Brana


Dobro je poznato da u proljeće,
ali i u kišnim jesenskim mjesecima,
prijeti opasnost od poplava na
rijekama koje nabujaju od velikog
priliva vode i goleme vodene mase.
Neophodno je stoga graditi brane
kojima se regulira vodeni režim,
te se omogućuje bolje korištenje
vode za vodoopskrbu, natapanje,
proizvodnju električne energije,
te plovidbu i rekreaciju.

Kao što je potrebno regulirati
vode u rijekama, tako je važno
znati regulirati i pritoke života,
te njegovo bujanje koje se ćuti
iz dana u dan u organizmu.
Zato je i u duhovnom životu
potrebno napraviti brane
savladavanja i mrtvljenja,
te svake druge kreposti, koje
mogu regulirati bujicu života
da ne postane rušilačka sila,
već da životu donese najveću
moguću spasenjsku korist.
Uz pomoć duhovnih brana
u biću se doista skuplja korisni
potencijal koji postojano natapa
i hrani život, te ogromna energija
od koje mogu i drugi živjeti
i napajati se spasenjem.