrlo su ga brzo diskreditirali. On je govorio iz svijesti punog zajedništva s Ocem, iz svijesti da svoje slušatelje treba osposobiti za takvo snažno i izravno zajedništvo. Prorok do...
Jairova borba vjere – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Jairova borba vjere – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Mudr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2-6; 11.12a.13b; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 Današnji evanđeoski odlomak opisuje nam uskrišenje Jairove kćeri, no u krupnom planu je svakako Jairov lik. Jair je, naime, bio jedan od nadstojnika sinagoge, koji je došao Isusa zamoliti za ozdravljenje svoje kćeri, za koju mu u međuvremenu javljaju da je umrla. No Isus ga bodri i poziva da nastavi vjerovati, unatoč lošim vijestima koje je primio iz svoje kuće: “Ne boj se, samo vjeruj!” Jair je vrlo ozbiljno shvatio Isusove riječi pa je pun vjere u njegovu moć zajedno s njim išao svojoj kući. Sve što se potom dogodilo, bez daljnjega je ne samo plod Isusove moći, već i plod njegove vjere, jer Isus nije činio čudesa da ljude fascinira svojom moći, već su čudesa bila u službi vjere. U cijelom ovom događaj...
Nosivi zid
Razmišljanja o vjeri

Nosivi zid

Zidovi su glavni strukturni dio zgrade,no nisu svi sposobni izdržatiopterećenje koje dolazi sastropova, s krova i drugih mjesta.Svaka zgrada tako ima nosivihi samonosivih zidova.Nosivi zid je onaj zid koji možepreuzeti terete s drugih dijelovazgrade, poda ili krova,a samonosivi može izdržatiopterećenje samo vlastite težine.Zato je vrlo važno pri gradnji zgradedobro isplanirati gdje i kakostaviti nosive zidove, jer o njimaovisi stabilnost i čvrstoća zgrade. I u duhovnom životu jenasušna potreba imatibilo svetih i gorljivih osobabilo svetih božanskih sadržajakoji postaju nosivi zidovinašeg duhovnog zdanja.Apostoli su takvi nosivi zidoviu zdanju svete Crkve,koje je sam Krist stavio nato časno i odgovorno mjesto.Sličnu zadaću imaju i svecikoji se životom ugradišeu to isto zdanje kao potporn...
Pokoriti nepokorno – razmišljanje uz 12. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Pokoriti nepokorno – razmišljanje uz 12. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Job 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2Kor 5,14-17; Mk 4,35-41 U ovom evanđeoskom događaju naš Gospodin, kao istinski gospodar i stvoritelj svega, otkriva svojim učenicima moć nad morem i nad vjetrom. Takva moć nije dana nijednom čovjeku, pa niti čovječanstvu da može dominirati i određivati vjetru kako će puhati, ili pak da može zaustaviti morsko valovlje. Pogotovo kada ove dvije prirodne sile dođu u zajedničkoj kombinaciji, onda za čovjeka vrijedi ona narodna izreka: Hvali more, drž' se kraja. No, za onoga tko je Gospodar i Stvoritelj svijeta, ni vjetar ni valovi nisu neukrotiva stvarnost, nad čime su učenici ostali istinski zadivljeni. S druge pak strane i za samoga Stvoritelja svemira ima nešto što je nepokorno, a što ne utišava na ovakav način kao u prigodi ove oluje. To nepo...