Srijeda, 25 studenoga

Duhovnost

Prilozi različitih autora za izgradnju duhovnosti i pobožnosti

Stijeg vječnoga Kralja
Razmišljanja o vjeri

Stijeg vječnoga Kralja

Stijeg je simbol neovisnostizemlje i državne pripadnosti,ali je imao svoje značenjetijekom povijesti i ratova.Kraljevi i vojskovođe imali susvoje stjegove koji su bilivažni za strategiju borbe,te kao orijentir vojsci da se vidiu kojem smjeru se odvija bitka. Dok je stijeg stajao uspravno i čvrsto,vojska je imala motivaciju za borbu,a kad bi stijeg padao, nastao bimetež i dezorijentiranost u vojsci,jer vojnike više nije imao tkokoordinirati u borbi.A da bi stijeg bio što vidljiviji,pričvršćivao se na dugu motkuili pak na jarbol, bilo onajbrodski ili neki drugi naprikladnom i službenom mjestu. Tako je i Krist pričvrstio stijegsvoje kraljevske pobjedena jarbol svetoga križa.Na njemu ponosno vijori,te neosvojiv svjedočio pobjedi vječnoga Kralja,Gospodara povijesti i vječnosti,Suca živih i m...
Sidro
Razmišljanja o vjeri

Sidro

Riječ je o nautičkoj napraviod čvrstog materijalakoje se spušta s plovilana morsko dno kako bi gazadržala na jednome mjestu.Sidro ne dopušta da gavjetar i struje odvuku,nasuču ili razbiju o stijene.Svoju učinkovitost sidro jamčis jedne strane težinom,a s druge oblikom koji je takavda može prionuti uz dnoi držati plovilo u sigurnosti. A jer je ljudski život kaoputovanje brodompo nemirnome moru,potrebna nam je stabilnosti sigurnost putovanja.Apostol Pavao će zato rećida su ljudi koji nemaju jasnuspoznaju i istinu o životu,poput nejačadi ‘kojom sevalovi poigravaju i koje gonisvaki vjetar nauka u ovomkockanju ljudskom,u lukavosti što put krči zabludi’. Takvi ljudi doista ne znajušto je desno što lijevo,što je spasenjsko, a što škodljivo.Zato će Pavao ondai naznačiti svojim vjernicimakao svo...
Cijena i cjenkanje
Razmišljanja o vjeri

Cijena i cjenkanje

Na tržnicama gdje nijesva roba fiskaliziranaili prigodom privatneprodaje proizvodamoguće se pogađatioko visine cijene,to jest moguće se,žargonski rečeno, cjenkati.Kupcu je u interesupostići što manju cijenu,a trgovcu je cilj ostvaritišto je moguće veću dobit,pa se onda oni tražena nekoj srednjoj vrijednostikoja odgovara i jednome i drugome. Na žalost određena cjenkanjapostoje u našem odnosui pristupu prema Gospodinu,s time da je krajnje proturječnoda se mi ljudi cjenkamona štetu vlastitoga spasenja.Dok nam Gospodin dajepotpuno samoga sebei krv svoga Sina kaocijenu našega spasenje,mi se s njime cjenkamoi zatežemo proces otkupljenja,te tražimo možemo li ostatijoš u ropstvu ili smanjitido minimuma svojesudjelovanje u tome procesu,umjesto da i sami zaželimobiti potpuno slobodnii baciti mu s...
Korozija
Razmišljanja o vjeri

Korozija

Korozija je proces trošenjakonstrukcijski materijalakemijskim djelovanjemplinova ili tekućina.Ona razara ponajviše metale,ali može štetiti i betonu i drvu.Ona je pokazatelj kakoi gotovo nevidljive česticemogu biti pogubne i začvrste metalne konstrukcijeako nisu dobro zaštićeneod štetnih utjecaja. A kao što hrđa nagrizei najčvršće konstrukcijeako ne postoji dobra zaštita,tako i ljudskom životui mali grijesi nagrizu dušui ugroze duhovni životonih koji se uzdaju samou svoju ljudsku snagu,i odbijaju prihvatiti moćnuzaštitu i pomoć Sina Božjega.
Poduzetnik
Razmišljanja o vjeri

Poduzetnik

Poduzetnik je vlasnik poduzećai osoba koja upravlja ljudskimi materijalnim resursima.Poduzetnik prihvaća rizik dobiti,te poslovnog uspjeha i neuspjeha.Ne znamo koliko su predrasudea koliko istine da poduzetnicirade uvijek za svoju dobit,no sigurno ima i onih kojima jepitanje poduzetništvapitanje i humanostii odgovornosti za društvo. Osim toga znamo da jei sam Gospodin bio poduzetnik,rečeno našim jezikom,koji nije ulagao u dobit,već u ljude i njihovo dobro.Točnije, uložio je svoj životu spasenje ljudskoga roda. Na žalost, mi ljudi se čestoponašamo nezahvalnoi ne vidimo što nam je sveGospodin omogućio svojimulaganjem u naš životžrtvujući za nas svoga Sina.Time je u nas uložio svu ljubavkojom nas je neopozivouključio u vječnu baštinusvoje božanske obitelji,bez obzira koliko mismatrali pame...
Brisani prostor
Razmišljanja o vjeri

Brisani prostor

U vojnome rječnikubrisani prostoroznačava prostor koji jeizložen neprijateljskomborbenom djelovanju.Tko se misli probijatipreko takvog prostora,mora znati da se izlaževelikom riziku i računatina velike žrtve i gubitke. Kako bi spasio čovjekaod spona grijeha i smrtiGospodin Isus se nijeustručavao prijeći prekobrisanog prostorai okrutne vjetrometinenaše zemaljske povijesti.Utjelovio se i došao među nasnezaštićen kako bi nasoslobodio svojim predanjemi darom svoga života. Na brisanom prostoruljudske nepravde i zloćepoložio je život na drvu križa,no uskrsnom pobjedomne samo sebe već i nasje vratio iz mrtvih.Tako je izbrisao zauvijekzadužnicu ljudskih opačinana brisanom prostoru zlapretvorivši ga u prostorvječne nebeske pobjede.
Zastara
Razmišljanja o vjeri

Zastara

Zastara je po definiciji gubitakprava zahtjeva za ostvarenjenekog subjektivnoga građanskog pravaprotekom roka određenog zakonom.No zastarom se znaju vještoposlužiti i prekršitelji zakona,jer i njihova kaznena odgovornostmože otići u zastaru ako seslučaj nije na vrijeme riješio.Tako se zakonito pravidodatna nepravda umjestoda se provodi dužna pravda. Rupe u zakonu koje ljudi pronalazeu nesavršenim ljudskimzakonskim sustavimaneće upaliti kad se jednomnađemo pred Gospodinom.Jer ništa od našega životaneće i ne može otići u zastaru,već će sve biti očito i očitovano. Baš zato nam Gospodindaje još bolju opciju,to jest prigodu da za životatražimo oproštenje,obraćamo se od zlai kajemo za grijehe. Nakon toga on namvelikodušno oprašta,te u njegovo kraljevstvone ulazimo kao kradljivciveć kao djeca ...
Daltonist
Razmišljanja o vjeri

Daltonist

Daltonist je osoba koja imaporemećaj prepoznavanja bojazvan daltonizam po znanstvenikuJohnu Daltonu koji je prviopisao spomenuti poremećaj.Redovito je problem ureceptorima oka kojine razdvajaju pravilnote osobe ili ne prepoznaju bojeili zamijene jednu za drugu. Poput tjelesnog daltonizmaima i onaj duhovni.To je neraspoznavanjeljepote stvorenoga svijeta,njegova smisla i svrhovitosti.Čovjek bez vjere je daltonistkoji oko sebe vidisamo crno-bijeli svijet,ili mu je pak sve sivo.Dok onaj tko vjerujevidi svu ljepotu svijetai zaključuje mnogo jasnijeo autoru tih ljepota i boja. Doista, bez Boga ne vidimoboje života koje su utkaneu stvoreni svijet da obogatenaš pogled i osjećaj življenja.A samo s pogledom vjerejasno raspoznajemo dubinui oštro vidimo svaku nijansuotkrivajući koliko je bogatživot...
Mjesečar
Razmišljanja o vjeri

Mjesečar

Po definiciji mjesečar jeosoba koja u snu ustaje,hoda, govori ili čak obavljai složene radnje.U biti je u nesvjesnom stanju,te se budan ne sjeća onogašto je činio tijekom sna. Poput mjesečara su i ljudikoji žive ne poznajućiili odbacujući Boga.Uopće nisu svjesni pravogstanja i vrijednosti života,nego žive kao u nekom polusnuisključivo za zemaljske vrijednosti,zaboravljajući koliko suprolazne i propadljive. Tek onaj tko upozna Bogaživi do kraja svjesnootkrivajući pravi smisao života.Takav je svjestan i vrijednostisvakog, pa i najmanjega čina,znajući da u životu nemanevažnih trenutaka ili stvari,već da sve što činimo i jesmo,postaje spasenjski bitno.