»Zasijani na dobru zemlju - to je onaj koji Riječ sluša i razumije, pa onda, dakako, urodi i daje...« (Mt 13,23a)

Autor: dr. sc. Ivan Bodrožić

Profesor patrologije na KBF-u u Splitu i KBF-u u Zagrebu i urednik stranice patrologija.com
Med
Razmišljanja o vjeri

Med

Poznato je pravilo odgoja da je čovjek odgojen onda kada mu je srce odgojeno. A ono se ne odgaja silom, već privlači sladorom. Zato najučinkovitije sredstvo odgoja srca nije sila ni zakon, već slatkoća ljubavi. Srce reagira najviše i vodi se onim što mu je slatko. Ono započinje ljubiti slador i ustrajno ide za tim, te se prepušta zajedništvu koje mu stvara ugodu slasti. No ovu njegovu potrebu poznaje i Zli koji mu nudi otrov pod krinkom naslada srca, te mnogi ljudi, kad shvate varku, već im je kasno jer su u srce primili otrov rastopljen u sladoru. Dok za njega vrijedi narodna: Na usnama med, a u srcu jed, dotle Gospodin nije dopustio da on lukavošću dovede u pitanje istinsku odgojnu vrijednost slatkoće Božjega srca, kojom nas ljude privlači i odgaja od samog...
Neplodni naraštaj – razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu (A)
Aktualne homilije, Homilije u godini A

Neplodni naraštaj – razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Iz 55, 10-11; Ps 65, 10-14; Rim 8, 18-23; Mt 13, 1-23 Isus je vrlo aktivno promatrao ljudski život na zemlji, jer je, uostalom, radi toga i uzeo ljudsku narav i postao utjelovljeni Božji Sin. Bilo mu je stalo do čovjeka, ali je toliko puta morao otkriti da se sam čovjek ne ponaša na način dostojan svoga imena, niti svojim življenjem odražava onaj bitni smisao svoga postojanja. Štoviše čudio se neobičnoj pojavi koja je za mnoge ljude bila svakodnevnica, a to je da nijedno biće ne može tako živjeti i djelovati na svoju štetu kao čovjek. Nerazumna bića živeći po prirodnoj sili vlastite naravi i instinkta skrbe oko vlastite cjelovitosti i dobra, a čovjek kao razumsko biće koristi svoj razum za nerazumno življenje. I to je golemo proturječje ljudskoga života, pa čak neka vrsta s...
Veličina malenih – razmišljanje uz 14. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Veličina malenih – razmišljanje uz 14. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Zah 9, 9-10; Ps 145, 1-2.8-11.13c-14; Rim 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30 U današnjem Evanđelju čitamo dvije kratke Isusove izreke, ali tako prodorne i duboke da se pred njima treba zamisliti. I ne samo to, već ih treba uzeti u obzir u praktičnom životu, jer su one nastale kao plod njegova promatranja života, te vrijede kao trajno pravilo. A Isusovo pravilo nije nikada neka lijepa teorija poput filozofskih teorija, već je riječ o nauku života koji je njemu tako jasno poznat, jer pozna božanske vrijednosti i domete ljudskoga života. S druge pak strane, kao utjelovljeni Bog promatrao je i život ljudi, te je jasno uviđao da njihov život počesto ne odgovara vrijednostima koje je Bog dao ljudima. Upravo kao takav uočio je jednu zakonitost: Što su ljudi sebe smatrali pametnijima i samo...
Kruh anđeoski
Razmišljanja o vjeri

Kruh anđeoski

Premda anđeli nemaju tijela i ne hrane se zemaljskom hranom, i oni su Božja stvorenja, te time ograničena bića, pa je i njima potrebna hrana kojom ih Bog hrani. Ta hrana je Božji život i Božja ljubav koju im je Bog davao po svome Sinu – vječnoj Riječi i Mudrosti. Zato je on bio nazvan Kruhom anđeoskim jer anđeli nasićuju svoj život razmatrajući puninu koja je u njemu sadržana. Ali kolika je tek čast iskazana čovjeku koji nije bio u stanju hraniti se izravno poput anđela razmatrajući uzvišenost njegova nedokučivoga božanstva, pa se on odlučio utjeloviti. Uzevši tijelo od Djevice i predajući ga potom u sebedarnom činu ljubavi na Posljednjoj večeri sveo se na mjeru ljudske ograničene naravi. Omogućivši nam da blagujemo Kruh anđeoski postao je našom hranom i p...
Zaslužiti pravu plaću – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Zaslužiti pravu plaću – razmišljanje uz 13. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: 2Kr 4, 8-11.14-16a; Ps 89, 2-3.16-19; Rim 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42 U današnjem evanđeoskom odlomku Isus daje dvojake preporuke. S jedne strane su to preporuke apostolima i svima koje šalje da naviještaju njegovo ime, a s druge strane riječ je o preporukama za one koji primaju njegove poslanike. S učenicima je više nego jasan kad im tumači kakva treba biti njihova ljubav i vjernost ako žele biti njega dostojni. Nije im dopušteno ljubiti ni oca ni majku, ni sina ni kćer više nego njega, jednako kao što im nije dopušteno grčevito čuvati svoj život, već biti spreman izgubiti ga poradi vjere u njega. No njihov takav stav pred njim nije važan samo za njege, već je na dvostruk način važan za one kojima su poslani. S jedne strane vjernost i ljubav prema Gospodinu pretpostavka su i...
Imati hrabrosti za istinu – razmišljanje uz 12. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Imati hrabrosti za istinu – razmišljanje uz 12. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Jr 20, 10-13; Ps 69, 8-10.14.17.33-35; Rim 5, 12-15; Mt 10, 26-33 U današnjem evanđeoskom tekstu Isus želi osnažiti svoje učenike i osposobiti ih da budu hrabri pred ljudima kojima se neće uvijek svidjeti sadržaj koji oni naviještaju: “Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu.” Sudeći prema ovim Isusovim riječima, Isus je uočio bojažljivost i ustručavanje svojih učenika da naviještaju ono čemu ih je on poučavao. Uočio je zbunjenost i ustručavanje svojih učenika kojima nije bila nepoznanica moguća reakcija javn...
Moliti za vrijedne radnike – razmišljanje uz 11. nedjelju kroz godinu (A)
Homilije u godini A

Moliti za vrijedne radnike – razmišljanje uz 11. nedjelju kroz godinu (A)

Čitanja: Izl 19, 2-6a; Ps 100, 2-3.5; Rim 5, 6-11; Mt 9, 36 – 10, 8 U današnjem Evanđelju Isus pred svoje učenike stavlja tešku zadaću, a to je zadaća da mole za vrijedne radnike u žetvi Gospodnjoj: “Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju.” Tim riječima htio im je skrenuti pozornost na goruće pitanje Crkve, od onoga vremena pa do danas: imati vrijedne radnike na duhovnom polju Božjemu koji će predano raditi za dobro naroda Božjega. Pogotovo jer je sam uočio i iskusio da je narod bio ‘izmučen i ophrvan kao ovce bez pastira’. No ovaj Gospodinov vapaj je višestruko problematičan, pa ga valja dobro propitati i pronaći pravi odgovor. Kao prvo, problematičan je jer je riječ o narodu koji je imao svoje pastire. Narod Božji je imao sve...
Pokloniti se euharistijskom Kristu – razmišljanje uz Tijelovo (A)
Homilije u godini A

Pokloniti se euharistijskom Kristu – razmišljanje uz Tijelovo (A)

Čitanja: Pnz 8, 2-3.14b-16a; Ps 147, 12-15.19-20; 1Kor 10, 16-17; Iv 6, 51-58 Zaborav Boga je jedna od najpogubnijih bolesti naše uljudbe i suvremenoga čovjeka. I to ne samo zato što zaboravlja Boga, već što sebe vodi do pravoga apsurda: to čini svjesno i sustavno. Proturječje da netko želi svjesno zaboraviti Boga, da ga želi odbaciti, jer ga tim činom želje da ga zaboravi i učini nevažnim u svom životu ipak priznaje. To nije običan zaborav, već izopačen i grešan zaborav kojim suvremeni čovjek svjesno ulazi u suprotstavljanje i sukob s Bogom. Zaborav Boga se događao od početaka čovječanstva, u većoj ili manjoj mjeri, bilo na razini pojedinca bilo na razini cijeloga naroda ili društva, no naše vrijeme kao da je prevršilo mjeru otaca i njihove nevjere i bezboštva. Zato smo čitali u pr...
Život po uzoru na Trojstvo – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (A)
Homilije u godini A

Život po uzoru na Trojstvo – razmišljanje uz svetkovinu Presvetoga Trojstva (A)

Čitanja: Izl 34, 4b-6.8-9; Otp. pj.: Dn 3, 52-56; 2Kor 13, 11-13; Iv 3, 16-18 Čitali smo u prvom čitanju današnje svetkovine Presvetoga Trojstva da se Bog objavio Mojsiju kao Onaj koji jest. Premda neizreciv, dopustio je Mojsiju da ga zaziva u onom obliku u kojem je ljudima dano da se Bogu obraćaju. No nadasve, Bog se objavio kao Bog “milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću”. Onaj koji jest i ne može biti drugačiji. Jer uistinu jest milosrđe i milost, ljubav i vjernost. Da milosrđe i milost nisu bitna obilježja Boga, onda Bog ne bi ni stvarao ni opraštao ljudima njihove grijehe i prijestupke. Da ljubav i vjernost nisu obilježja njegova bića, zar bi i ljudi mogli postojati i razviti međusobno zajedništvo ljudskoga roda koje počiva ne na mržnji i nevjernosti,...
Snaga riječi po Duhu Svetomu – razmišljanje uz Duhove (A)
Homilije u godini A

Snaga riječi po Duhu Svetomu – razmišljanje uz Duhove (A)

Čitanja: Dj 2, 1-11; Ps 104, 1ab.24ac.29b-31.34; 1Kor 12, 3b-7.12-13; Iv 20, 19-23 Danas na svetkovinu Pedesetnice, kada se spominjemo silaska Duha Svetoga na apostole i prvu kršćansku zajednicu, čitali smo Božju riječ koja nam je ispripovjedila da se dolazak Duha Svetoga očitovao kao dar jezika. Tako sveti Luka u Djelima apostolskim zapisa: I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Kako vidimo, Duh Sveti se i u svome silasku na Apostolsku zajednicu, a kasnijem očitovanju preko učenika, pokazuje kao dar jezika, to jest govora. A u drugom čitanju sveti Pavao govori Korinćanima da nitko ne može reći ‘Gospodin Isus’ osim u Duhu Svetom, čime i on...