Subota, 23 listopada

Autor: dr. sc. Ivan Bodrožić

Profesor patrologije na KBF-u u Splitu i KBF-u u Zagrebu i urednik stranice patrologija.com
Ambicija kao kći oholosti – razmišljanje uz 29. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Ambicija kao kći oholosti – razmišljanje uz 29. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Iz 53, 10-11; Ps 33, 4-5.18-20.22; Heb 4, 14-16; Mk 10, 35-45 Gospodin Bog je nas ljude stvorio sa smislom, a smisao pretpostavlja ostvarenje darova i talenata te uspjeh u životnim naumima i planovima. I nema ništa normalnije ni zakonitije od toga da ostvarujemo vlastiti život, jer nas Bog nije stvorio da se besciljno klatarimo na zemlji, već da se ostvarujemo osmišljavajući vlastiti život i upravljajući ga jasnom cilju. U tom smislu mnogi ljudi sanjaju o velikim profesionalnim uspjesima, ostvarenjima u javnosti, doprinosima u društvu. Mnogi žive za velika djela po kojima će postati poznati i po kojima će ih drugi pamtiti. A onda i kada nema snova i planova o velikim djelima, najčešće svi bolujemo od bolesti zemaljskih ostvarenja, pri čemu u drugi plan idu ona duhovna. Tako da...
Dobro postaviti pitanje – razmišljanje uz 28. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Dobro postaviti pitanje – razmišljanje uz 28. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Mudr 7, 7-11; Ps 90, 12-17; Heb 4, 12-13; Mk 10, 17-30 Onima koji imaju iskustva u razgovoru s ljudima, dobro znaju koliko je važno znati postaviti pravo pitanje, jer ono otkriva stanje i raspoloženje duše onoga koji postavlja pitanje. Iz pitanja se pokazuje koliko je razumio dobar dio sadržaja za koji se zanima, te koliko usmjerava razgovor u ispravnom smjeru. Primjer jednog dobro postavljenog pitanja imamo u današnjem evanđeoskom odlomku u kojemu jedan čovjek dolazi pred Isusa s pitanjem: “Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?” Iz nastavka razgovora vidimo da je ovo pitanje sadržavalo dva važna elementa iz kojih se zaključuje da je ovaj čovjek dobro razumio bitnu problematiku života. Kao prvo shvatio je da u životu nisu dostatne riječi, već su neophodna ...
Što je Bog združio? – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Što je Bog združio? – razmišljanje uz 27. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Post 2, 18-24; Ps 128, 1-6; Heb 2, 9-11; Mk 10, 2-16 Dobro su nam poznate i vrlo jasne Isusove riječi iz današnjeg Evanđelja o nedopustivosti rastave braka. Mnogi bi htjeli, pa i u samoj Crkvi, relativizirati ih ili ih kršiti previđajući Isusovu odlučnost da obrani svetost i jedincatost braka, jer konkretni živi život nas uči da ima mnogo problema, često i nepredviđenih. Mnogi bi htjeli onda razvezivati spone kojima su se vezali i koje su se s vremenom potrošile i pokidale kao dotrajali konopi koji više ne drže. Ali Isus je jasno rekao u današnjem odlomku: “Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!” S jedne strane postoji konkretno životno iskustvo u kojem se vidi mnogo unesrećenih i rastavljenih, a s druge strane su nepopustljive Isusove riječi koje kategorički odriču m...
Duhovna bespuća
Razmišljanja o vjeri

Duhovna bespuća

Suvremena duhovna scenaslična je bespućima s mnoštvomoznaka i smjerokaza.Mnogo je ponuda i ponuđivačakoji danas ljudima nudesvoje ‘duhovne’ usluge,to jest usmjeravaju ihu nekom svom smjeru.Gotovo da zaskaču ljudena svakom uglu i trgunudeći nešto svoga,pod izlikom dobre ponudeza ljudsko dobro. No tko ozbiljno zastanepred tim ponudamapostaje mu jasno da su tosamo ponude lutanjapo zemaljskim bespućima.Samo je jedna ponudaona istinska božanskakojoj autor nije čovjek,već Bog koji je sišao s neba.I ne nudi nam jeftini hodljudskim bespućima,već uzvišenim putovimakoji sa zemlje vode k nebu,a kojima je sam hodio. Zato je pravi i nepogrešiviputokaz njegov sveti križkao božanska ponudau šumi ljudskih obmana.Tko njega slijedi,neće se izgubiti,nego će vječnospasenje zadobiti. ...
Gorljivošću za Isusa pobijediti zavist – razmišljanje uz 26. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Gorljivošću za Isusa pobijediti zavist – razmišljanje uz 26. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Br 11,25-29; Ps 19,8.10.12-14; Jak 5,1-6; Mk 9,38-43.45.47-48 Iz prve rečenice današnjeg evanđeoskog odlomka vidimo da su se i apostoli u nekim situacijama ponašali nezrelo, a nakon toga se čak i hvalili time. Sveti Ivan je tako ispričao Isusu kako su vidjeli nekog čovjeka koji je u Isusovo ime izgonio zloduhe, a njima to pak nije bilo pravo pa su mu se suprotstavili i priječili mu: “Učitelju, vidjesmo jednoga kako u tvoje ima izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama.” Ivan je, dakle, kao ključni razlog iznio to da dotični ne ide s njima pa su onda smatrali da im ugrožava djelovanje i rad samim time što se služi Isusovim imenom. Nisu bili usredotočeni na dobro koje je činio što je izgonio zloduhe, nego su sebi dopustili takvu nezrelost da ga sprječavaju poradi vlast...
Ostvariti sebe primajući Krista – razmišljanje uz 25. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Ostvariti sebe primajući Krista – razmišljanje uz 25. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Mudr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; Jak 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37 U središtu današnjeg evanđeoskog odlomka je spor koji je tinjao među Isusovim učenicima oko toga tko je od njih najveći. Svi su pred svojim učiteljem zauzimali pobožan stav dok su slušali njegove pouke, ali onda bi njemu iza leđa pokazivali svoje pravo lice. Nakon što bi ih on poučavao otajstvima svoga života, pred kojima su ostajali zbunjeni jer ih nisu razumjeli, kasnije dok bi hodili, prepuštali bi se svojim raspravama u koje su bili mnogo upućeniji, nego u njegova otajstva. Mnogo bolje im je odgovaralo govoriti o vlastitim ambicijama i željama, nego pozorno slušati što on govori, te nastojati razumjeti smisao njegovih riječi. Svjestan njihovih ambicija i nezdravih želja, Isus je znao da ih treba poučiti i od njih ods...
Muhe
Razmišljanja o vjeri

Muhe

Vjerujem da nema toga od nastko nije iskusio u ljetnim mjesecimakoliko su dosadne muhe,ali i drugi slični insekti.Kada ih nešto privuče,onda se ne daju lako otjerati,uporno se vraćaju i leteoko pojedinca, smetajući mui dovodeći ga do iritiranja,ljutnje i bijesa, jer teškopronalazi načina otklonititakva dosadna bića od sebe. Poput takvih sitnih dosadau duhovnom životu su laki grijesi,koji nas uporno salijeću kaodosadne muhe koje teškouspijevamo odagnati od sebe.Makar nam neće ugroziti život,ipak nam oduzimaju mir duše,ako ih ne znamo otjerati od sebe. Zato je potrebna velika ozbiljnostpred tim malim napasnicimaduhovnoga života, jer što ihprije od sebe uklonimo,lakše ćemo i radosnije ićiputem duhovnoga mirai napretka prema željenom cilju.
Spojiti nespojivo – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Spojiti nespojivo – razmišljanje uz 24. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35 Događaj opisanu današnjem Evanđelju doista je zanimljiv i poseban, jer s jedne strane sveti Petar nadilazi samoga sebe time što dopušta da ga u nadahnućima vodim sam Bog, te ga dovodi do toga da Isusa prepozna kao Krista, to jest Božjeg Pomazanika i Mesiju. Petar ide onkraj mišljenja ljudi, te odvažno iznosi svoje mišljenje o Isusu, čime je učinio pravi pogodak i pokazao se sposobnim misliti samostalno i donositi utemeljene zaključke nadahnute odozgor. Ali taj korak je bio tek prvi korak, istina, neophodan i važan, ali tek početak osobnog shvaćanja Isusa i njegova spasiteljskog poslanja. S druge pak strane Petar se nije potpuno odlijepio od ljudskog mišljenja, jer spoznaju koju je primio nije znao artikulirati u konkretan život, ...
Biti otvoreni za Boga i čovjeka – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Biti otvoreni za Boga i čovjeka – razmišljanje uz 23. nedjelju kroz godinu (B)

Čitanja: Iz 35,4-7a; Ps 146,6c-10; Jak 2,1-5; Mk 7,31-37 Današnji evanđeoski odlomak iz pera svetoga Marka opisuje jedno od Isusovih čuda. Riječ je o ozdravljenju gluhoga mucavca kojega su donijeli pred Isusa da položi na nj ruke. Isus je ovoga čovjeka ozdravio na neobičan način utiskujući svoje prste u njegove uši i dotičući njegov jezik, te upravljajući pogled u nebo i izgovarajući riječ “Effata”, što znači “Otvori se”. No uz ovo vrlo neobično iscjeljenje, u ovom odlomku je i više drugih znakovitih elemenata koji ističu Isusovo mesijansko poslanje i njegovu božansku prisutnost među ljudima. Upravo te njegove riječi i naredba ušima da se otvore, nakon čega se i jezik oslobodio svojih spona, pripomažu da sagledamo dinamiku cijelog događaja pod prizmom otvorenosti ili zatvorenosti prema...
Metla
Razmišljanja o vjeri

Metla

Metla je jedno od pomagalakojim se služimo kako bismodržali čistim svoje prebivalište,stan, kuću i okućnicu.Redovito se njome čisti podte uklanja prašina i paučina,kao i razna druga onečišćenjado kojih dođe neprimjetnou svakodnevnome življenju. I u duhovnom životu,slično tome, ima mnogoprašine i smeća koje se,što primjetno što neprimjetno,uhvati na stijenke dušete je onečišćuje i kvari ozračjekoje u njoj treba vladati. Zato joj je neophodnaduhovna metla pokorei odricanja da je učinidostojnim prihvatilištemživoga Boga koji možeprebivati samo u čistoj duši.