Ponedjeljak, 17 svibnja

Autor: dr. sc. Ivan Bodrožić

Profesor patrologije na KBF-u u Splitu i KBF-u u Zagrebu i urednik stranice patrologija.com
Biti posvećeni u istini – razmišljanje uz 7. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Biti posvećeni u istini – razmišljanje uz 7. vazmenu nedjelju (B)

Čitanja: Dj 1,15-17.20a.20c-26; Ps 103,1-2.11-12.19-20ab; 1Iv 4,11-16; Iv 17,11b-19 Svojim uzašašćem k Ocu Isus je svoje učenike lišio svoje tjelesne prisutnosti, ali to ne znači da ih je napustio. Naprotiv, kao i u procesu ljudskoga rasta, postoji trenutak kada se mlada osoba treba odvojiti od roditelja i osamostaliti. Bilo bi doista nepravilno da dijete ostane živjeti cijeloga života uz svoje roditelje na istovjetan način kako je živjelo u djetinjstvu. Roditelj donese na svijet novi život s ciljem da ga izgradi u cjelovitu osobu i, prihvaćajući to kao svoje poslanje, služi svome djetetu u izgradnji do trenutka kada ga može otpraviti u život kako bi živjelo samostalno. Ono će uvijek ostati dijete svoga roditelja, ali će na drugi način, ovisno o dobi, prihvaćati zahtjeve života, a ako ...
Život za slavu Božju – razmišljanje uz Uzašašće Gospodinovo (B)
Homilije u godini B

Život za slavu Božju – razmišljanje uz Uzašašće Gospodinovo (B)

Čitanja: Dj 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23 (ili: Ef 4,1-13); Mk 16,15-20 Četrdeset dana od uskrsnuća Gospodinova slavi se blagdan njegova slavnog uznesenja. Tim blagdanom ne slavi se samo njegov povratak Ocu od kojega je došao, već se tim blagdanom slavi njegov povratak u tjelesnom obliku, to jest uzdignuće njegove ljudskosti u Božju slavu. On kao vječni Božji Sin uvijek je u potpunoj slavi Očevoj i s Ocem i Duhom Svetim jedan je Bog. Ali kao utjelovljeni Bog on je sebi pridružio i ljudsku narav koja je primila ne samo milost jedinstva s osobom Božjega Sina, Božje Riječi, u vremenu, već je primila milost besmrtnosti i neraspadljivosti u vječnosti. Upravo to otajstvo ljudskosti obdarene besmrtnošću slavi se blagdanom Uzašašća Gospodinova. Ovo je otajstvo kao jedna neminovna poslj...
Prijateljstvo po mjeri čovjeka – razmišljanje uz 6. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Prijateljstvo po mjeri čovjeka – razmišljanje uz 6. vazmenu nedjelju (B)

Čitanja: Dj 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1Iv 4,7-10; Iv 15,9-17 Isusov život nije bio samo teorija, već vrlo konkretan život u kojemu nije zanemarivao nijednu od bitnih sastavnica ljudskoga života. A jedna od najcjenjenijih vrijednosti za ljude kao društvena bića je prijateljstvo. Doista je nasušna potrebe družiti se i biti u prisnom i iskrenom zajedništvu sa svojim bližnjima. Tko se ne bi družio i tko ne bi uznastojao oko prijateljstva, pokazivao bi neprimjerene, ali i neodržive oblike ponašanja. Jer čovjek ne samo da ne može živjeti izolirano od drugih ljudi, već ne može živjeti bez onih u koje ima povjerenja i s kojima ima životne vizije i planove, s kojima dijeli svoje ideje i nastojanja, s kojima se osjeća miran i bezbrižan, priznat i uvažen. Svakome je poželjno imati oko sebe...
Ucijepljeni na Krista ili cijepljeni protiv Krista – razmišljanje uz 5. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Ucijepljeni na Krista ili cijepljeni protiv Krista – razmišljanje uz 5. vazmenu nedjelju (B)

Čitanja: Dj 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1Iv 3,18-24; Iv 15,1-8 U današnjem evanđeoskom odlomku Isus tematizira motiv povezanosti vjernika s njime služeći se slikom mladice povezane s trsom. To je značajna tema koja se tiče biti ljudskoga postojanja i kršćanskoga života. Isus ne polazi od pretpostavke, već zna da je uzvišeni smisao ljudskoga života doseći razine vječnosti. Zato sve što govori, govori s tom sviješću o smislu poziva ljudskog života. Taj smisao se tiče svih ljudi, jer je svaki ljudski život neprocjenjiv i usmjeren prema neprolaznoj vječnosti, to jest onoj plodnosti kojom ljude obdaruje sam Bog. Zato će Isus i reći da je pravi vinogradar Otac nebeski koji u svome božanskom planu mudrosti hoće da se svi ljudi ucijepe na božanski život i dođu do spasenja. To ucjepljenje zapo...
Kako čuvati vjerničko stado? – razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Kako čuvati vjerničko stado? – razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju (B)

Čitanja: Dj 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28.29; 1Iv 3,1-2; Iv 10,11-18 Nedjelja Dobroga Pastira, kako zovemo 4. vazmenu nedjelju, stavlja pred nas izazov promišljanja Kristove pastirske službe, s posebnim osvrtom na službu pastira Crkve, kao i pozivom na molitvu za duhovna zvanja. A promišljati o službi današnjih pastira nema smisla promišljati apstraktno, već u konkretnom kontekstu današnjeg trenutka Crkve. A ovaj naš crkveni trenutak obilježen je osipanjem vjernika zbog koronavirus-krize koja je prouzročila koronavirus-duhovnu krizu. Situacije ja takva da još nismo u stanju sagledati prave posljedice ove krize za vjernički život, jer ona još traje te je nemoguće podvući crtu i znati stvarno stanje stvari. Vidimo samo da se, dijelom zbog donesenih restriktivnih mjera o okupljanjima, ...
Uskrsli nas čini stabilnima – razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Uskrsli nas čini stabilnima – razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelju (B)

Čitanja: Dj 3,13-15.17-19; Ps 4,2.4.7.9; 1Iv 2,1-5a; Lk 24,35-48 Jedno od popratnih iskustava Kristova uskrsnuća bila je zbunjenost i strah. Apostoli su, naime, bili u pravoj nevjerici glede svega što se dogodilo, a nisu imali jasnoga uvida, a još manje im je bilo moguće protumačiti događaj i pojavu koja je bila pred njihovim očima. Zato će i sveti Luka u svome Evanđelju izvijestiti o njihovu nesnalaženju upravo na sam dan uskrsnuća Gospodinova, o čemu čitamo i danas: “Dok su oni o tom razgovarali, stane Isus posred njih i reče im: ‘Mir vama!’ Oni, zbunjeni i prestrašeni, pomisliše da vide duha.” Njih je, dakle, zbunila i prestrašila Isusova pojava, jer nisu znali što se sve dogodilo, a dokazi o njegovu uskrsnuću činili su se nevjerojatnima. Odatle izvor nesigurnosti u njihovim stavovi...
ISO osjetljivost
Razmišljanja o vjeri

ISO osjetljivost

Oni koji se bave fotografijomjako dobro znaju kako jejedan od bitnih parametaraISO osjetljivost na aparatima,to jest osjetljivost na količinu svjetla.Da se napravi dobra fotografijavrlo je važno imati ispravnougođenu osjetljivost na svjetlo,da se ne dogodi da budeni pretamna ni presvijetla. U duhovnom životu je neophodnaispravna osjetljivost na Božje svjetlo. Nažalost, ima onih koji živeograničeni u tami svoje savjesti,te ne dopuštaju u svoju dušuulazak Božjega svjetla.Zbog toga ne mogu bitidobre i vjerne slike Božje.U nekim uvjetima funkcioniraju,ali čim nestane idealnih uvjeta,čim dođe malo sjene, tmineili sumraka, njihova duša ostajevrlo loš odraz Božjeg života. Oni pak s istančanim osjećajem,to jest osjetljivošću na Božje svjetlo,i u lošim uvjetima primaju od Bogadovoljno pomoći za ...
Izgovor za nevjeru – razmišljanje uz 2. vazmenu nedjelju (B)
Homilije u godini B

Izgovor za nevjeru – razmišljanje uz 2. vazmenu nedjelju (B)

Čitanja: Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1Iv 5,1-6; Iv 20,19-31 U središtu pozornosti današnjega čitanja je ukazanje Isusa uskrsloga učenicima koji se dogodio upravo 8 dana nakon njegova uskrsnuća, a vezan je s događajem uskrsnoga dana. Sveti Ivan nam je zapisao kako na sam dan uskrsnuća Toma nije bio s ostalim učenicima kad im se ukazao Isus. Istina je da su i svi ostali učenici bili vrlo zbunjeni, ali i to da im je prodiralo u svijest da je taj koji im se ukazao bio upravo Gospodin. Premda im nije bilo lako shvatiti i izreći to što su vidjeli i doživjeli, te su se u tom rasponu od osam dana neki i snebivali i kolebali glede Uskrsloga, ipak je prevladalo mišljenje i osjećaj da je to doista bio on, te su se i prisjećali da im je to za života prorekao. U tom razdoblju nekima je bi...
Događaj koji nam izmiče – razmišljanje uz Nedjelju uskrsnuća Gospodnjega
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Događaj koji nam izmiče – razmišljanje uz Nedjelju uskrsnuća Gospodnjega

Čitanja: Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 5,6b-8); Iv 20,1-9 Danas na ovaj posebni dan, dan Kristova uskrsnuća, pred praznim grobom, ali srca punog vjere, nastojim koliko nam je dano razumjeti ovo neizmjerno otajstvo. I moramo priznati da nam nije lako, jer je uskrsnuće Gospodinovo događaj koji nam izmiče i ne možemo ga lako, onako na prvu razumjeti. Doista je potreban trud vjere kako bismo barem malo odškrinuli vrata praznoga Kristova groba i primili dar spoznanja i milost koju nam to isto uskrsnuće daruje. No naša zbunjenost je sasvim normalna, kao što je bila zbunjenost i apostola i žena koje, jer je teško pojmiti događaj koji izmiče ljudskom iskustvu, o kojemu baš nitko nije imao saznanja. I to možemo sebi predočiti nekim usporedbama da nam bude jasno k...
Protutijela
Razmišljanja o vjeri

Protutijela

Protutijela ili antitijelau ljudskome organizmusu veliki proteini u obliku Ykoje proizvodi plazma stanice,a iskorištavaju imuni sustavza otkrivanje i neutralizacijubolesnih stranih tijela u tijelu,kao što su bakterije i virusi. Takva protutijela postojei na duhovnoj razini jer jesam Bog dao čovjekudar duhovnog imuniteta.No grijehom se čovjekodrekao te sposobnosti,čime je bitno oslabio duhovniimunitet i zaštitu cjelovitosti. Zato je Bog morao poslatisvoga Sina da se utjelovi,te da umre i slavno uskrsne,kako bi nam svojim tijelompriskrbio moćna antitijelakojima pobjeđujemo zlo,grijeh i smrt, slabost i napast,potiskujući ih i istiskujući ihiz svoga smrtnog tijela. Primivši dar njegova Tijela,proslavljenog uskrsnućem,i sami oživljujemo svoja tijelačineći ih sličnimatijelu njegovu slavnome. ...