Petak, 5 ožujka

Razmišljanja

Dron
Razmišljanja o vjeri

Dron

Dron je bespilotna letjelicakoja se počela koristitinajprije u vojne svrhe,ali je sada vrlo popularnakao naprava koja se koristiza izradu fotografija i snimki.Fotografi se služe njimeza pravljenje snimki iz zraka,te tako iz ptičje perspektivesnime iz visoka izvrsne snimkekoje ne bi mogli snimiti sa zemlje. Nešto slično je i s nama ljudima.Ne možemo dobro snimitistanje života samo sa zemlje.Potreban nam je nebeski pogled,jer mnogo bolje i ljepše možemopromatrati život iz visoka,iz nebeske, Božje perspektive.Zato nam je Gospodin daodar vjere da njime poput dronasagledavamo zemaljski život,njegovu ljepotu i uzvišenost,na putu prema vječnoj domovini.
Božji raspored i ljudski nered
Razmišljanja

Božji raspored i ljudski nered

Prvo: Slika Božja i neprilika ljudska Svemogući Stvoritelj, tro-osobni Bog - Otac, Sin i Duh Sveti - nakon veličanstvena čina lučenja svjetla od tame i stvaranja neba i zemlje i na zemlji svega i svačega, sve iz mudrosti i ljubavi a po svojoj svemoćnoj riječi: Fiat… - neka bude…! (Post 1,3) - na ovom je svijetu kao krunu stvaranja sazdao čovjeka: muško i žensko, da budu odsjaj bića njegova. To jest odraz božanskoga divnog svjetla uma i dostojanstva čudesne slobode, velebnih Božjih pa stoga i najuzvišenijih ljudskih duhovnih svojstava, da budu njegova prava „slika“ i „prilika“ (Post 1,26-27). Stvorio ih je i usmjerio prema sebi da budu „licem u lice“ njegovi sugovornici, prijatelji, suradnici Božji. Dao im je duh da mozgom promisle, srcem osjete, ustima progovore, očima progledaju, ušim...
Stepinčevo štovanje Euharistije
Razmišljanja

Stepinčevo štovanje Euharistije

Ako se u Google upiše riječ Stepinac, u 40-ak sekundi pojavi se poruka o više od milijun rezultata (7.II.21.). I to samo na latinici. Ne odnosi se sve na blaženoga Alojzija, razumije se, ali obuhvaća možda devet desetina. Pa eto opet milijun! Bože, što se ovo vrijeme između beatifikacije i kanonizacije može marljivo iskoristiti za šire upoznavanje bogoobličnih i stožernih krjeposti blaženoga mučenika Stepinca! Točno onako radi čega je čin beatifikacije i odvojen od kanonizacije: da se najprije vidi štovanje dotične svete osobe na mjesnoj ili narodnoj razini, pa onda u sveopćoj Crkvi. Koliko bi misli i argumenata u širem općinstvu ostalo neobjavljeno, nepročitano, nepoznato, neprotumačeno, neraspravljeno, da nije ovoga kanonskoga razmaka, praktično uvedena još u 17. stoljeću,[1]  između ...
Melioracija
Razmišljanja o vjeri

Melioracija

U područjima oskudica kiše,potrebno je pribaviti voduza plodnost zemljepa ljudi izgrade sustavkanala za navodnjavanje,tako da dovedu vodu s izvoraili rijeke na željeno područje.To se zove melioracija– poboljšavanje svojstava tla.Ona se na isti način provodii na poplavnim područjimagdje voda može doći unekontroliranim količinamai tako napraviti jednaku štetu. Slično je i s čovjekom,koji riskira biti duhovna pustaraukoliko ne dovede vodes Božjega izvora kojom ćenatapati vlastitu dušu.Bez Boga mi ljudi smoduhovno zapušteni,no on nas nikada ne napušta,već u svom milosrđu,tijekom povijesti spasenjaza nas je pripremao kanalekojima će nas natapatisvojom ljubavlju i milošću. Njegova nam ljubav dotječekanalima njegove riječii svetih sakramenatana artikuliran načinpa možemo dušu natapatimilosnom ...
Fasada
Razmišljanja o vjeri

Fasada

Gradeći ili obnavljajući kuće,ljudi znaju da nije dovoljnoza dobru i lijepu kuću imatilijepo uređenu fasadu.Kvaliteta kuće ovisio dobrim temeljimai kvalitetnom materijalukoji se ugrađuje u zdanje.Fasada je samo završni korakkoji je točka na ‘i’ svegadrugoga što je napravljeno. Ako je napravljeno kvalitetnostručno i ispravno,onda je fasada ures zdanja,a ako je napravljeno loše,onda je fasada tek maskaza prekrivanje nedostatka.No takva podmetnuta maskaprije ili poslije zakaže,te se pokažu svi nedostaciloše izrade na građevini. Slično je i u duhovnom životu.Ako vjernik nije postaviodobre temelje kreposna životai vršenja Božjega zakona,sve ostalo što bude gradiosamo je fasada koja ne možeotkloniti temeljne nedostatke.Onima koji nemaju ili zanemarekreposni ćudoredni temelj,krštenje je samo f...
Šišmiši
Razmišljanja o vjeri

Šišmiši

Šišmiši ili pučki slijepi miševipripadaju redu sisavaca,a jedini su sisavci koji mogu letjeti.Inače su noćne životinje kojedanju spavaju u skrovištu,te pri tome vise obješenis glavom prema dolje. Za orijentaciju i za letove i lovvrlo dobro koriste ultrazvuk:ustima i nosom ispuštaju ultrazvukove,a ušima hvataju povrat istih.Jednako tako imaju dobar vidi njuh za noćni život kojim žive. Poput slijepih miševa su određeni ljudi,jer se mnogi najbolje snalazeu noćnom životu i lovu.Imaju dobro razvijene senzoreza hvatanje žrtvi, te uživajuu svome mračnom okruženjui naglavce okrenutom životu. Na žalost ne žele živjeti na svjetlukoje od Boga dolazi i koje im on daje,niti se žele osoviti na vlastite nogei živjeti uspravno, sukladno ispravnopostavljenim vrijednostima.Zato su slijepi za dan i svjetl...
Betlehemska štala
Razmišljanja o vjeri

Betlehemska štala

Štala je skromni seoski objektkoji služi za smještaj životinja.Ljudi zaziru od njezinih mirisaili je preziru jer je u nju čovjek‘nastanio’ niži oblik života– nerazumne životinje,ali onaj neznani betlehemski seljakje znao koliko mu je dragocjena.Zato je pomno vodio briguo svojem blagu, kako se tona selu zove, jer je baš blagoposjedovati životinje koje tisluže u radu i u preživljavanju.Oko njih se trudio, čistio i hranio ih,kako bi jednom od njih imaoblagodat i blagoslov u većoj mjeri. No jedne prosinačke večerikada je po svom običaju za laku noćpozdravio svoga vola i magarčića,osjećao je poseban ugođaj u zraku.I dok je išao na počinakkopkao ga je neobičan osjećajkoji mu je ispunio dušu.Probudivši se usred noćičuo je svetu pjesmu i glasove,otajstveno tihe, ali glasne u duši.Požurio je do ...
Trublja
Razmišljanja o vjeri

Trublja

Trublja ili truba jelimeno puhačko glazbalo,poznato još u starini.No nekada je imala primjenune samo u glazbi i zabavi,već i u drugim važnimživotnim trenutcima.Tako su se trubom koristiliglasnici koji su imali zadaćuu ime svojih gospodarapronijeti važne vijestiza život društva i građana.Trubom se davao signalza okupljanje građana,nakon čega je glasnikprenosio poruku. Ona je nadomještala jačinu,to jest slabost njegova glasa,no nije bila u stanjuprenijeti riječi poruke.Čula se bolje i daljeod glasnikova glasa,ali njezin zvuk nije sadržavaoartikulirane riječi i govor,pa su ljudi znali, kad je čuju,da se trebaju okupitikako bi čuli poruku kojušalje mjerodavni autoritet. Tako je i Ivan Krstiteljbio trublja Gospodnja,jer je okupljao narodkako bi mogli čuti riječ Božju,pa čak je bio i glas koj...
Valjak
Razmišljanja o vjeri

Valjak

Valjak je korisna naprava,gotovo neizostavna kad jeriječ o gradnji cesta.On poravnava neravninei zbija podlogu da bude tvrdakako je ne bi odnijela vodaili je oštetile druge nepogode.A ako se radi asfalt,njime se izravnava i zbija prije,ali i naknadno se utvrđujei izravnava gornji sloj daostane tvrd i kompaktan. Za našu dušu nerijetko bi bioneophodan duhovni valjak,jer ne vodimo uvijek računao kvaliteti putova svoje duše.Ne pazimo na to koliko suuravnani i uglađeni,prohodni i utabani,te dopuštamo da se pretvoreu bespuća slabosti i grijeha. Zapuštajući putove duše,i samome Bogu onemogućujemopristup u naše srce i dušu.Tjeramo ga da se probijakroz šikaru i kamenjar,vododerine i jaruge,umjesto da mu valjkom obraćenjaporavnamo pristupne staze,kao što zapisa prorok Izaija:Pripravite put Gospod...
Zaštitar
Razmišljanja o vjeri

Zaštitar

Zaštitar je ovlaštena osobakojoj je povjereno čuvati život,imovinu i druga dobra.On mora biti pozoran danjui budan noću, da bi drugi moglimirno živjeti i spavati,imajući povjerenja u njegovusposobnost i stručnost. Na sličan način je i nama svimaGospodin povjerio blago životai druge svoje darove.Pozvani smo zato duhovno bdjetii pozorno ih štititi kao zaštitarida ih netko ne ugrozii ne otuđi nam povjerenu baštinu. U svijetu na žalost postojetolike ugroze i opasnostikojima je ugroženo našeduhovno i vječno dobrote se stoga ne smijemoni opustiti ni spavati mislećida je život bezopasna idila. Naprotiv, povjerena su namneizmjerna dobra s kojimase nije poigravati, jer na njihvreba naš duhovni protivnik.Trebamo ih stoga na najbolji načinčuvati i štititi kao zaštitarikojima je Gospodin povjeriota...