Biljni križ za Cvjetnicu

U nekim krajevima običaj je da se na Cvjetnicu pletu palmine ili maslinove grančice u spomen na Isusov svečani ulazak u Jeruzalem kada mu je narod klicao i s oduševljenjem mahao grančicama. Ponegdje je običaj i da se prave križevi od palminog lišća, a ondje gdje nema palme, poslužit će i npr. listovi perunike, zelenkade i sl. Niže donosimo upute kako napraviti takav biljni križ.

 1. Najprije treba izrezati usku dugu traku i lagano zaobliti krajeve.
 2. Gornji dio na visini oko 1/3 trake presaviti ulijevo. 
 3. Donji kraj podignuti gore.
 4. Okrenuti na drugu stranu tako da lijevi kraj ostane s lijeve strane. 
 5. Ponovo podići donji kraj.
 6. Lijevi kraj prebaciti na desnu stranu.
 7. Desni kraj provući kroz otvor iza.
 8. Zategnuti ga.
 9. Okrenuti na drugu stranu tako da lijevi kraj gleda ulijevo.
 10. Lijevi kraj provlačiti kroz prednji otvor.
 11. Ostaviti jedan dio nezategnut, kako bi se načinila lijeva prečka križa. Pritisnuti.
 12. Desni kraj na isti način provući iza i pritisnuti.
 13. Okrenuti na drugu stranu i donji kraj provući kroz prednji otvor.
 14. Ostaviti dio nezategnut kako bi se oblikovao gornji dio križa.
 15. Okrenuti na drugu stranu i donji dio provući kroz otvor da se oblikuje cijeli križ. Pritisnuti.