Blagdani kroz godinu

Rutilio Manetti: Sveta Katarina Sijenska, crkvena naučiteljica

Klikom na odabrani mjesec otvaraju se poveznice na tekstove o traženom svecu, blagdanu ili svetim vremenima.

SIJEČANJ

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Marija Bogorodica
2. Sveti Grgur Nazijanski
Sveti Bazilije Cezarejski
3. Presveto Ime Isusovo
6. Bogojavljenje (vidi još ovdje, ovdje i ovdje)
8. Gospa Brze Pomoći (vidi i ovdje)
15. Sveta Anastazija
17. Sveti Antun Pustinjak
22. Sveti Vinko
24. Sveti Franjo Saleški
25. Obraćenje svetog Pavla (vidi i ovdje)
26. Sveti Timotej i Tit
28. Sveti Toma Akvinski
31. Sveti Ivan Bosco
  Sveta Obitelj
Krštenje Gospodinovo

VELJAČA

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
2. Svijećnica – Prikazanje Gospodinovo (vidi i ovdje i ovdje)
3. Sveti Blaž (Vlaho)
5. Sveta Agata
6. Sveti Pavao Miki i mučenici iz Nagasakija
8. Sveta Jozefina Bakhita
9. Sveta Skolastika
10. Blaženi Alojzije Stepinac
11. Gospa Lurdska (vidi i ovdje, ovdje i ovdje)
17. Sedam svetih osnivača reda Slugu Blažene Djevice Marije
21. Sveti Petar Damiani
22. Katedra svetog Petra (vidi i ovdje)
23. Sveti Polikarp iz Smirne
26. Sveti Aleksandar Aleksandrijski
  Vrijeme kroz godinu

OŽUJAK

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
18. Sveti Ćiril Jeruzalemski
19. Sveti Josip
24. Sveta Katarina Švedska
25. Navještenje Gospodinovo (Blagovijest)
26. Sveti Montan i Maksima
31. Sveti prorok Amos
  Pepelnica (Čista srijeda) – vidi i ovdje
  Predkorizma
Korizmeno vrijeme (vidi i ovdje)
Proljetne kvatre
Kvatre (vidi i ovdje)
Korizmene nedjelje:
Čista
Pačista
Bezimena
Sredoposna (vidi i ovdje)
Gluha
Cvjetna

TRAVANJ

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Sveta Marija Egipatska
2. Sveti Franjo Paolski
16. Sveta Bernardica Soubirous
23. Sveti Juraj
25. Sveti Marko
26. Majka dobrog savjeta
27. Blažena Ozana Kotorska
Blaženi Jakov Zadranin
28. Sveti Petar Chanel
29. Sv. Katarina Sijenska
  Cvjetnica – vidi i ovdje, ovdje i ovdje
Veliki ponedjeljak, utorak i srijeda
Veliki četvrtak – vidi i ovdje i ovdje
Veliki petak – vidi i ovdje i ovdje
Velika subota – vidi i ovdje i ovdje
Vazmeno bdjenje – vidi i ovdje i ovdje
Uskrs – vidi i ovdje i ovdje
Uskrsni ponedjeljak
  Vazmeno vrijeme

SVIBANJ

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Sveti Josip Radnik (vidi: Sv. Josip, zaručnik BDM)
2. Sveti Atanazije Aleksandrijski
3. Sveti Filip i Jakov
4. Sveti Florijan
6. Sveti Irenej Sirmijski
7. Sveti Dujam
9. Sveti Pahomije
10. Bl. Ivan Merz
12. Sveti Leopold Bogdan Mandić
13. Gospa Fatimska
14. Sveti Matija
16. Sveti Ivan Nepomuk
22. Sveta Rita
24. Marija Pomoćnica
29. Sv. Euzebije i Polion
30. Sveta Ivana Arška
31. Pohod Blažene Djevice Marije
  Nedjelja Božjeg milosrđa
Uzašašće – vidi i ovdje
  Svibanjske pobožnosti
Dani moljenja

LIPANJ

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Sveti Justin
4. Sveti Kvirin
9. Sveti Efrem
11. Sveti Barnaba
13. Sveti Antun Padovanski
15. Sveti Vid
22. Sveti Ivan Fisher i sveti Toma More
24. Rođenje svetog Ivana Krstitelja
27. Sveti Ćiril Aleksandrijski
28. Sveti Irenej Lionski
29. Sveti Petar i Pavao (vidi i ovdje)
30. Prvomučenici Svete Rimske Crkve
  Duhovi – vidi i ovdje
Marija, Majka Crkve – vidi i ovdje i ovdje
Presveto Trojstvo – vidi i ovdje
Tijelovo – vidi ovdje i ovdje
Presveto Srce Isusovo – vidi i ovdje i ovdje
Bezgrešno Srce Blažene Djevice Marije

SRPANJ

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
3. Sveti Toma apostol
4. Sveta Elizabeta Portugalska
5. Sveti Ćiril i Metod (vidi i ovdje i ovdje)
6. Sveta Marija Goretti
8. Sveti Priscila i Akvila
9. Blažena Marija Propetog Isusa Petković
11. Sveti Benedikt
12. Sveti Louis i Zélie Martin
13. Majka Božja Bistrička
14. Sveti Kamilo
15. Sveti Bonaventura
16. Gospa Karmelska
17. Sveti Aleksije Rimski
19. Svete Justa i Rufina
20. Sveti Ilija
21. Sveti Danijel prorok
22. Sveta Marija Magdalena
23. Sveta Brigita Švedska
24. Sveti Sarbelije Makhlouf
25. Sveti Jakov Stariji
26. Sveti Joakim i Ana
27. Sveti Klement Ohridski
29. Sveta Marta
30. Sveti Petar Krizolog
31. Sveti Ignacije Loyola

KOLOVOZ

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Sveti Alfons Liguori
2. Gospa od Anđela
3. Blaženi Augustin Kažotić
4. Sveti Ivan Maria Vianney
5. Gospa Snježna
6. Preobraženje Gospodinovo (vidi i ovdje)
8. Sveti Dominik
9. Sveta Terezija Benedikta od Križa
10. Sveti Lovro
11. Sveta Klara Asiška (vidi i ovdje)
12. Sveta Ivana Franciska de Chantal
13. Sveti Urzicin
14. Sveti Maksimilijan Kolbe
15. Velika Gospa (vidi i ovdje, ovdje, ovdje i ovdje)
16. Sveti Rok
18. Sveta Jelena Križarica
20. Sveti Bernard
21. Sveti Pio X.
22. BDM Kraljica
23. Sveta Ruža Limska
24. Sveti Bartol (vidi i ovdje)
Blaženi Miroslav Bulešić
27. Sveta Monika
28. Sveti Augustin (vidi i ovdje)
29. Mučeništvo svetog Ivana Krstitelja (vidi i ovdje i ovdje)
30. Sveta Bazila

RUJAN

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Sveti Egidije
3. Sveti Grgur Veliki
4. Sveti Mojsije
5. Sveta Majka Terezija
7. Sveti Marko Križevčanin
8. Mala Gospa (vidi i ovdje)
12. Ime Marijino
13. Sveti Ivan Zlatousti (vidi i ovdje)
14. Uzvišenje svetoga Križa (vidi i ovdjeovdje)
15. Gospa Žalosna
16. Sveti Kornelije i Ciprijan (vidi i ovdje)
18. Sveti Josip Kupertinski
21. Sveti Matej apostol
23. Sveti pater Pio (vidi i ovdje)
24. Gospa od Otkupljenja (Otkupiteljica robova)
26. Sveti Kuzma i Damjan
27. Sveti Vinko Paulski
28. Sveti Vjenceslav
29. Seti Mihael, Gabriel i Rafael
30. Sveti Jeronim

LISTOPAD

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Sveta Terezija od Djeteta Isusa
2. Anđeli čuvari (vidi i ovdje)
4. Sveti Franjo Asiški (vidi i ovdje)
5. Sveta Faustina Kowalska
6. Sveti Bruno
7. Blažena Djevica Marija od Krunice
8. Sveti starac Šimun
9. Sveti Dionizije Pariški i drugovi
11. Sveti papa Ivan XXIII. (vidi i ovdje)
15. Sveta Terezija Avilska (vidi i ovdje)
17. Sveti Ignacije Antiohijski
18. Sveti Luka Evanđelist
19. Sveti Pavao od Križa
22. Sveti Ivan Pavao II.
23. Sveti Ivan Kapistran
25. Blažena Katarina Kosača Kotromanić
26. Sveti Dimitrije
28. Sveti Šimun i Juda Tadej

STUDENI

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
1. Svi sveti
2. Dušni dan
4. Sveti Karlo Boromejski
5. Svi srijemski mučenici
8. Sveti fruškogorski mučenici
9. Posveta Lateranske bazilike
11. Sveti Martin
14. Sveti Nikola Tavelić
15. Sveti Albert Veliki
21. Prikazanje BDM u Hramu
22. Sveta Cecilija
23. Sveti Klement Rimski
25. Sveta Katarina Aleksandrijska
30. Sveti Andrija apostol
  Krist Kralj
  34. tjedan – završetak liturgijske godine

PROSINAC

  Blagdani / spomendani / sveta vremena
3. Sveti Franjo Ksaverski
4. Sveta Barbara
Sveti Ivan Damaščanski
6. Sveti Nikola
7. Sveti Ambrozije
8. Bezgrješno začeće BDM
10. Gospa Loretska
12. Naša Gospa od Guadalupe
13. Sveta Lucija (vidi i ovdje)
14. Sveti Ivan od Križa
15. Blažene Drinske mučenice (vidi i ovdje)
21. Sveti Petar Kanizije
24. Sveti Adam i Eva – Badnjak
25. Božić (vidi i ovdje i ovdje)
26. Sveti Stjepan
27. Sveti Ivan apostol i evanđelist (vidi i ovdje)
28. Nevina dječica
  Došašće (vidi i ovdje, ovdje i ovdje)
Djetinjci (2. nedjelja došašća)
Materice (3. nedjelja došašća)
Nedjelja Gaudete (3. nedjelja došašća)
Očići (4. nedjelja došašća)
Drugi dio došašća (17. – 24. prosinca)
Pobožićno vrijeme liturgijske godine
Liturgijska godina (vidi i ovdje i ovdje)
Sveta vremena i njihovo obdržavanje