Blažena Djevica Marija [križaljka]

Blažena Djevica Marija rado je čašćena u katoličkom puku. Ona je naša Majka i Majka Crkve. Začeta je bez istočnoga grijeha, svojim je samozatajnim životom  i poslušnošću Božjoj volji i nama pokazala put koji trebamo slijediti, a po vjerovanju Crkve na koncu ovozemaljskog života uznesena je na nebo. O njezinoj ulozi u povijesti spasenja više se može saznati u ovom nizu priloga, a niže nudimo križaljku za djecu iz koje mogu otkriti koliko poznaju najvažniju od svih žena. Može se u PDF formatu preuzeti ovdje.