»Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.« (Iz 55,3)

Aktualne homilije

19. nedjelja kroz godinu (A): Za sunarodnjake svoje
Aktualne homilije, Homilije u godini A

19. nedjelja kroz godinu (A): Za sunarodnjake svoje

Čitanja: 1Kr 19, 9a.11-13a; Ps 85, 9ab.10-14; Rim 9, 1-5; Mt 14, 22-33 Godinama su se trudili da nam bude neugodno reći da govorimo hrvatski, a u zatvor se išlo zbog nevinih rodoljubnih pjesama kao što je „Vila Velebita“. Bilo je gotovo nepristojno, pa i opasno isticati da smo Hrvati. Svako domoljublje smatralo se šovinizmom. Išlo se obrnutom logikom i zamjenom teza: ako bi netko rekao da voli svoj narod, odmah bi mu prikrpali da mrzi one druge, da je nacionalist i šovinist. A evo nam nevjerojatnog primjera domoljublja kod svetoga Pavla. Pavao je od svih apostola (listom su bili Židovi) bio najotvoreniji – išao je među pogane (tj. nežidove) i njima naviještao evanđelje. Štoviše, ustajao je u obranu tih istih kršćana iz poganstva kada su ih u Galaciji (Mala Azija) neki kršćani iz žid...
Je li Gospodin utvara? – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)
Aktualne homilije, Homilije u godini A

Je li Gospodin utvara? – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (A)

U današnjem Evanđelju (Mt 14, 22-33) čuli smo događaj koji nam opisa sv. Matej evanđelist, a govori o tome kako se Isus za vrijeme jedne noćne oluje, koja je apostole zatekla na lađi dok su se prebacivali preko Genezaretskoga jezera, približio svojim učenicima hodeći po vodi. Ne uspijevajući odmah prepoznati da je to bio njihov Učitelj, učenici su se dodatno prestrašili. A u pokušaju da protumače što se to događa i o čemu je zapravo riječ, njihov zaključak je bio da se radi o utvari: A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: ‘Utvara!’ I od straha kriknuše. Tako su zahvaćeni strahom, a u nemogućnosti da u mraku ispravno utvrde o čemu je riječ, iznijeli pretpostavku koja im se učinila najispravnijom. Jer im nije bilo vjerojatno da bi čovjek mogao hoditi po vodi, a...
Preobraženje Gospodnje: Slušajte ga
Aktualne homilije, Homilije u godini A

Preobraženje Gospodnje: Slušajte ga

Čitanja: vl.: Dn 7, 9-10.13-14; 2Pt 1, 16-19; Ps 97, 1-2.5-6.9; Mt 17, 1-9 U čemu su manipulatori najbolji? U tome da nam nametnu svoje mišljenje i pri tome nas uvjere da smo sami do toga došli. I svi smo pomalo u toj igri. Uvjereni smo da živimo u vremenu kada je sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena, a u isto vrijeme svoje mišljenje temeljimo na osnovu 'provjerenih', 'znanstveno dokazanih' i 'sigurnih' informacija koje nam nude mediji i reklame. Tako, na primjer, rado ćemo pristati uz mišljenje onih televizijskih američkih liječnika koji jedne godine tvrde da je maslac zdrav, a margarin štetan, da bi već sljedeće godine tvrdili da je margarin zdrav, a maslac štetan, pri čemu bismo barem mi Slavonci – dopustite osobno mišljenje – trebali znati da je najbolja svinjska mast… Kako...
Razmatrati Božje Lice na zemlji – razmišljanje uz Preobraženje Gospodinovo
Aktualne homilije, Homilije u godini A

Razmatrati Božje Lice na zemlji – razmišljanje uz Preobraženje Gospodinovo

Ljudima koji žeđaju za nebeskom stvarnošću, napose onima koji žele otkriti otajstva neba, doista je izazovno razmatrati o Bogu i dolaziti do sve jasnijih zaključaka o njemu. No samo razmatranje o Bogu na ljudski način ne iscrpljuje onu iskonsku potrebu da Boga promatramo licem u lice držeći to izuzetnom povlasticom i srećom koja se ima ostvariti isključivo kao konačno blaženstvo u nebeskoj slavi. No promatrati Boga licem u lice, osim što može biti duhovna ili intelektualna želja, ne može biti ljudsko pravo niti u dometu njegovih moći. Ljudima je moglo biti dano da dođu do nekih razumskih zaključaka o Bogu, ali je to daleko od izravnoga gledanja Božjega lica. Pa i onima kojima je Bog u svome milosrđu otkrivao ljepote svoga lica kako bi to prenijeli njegovu narodu, uvijek je bila pov...
Preobraženje Gospodinovo – komentar evanđelja
Aktualne homilije, Homilije u godini A

Preobraženje Gospodinovo – komentar evanđelja

I zasja mu lice kao sunce! Mt 17, 1-9 Nakon šest dana uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: "Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu." Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: "Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!" Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: "Ustanite, ne bojte se!" Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isu...