»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Aktualne homilije

Duh poslanja Kristova – razmišljanje uz Duhove (A)

Duh poslanja Kristova – razmišljanje uz Duhove (A)

Aktualne homilije, Homilije u godini A
Isusovo pashalno otajstvo imalo je dvije bitne sastavnice koje se tiču naše ljudske naravi u kojoj se i dogodilo njegovo slavno uskrsnuće. Uskrsnuće, naime, kao događaj nije bilo samo osobna proslava Gospodinova, nego je odvijeka u Božjemu planu zamišljena kao pobjeda ljudske naravi nad zlom, grijehom i smrću. A prva od te dvije bitne sastavnice je Isusov zahvat u život učenika na način da i njih učini dionicima svoje pobjede, to jest da ih oslobodi od svih natruha koje su ljudsku narav učinile iskvarenom i kvarljivom. Drugi dio vječnoga nauma spasenja je da ih osposobi za poslanje koje imaju izvršiti u svijetu. Premda danas čitamo Evanđelje o tome što se dogodilo prvoga dana uskrsnuća (Iv 20, 19-23), pronalazimo upravo te dvije stvarnosti sadržane u Isusovoj gesti očitovanja učeni...
Duhovi (A) – komentar evanđelja

Duhovi (A) – komentar evanđelja

Aktualne homilije, Homilije u godini A
Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas Iv 20, 19-23 I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama!" To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im." PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić Novi odnos koji je Isus uspostavio između Boga i ljudi zahtijeva novi savez. Luka nam u Djelima predstavlja događaj Pedesetnice (Dj 2, 1-11). Na taj dan židovska zajednica je slavila dar Zakona. Dok Židovi slave dar Z...
Duhovi (A) – homilija

Duhovi (A) – homilija

Aktualne homilije, Homilije u godini A
Uvod i pokajnički čin U današnjoj poslanici (1Kor 12, 3b-7, 12-13) Pavao veli: Nitko ne može reći "Gospodin Isus", osim u Duhu Svetome. Pavao hoće reći da nije moguće učiniti ništa dobra, niti izreći i najkraću molitvu – kao što je ova Gospodin Isus, a da to ne bude snagom Duha Svetoga. Sve dobro što mislimo i činimo, dolazi poticajem Duha Svetoga, dolazi njegovom snagom. Zato se ne oholimo zbog dobra kojeg činimo, nego zahvaljujemo Bogu, što nas je učinio dionicima svoga spasenja i svoga djelovanja u svijetu. Evo, danas na svetkovinu Duhova Crkva nam to na poseban način stavlja pred oči. Htjeli bismo u poniznosti, jednostavnosti i duhovnoj radosti poslušati Božju riječ koja nam o tome govori i dostojno proslaviti ova sveta otajstva. Zamolimo Boga Oca da nam snagom Duha Svet...
Duhovi (A) – nacrt za homiliju

Duhovi (A) – nacrt za homiliju

Aktualne homilije, Homilije u godini A
Uvod i pokajnički čin Danas zahvaljujemo Bogu za Duha kojeg je izlio na apostole, zahvaljujemo mu i za Crkvu koja se u tome trenutku rodila. Zahvaljujemo mu također i zato što i danas njegov Duh vodi Crkvu i što i nama danas u obilju šalje darove svojega Duha. Da bismo bili dostojni i ovoga dana i ovoga slavlja i darova kojima nas Gospodin obdaruje, pokajat ćemo se za sve svoje grijehe i propuste. Gospodine, u samim počecima svijeta tvoj je Duh lebdio nad zemljom koju si stvarao. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si bio pomazan Duhom Svetim i snagom. Kriste smiluj se! Gospodine, ti i danas svojoj Crkvi daruješ obilne darove svojega Duha. Gospodine, smiluj se! Nacrt za homiliju Uvijek iznova doživimo kako je Božja riječ "živa i djelotvorn...
Pedesetnica – Duhovi (A)

Pedesetnica – Duhovi (A)

Aktualne homilije, Homilije u godini A
Dj 2,1-11 Pisac Djela apostolskih dan Pedesetnice vide kao ispunjenje: svi su bili zajedno na jednom mjestu – kao da su se vrijeme koje se ispunilo i prostor skupili u jednu točku u kojoj će se dogoditi izlijevanje Duha Svetog i obnavljanje čovječanstva. Pedesetnica tj. Blagdan sedmica prvotno je bio poljoprivredni blagdan koji se slavio sedam sedmica nakon početka žetve ječma. Vremenom je postao komemoracija sklapanja Sinajskog saveza – tada je Izrael postao Božji narod. Djela poput jeke preuzimaju i odražavaju biblijske motive prisutne u opisu sklapanja Saveza i time predstavljaju Pedesetnicu kao obnavljanje Saveza s Bogom tj. re-konstituciju naroda Božjega. Pojava Duha donesena je samo usporedbom (kao silan vjetar, kao ognjeni jezici) jer sam događaj ostaje neizreciv. No, učinak je i...