Petak, 20 svibnja

Autor: dr. sc. Ivan Bodrožić

Profesor patrologije na KBF-u u Splitu i urednik stranice patrologija.com
Jedinstveno čudo ljubavi – razmišljanje uz 5. vazmenu nedjelju (C)
Homilije u godini C

Jedinstveno čudo ljubavi – razmišljanje uz 5. vazmenu nedjelju (C)

Čitanja: Dj 14,21b-27; Ps 145,8-13b; Otk 21,1-5a; Iv 13,31-33a.34-35 Dovršivši svoje pashalno otajstvo Gospodin Isus je do kraja izvršio ne samo objavu Božju, već je i ispunio potpuno sebedarje. Točnije, ne samo da je objavio istine o Bogu, već je čovjeka obdario svojim životom i ispunio svojom ljubavlju. A to što je Isus napravio, doista je jedinstveno čudo s kojim se ništa ne može usporediti. Zato je Isus toliko naglašavao upravo potrebu ljubavi govoreći o njoj kao o novoj zapovijedi. Nije im je ostavio na dobru volju, na slobodan izbor, na sadržaj bez kojega se može ili na stvarnost koja nije životno važna i neophodna. Jer ono što je on činio, ne može biti nevažno niti prepušteno proizvoljnosti, već od jedinstvene životne važnosti. Zato je i rekao: “Zapovijed vam novu dajem: ljubite...
Snaga bespomoćnih – razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju (C)
Homilije u godini C

Snaga bespomoćnih – razmišljanje uz 4. vazmenu nedjelju (C)

Čitanja: Dj 13,14.43-52; Ps 100,2-3.5; Otk 7,9.14b-17; Iv 10,27-30 U današnjem evanđeoskom odlomku iz Ivanova Evanđelja pred nama je jedan dio teksta u kojemu Gospodin Isus uspoređuje svoje vjernike i pozorne učenike s ovcama koje slušaju glas svoga pastira. Gospodin nije ravnodušan prema svojima, već im želi otkriti i ponuditi ključ istinske snage i sigurnosti u svijetu. Jer, na žalost, ljudski život u svijetu nije bezazlena idila ni bajka sa sretnim završetkom. Pa i kada svijet pokazuje izvana uglađeno lice, ipak valja znati da, gledano iz duhovne perspektive, život nije bezopasan. Na čovjeka i njegovo duhovno dobro vrebaju tolike opasnosti, jer postoje zle sile kojima nije u interesu da čovjek bude u čvrstom zajedništvu s Bogom. I zato Zli i njegove zle sile sve čine da ga otrgnu iz...
Vjerodajnice
Razmišljanja o vjeri

Vjerodajnice

Vjerodajnica je formalno pismošefa države pošiljateljicekojim predstavlja šefadiplomatske misije šefudržave primateljice.U pismu se navodiime šefa misije i razredu kojem je imenovan,te molba da se spomenutomdiplomatu pokloni povjerenjei omogući ispunjavanje misije. Takve vjerodajnice koje služekao legitimacija i punomoćprimio je i naš Gospodinkad ga je Otac nebeskiposlao ispuniti poslanjemeđu ljudima na zemlji.Zato je on jedini pravi,vjerodostojni i ovjerovljeni,Očev poslanik i zastupnik. Snagu svojih ovlastipokazao je uskrsnućem,kada se svojim životomzauzeo za povjereno mustado Božje, istrgnuvši gaiz ralja grijeha i smrti.A kada se vraćao Ocu,nakon što je dovršio poslanje,ostavio je svoje ovlastipastiru kojega je sam odredio,ponavljajući mu triput:Pasi ovce moje!
Suradnici Uskrsloga – razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelju (C)
Homilije u godini C

Suradnici Uskrsloga – razmišljanje uz 3. vazmenu nedjelju (C)

Čitanja: Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Otk 5,11-14; Iv 21,1-19 Kao vjernicima može nam se dogoditi da ne znamo čemu nam ‘služi’ vjera. To jest da ne znamo zašto nas je Gospodin pozvao ili što od nas hoće. Često se može susresti vjernike koji ne znaju koje poslanje imaju pred Bogom, to jest što bi trebali u njegovo ime činiti za ljude. Stoga bi se moglo reći da u našoj vjerničkoj stvarnosti ima mnogo nesnalaženja i zbunjenosti. Promatrajući u današnjem Evanđelju kako se osjećaju i ponašaju apostoli nakon uskrsnuća Gospodinova, može se doći do zaključka da su i oni jednako zbunjeni i pogubljeni. Naime, Gospodin je uskrsnuo i ukazao im se u nekoliko navrata u Jeruzalemu, ali oni se još uvijek ne snalaze. Poručio im je da idu u Galileu gdje će ga dodatno vidjeti, ali nisu zna...
Zatvorena vrata
Razmišljanja o vjeri

Zatvorena vrata

Kao krhko i ranjivo bićečovjek traži zaštitu od svegašto ga straši i što mupredstavlja životnu ugrozu.Tako su se i apostoliu strahu od Židova zatvoriliu dvorani Posljednje večereu danima nakon Isusovemuke, smrti i pokopa.No, zatvorena vrata ne mogubiti dugoročna zaštita,pogotovo ne od straha i smrti,već samo mogu još višedoprinijeti tome da sesrce još više zatvori u sebeu strahu i nemoći.Zatvorena vrata pružajusamo lažnu sigurnost,ali ne rješavaju nikakavproblem i poteškoću. Zato Isus svoje apostolenakon uskrsnuća najprijeoslobađa lažne sigurnostitvrdo zatvorenih vratatako što će kroz njih proćii pokazati im svoje rane.Tako će im posvjedočitida je najčvršća zaštita odstraha i smrti upravovjera u njegovo uskrsnuće,jer njegova uskrsna snagaširom otvara srce dajući musvjedočku odvažnost. ...
Isusove rane oslobađaju od straha – razmišljanje uz 2. vazmenu nedjelju (C)
Homilije u godini C

Isusove rane oslobađaju od straha – razmišljanje uz 2. vazmenu nedjelju (C)

Čitanja: Dj 5,12-16; Ps 118,2-4.22-27a; Otk 1,9-11a.12-13.17-19; Iv 20,19-31 Nakon Gospodinove muke i smrti na križu, osjećaj koji je dominirao među apostolima bio je osjećaj straha. Kad su vidjeli što se dogodilo Isusu, njihovu Učitelju, ni njima nije moglo biti svejedno hoće li ih netko prepoznati, prozvati, osuditi i kazniti, kao što su učinili s njime. Taj strah je bio snažan i zbog toga što je bio tako nagao prijelaz između slave i osude, veličanja i moguće kazne. Jer oni su pored Isusa, dok je propovijedao i činio čuda, stajali uzdignute glave, ponosni da su njegovi učenici, a sada ih je to moglo stajati glave, jer su ih mnogi mogli prepoznati i dojaviti jeruzalemskim starješinama. Svoj strah su odagnavali skrivanjem, ili, rečeno drugim jezikom, strah ih je tjerao da se skrivaju....
Pobjeda iznutra – razmišljanje uz Nedjelju uskrsnuća Gospodinova
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Pobjeda iznutra – razmišljanje uz Nedjelju uskrsnuća Gospodinova

Čitanja: Dj 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 (ili: 1Kor 5,6b-8); Iv 20,1-9 Slavimo najsvetiji dan koji nam je svemogući Bog u svojoj dobroti i ljubavi podario. Ovo je dan u kojemu kličemo: “Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu!” Snaga ovoga dana jedinstvena je u povijesti ljudskoga roda, jer danas slavimo slavni događaj Kristova uskrsnuća. Ne samo da slavimo liturgijskom svetkovinom dan kada je naš Gospodin Isus Krist uskrsnuo od mrtvih, već slavimo njegovu pobjedu nad smrću koja je i nama dala besmrtno, koja je i nama dala okusiti tu istu pobjedu koji je Gospodin za nas izvojevao. Od poraza do pobjede Ali njegova pobjeda nije bila tako bezbolna i laka, o čemu nam svjedoče očevici njegove patnje i razapinjanja, muke i smrti: “I njega smakoše, ob...
Božji san za čovjeka – razmišljanje uz Vazmeno bdjenje
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Božji san za čovjeka – razmišljanje uz Vazmeno bdjenje

Čitanja: SZ: Post 1,1–2,2 (ili 1,1.26-31a); Post 22,1-18 (ili 22,1-2. 9a.10-13.15-18); Izl 14,15–15,1a; Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Bar 3,9-15.32–4,4; Ez 36,16-17a.18-28; NZ: Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16ab-17.22-23; Lk 24,1-12 U ovoj velikoj i svetoj noći čitali smo niz čitanja iz Staroga zavjeta u kojima se izlaže Božji naum stvaranja i spasenja čovjeka, ne samo pojedinca već i cijelog Božjeg naroda. Kroz čitanja, počevši od onog prvog izviješća o stvaranju uočavamo da Bog sanja svoje snove s čovjekom, svojim ljubljenim stvorenjem i krunom svega stvorenja. Zato i čitamo kako sve što Bog stvara, bijaše dobro, sukladno njegovim snovima i svetim planovima za stvorenja, a vrhunac svega ja kada sanja san o čovjeku govoreći: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična.” U tom smislu je znakovit ...
Model za oblikovanje čovjeka – razmišljanje uz Veliki petak
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Model za oblikovanje čovjeka – razmišljanje uz Veliki petak

Čitanja: Iz 52,13 – 53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-17.25; Heb 4,14-16; 5,7-9; Iv 18,1 – 19,42 Danas u središtu naše vjerničke pozornosti, drugoga dana Vazmenog trodnevlja, stojimo pred križem koji sam Bog stavlja pred nas da ga dotaknemo, da ga poljubimo, da mu se poklonimo. Stojimo pred križem spominjući se kako je na drvetu križa izvršena smrtna osuda nad Božjim Sinom, kako smo slušali u izviješću iz Muke po Ivanu: “Uzeše dakle Isusa. I noseći svoj križ, iziđe on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota. Ondje ga razapeše, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini.” Zato je u obredima Velikoga petka križ u središtu pozornosti i čašćenja, jer je ovaj događaj bio ciljna točka prema kojoj je Isus bio usmjerio svu svoju pozornost i svu svoju mesijansku djelatnost...
Krvlju očišćeni za čistu žrtvu – razmišljanje uz Veliki četvrtak
Homilije za nedjelje, svetkovine i blagdane

Krvlju očišćeni za čistu žrtvu – razmišljanje uz Veliki četvrtak

Čitanja: Izl 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15.16b-18; 1Kor 11,23-26; Iv 13,1-15 Ove uzvišene večeri misao i srce idu u dvoranu Posljednje večere koja je izvorno ishodište večerašnjeg slavalja. Tada je uoči svoje posljednje Pashe Isus sa svojim učenicima blagovao pashalnu večeru prema obredu jasno uređenom u Knjizi izlaska, o čemu smo čitali u prvom čitanju. A u središtu pashalnog starozavjetnog obreda bilo je žrtvovanje janjeta bez mane, kako je bilo propisano Mojsijevim uredbama: “Desetog dana ovoga mjeseca neka svatko za obitelj pribavi jedno živinče. Tako, jedno na obitelj. Ako je obitelj premalena da ga potroši, neka se ona priključi svome susjedu, najbližoj kući, prema broju osoba. Podijelite živinče prema tome koliko koja osoba može pojesti. Živinče neka bude bez mane, od jedne godi...