Utorak, 7 prosinca

Razmišljanja

Državni pečat
Razmišljanja o vjeri

Državni pečat

Državni pečat je službeni biljegza ovjeru državnih ispravai važnih dokumenata,posebno zakona i ukaza.Njime su se služili carevi i kraljevi,te ugledni plemići i velikaši.A čuvar državnog pečataprovjerava jesu li međunarodnidokumenti, ugovori i ispravekoje obvezuju državu prošle svepotrebne zakonske procedurei jesu li u državnom interesu.Nakon što on provjerivaljanost donesenog akta,predsjednik države ga potpisuje. A kraljevstvo Božje ima pečatkojemu je čuvar Gospodin Isus,a to je pečat Duha Svetoga.Ne samo da je njime opečatiosve zakone, uredbe i odredbeizišle iz Očeva vječnog ureda,već ga je utisnuo u svako srcekoje pripada Očevu kraljevstvu.Snagom Duha Svetogaopečatio je pečatom ljubavi,umočenim u svoju svetu krv,svako biće kao Božju svojinu. Tim čudesnim pečatomutisnuo je u naša srcaz...
Vlasnički list
Razmišljanja o vjeri

Vlasnički list

Vlasnički list ili vlastovnica jedokument u koji se upisujupodaci o vlasništvu nekretnina.Sličan vlasnički list je potpisao iAdam kad je sama sebe prodao,to jest predao u posjed Sotoni,bez ikakvog povoda i razloga.Sotona ga je tako prevarioda je sama sebe, bez opiranja,vlastoručno prepisao njemuu vlasništvo, to jest u ropstvo. Baš zato je Krist došao na svijeti predao samoga sebekako bi svojom krvljuotkupio od Sotone taj list,te ga trajno prikovaona drvu križa kao dokazotkupnine i otkupljenja. Time je nas ljude vratiopod vlast Bogu – našemzakonitom gospodaru,to jest pridružio nas je sebi,te nismo više svoji, većsada njemu pripadamo.Ali nije to učinio da biprovodio nad nama tiraniju,već da bi nam daopravu slobodu u Bogu.
Nosivi zid
Razmišljanja o vjeri

Nosivi zid

Zidovi su glavni strukturni dio zgrade,no nisu svi sposobni izdržatiopterećenje koje dolazi sastropova, s krova i drugih mjesta.Svaka zgrada tako ima nosivihi samonosivih zidova.Nosivi zid je onaj zid koji možepreuzeti terete s drugih dijelovazgrade, poda ili krova,a samonosivi može izdržatiopterećenje samo vlastite težine.Zato je vrlo važno pri gradnji zgradedobro isplanirati gdje i kakostaviti nosive zidove, jer o njimaovisi stabilnost i čvrstoća zgrade. I u duhovnom životu jenasušna potreba imatibilo svetih i gorljivih osobabilo svetih božanskih sadržajakoji postaju nosivi zidovinašeg duhovnog zdanja.Apostoli su takvi nosivi zidoviu zdanju svete Crkve,koje je sam Krist stavio nato časno i odgovorno mjesto.Sličnu zadaću imaju i svecikoji se životom ugradišeu to isto zdanje kao potporn...
Oksimetar
Razmišljanja o vjeri

Oksimetar

Oksimetar ili pulsni oksimetar je uređaj koji mjeri razinu kisika u krvi, a može mjeriti i otkucaje srca. Posebno je postao popularan i koristan u ovom vremenu pandemije koronavirusa, jer COVID-19 može utjecati na smanjenje kisika u krvotoku, pa je važno pratiti njegove razine. A kako bez kisika nema života, tako je važno pozorno pratiti i na vrijeme stručno reagirati i intervenirati da ne dođe do teških i smrtonosnih posljedica za života.  Jednako tako bi trebalo pratitirazinu duhovnog kisika,to jest jačinu prisutnostiDuha Svetoga koji namjamči prisutnost besmrtnostii božanskog dara u životu.Bio bi nam koristan takavduhovni oksimetar da nasupozori kada svojimgrešnim životom smanjujemoili potpuno odbacujemosvetu prisutnost božanskog Duha. Revno se, stoga, držimosvih pokazatelja vjerekao...
Genetsko nasljeđe
Razmišljanja o vjeri

Genetsko nasljeđe

Medicinska znanost potvrđujeda postoji genetsko nasljeđekoje se s roditelja prenosi na djecu.Mnoge osobine, kako tjelesnetako i mnoge druge se prenoseputem gena i njihova nasljeđa. No mi ljudi ne baštinimo samozemaljski gen od naših roditelja,već imamo i onaj duhovni genkoji baštinimo od svoga Boga.Doista, u sebi nosimo Božji gen,onaj istinski božanski potencijalpo kojemu sličimo Bogusvome Stvoritelju i Ocuiz čije smo volje proizišli. Neupitno je stoga da duhovnosličimo Presvetomu Trojstvu,Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.Trojstveni Bog je ostaviou našoj svijesti, inteligenciji i voljitragove svoje prisutnosti.Utisnuo je u nas svoj otisak,protkao nas je duhovnim genompo kojem nas je učiniosličnima njegovoj ljubaviiz koje smo čudesno nastali. Zato je velika i sveta častda u genima svoga duhanosi...
ISO osjetljivost
Razmišljanja o vjeri

ISO osjetljivost

Oni koji se bave fotografijomjako dobro znaju kako jejedan od bitnih parametaraISO osjetljivost na aparatima,to jest osjetljivost na količinu svjetla.Da se napravi dobra fotografijavrlo je važno imati ispravnougođenu osjetljivost na svjetlo,da se ne dogodi da budeni pretamna ni presvijetla. U duhovnom životu je neophodnaispravna osjetljivost na Božje svjetlo. Nažalost, ima onih koji živeograničeni u tami svoje savjesti,te ne dopuštaju u svoju dušuulazak Božjega svjetla.Zbog toga ne mogu bitidobre i vjerne slike Božje.U nekim uvjetima funkcioniraju,ali čim nestane idealnih uvjeta,čim dođe malo sjene, tmineili sumraka, njihova duša ostajevrlo loš odraz Božjeg života. Oni pak s istančanim osjećajem,to jest osjetljivošću na Božje svjetlo,i u lošim uvjetima primaju od Bogadovoljno pomoći za ...
Protutijela
Razmišljanja o vjeri

Protutijela

Protutijela ili antitijelau ljudskome organizmusu veliki proteini u obliku Ykoje proizvodi plazma stanice,a iskorištavaju imuni sustavza otkrivanje i neutralizacijubolesnih stranih tijela u tijelu,kao što su bakterije i virusi. Takva protutijela postojei na duhovnoj razini jer jesam Bog dao čovjekudar duhovnog imuniteta.No grijehom se čovjekodrekao te sposobnosti,čime je bitno oslabio duhovniimunitet i zaštitu cjelovitosti. Zato je Bog morao poslatisvoga Sina da se utjelovi,te da umre i slavno uskrsne,kako bi nam svojim tijelompriskrbio moćna antitijelakojima pobjeđujemo zlo,grijeh i smrt, slabost i napast,potiskujući ih i istiskujući ihiz svoga smrtnog tijela. Primivši dar njegova Tijela,proslavljenog uskrsnućem,i sami oživljujemo svoja tijelačineći ih sličnimatijelu njegovu slavnome. ...
Lovačka zamka
Razmišljanja o vjeri

Lovačka zamka

Ne samo u svakodnevnom životu,već i u Svetome pismu,postoji pojam zamke lovačke,a ponekad i zamke ptičarskepri usporedbi duše s pticom.Doista, zamke Zloga i zlih ljudikoji vrebaju nevine dušeuspoređene su s tim slikamalovačkog života i vrebanja žrtava. Takvu zamku su postavilii našem Gospodinu, želeći gapogubiti i odvesti u propast.Postavili su smrtonosnu zamkunjegovoj ljudskosti s ciljemda ga uklone s lica zemlje.Uhvaćen u Maslinskom vrtuu tu smrtonosnu zamku,djelovao je lakim plijenomzubima zlobnih ‘lovaca’. Podnio je smrtnu borbuu kojoj je Zli mislio da ga jekonačno porazio smrću– svojim najboljim saveznikom.Nisu ni slutili da je umrou nadi i svijesti da su seproročanstva iz psalamaodnosila na njega, te jebožanskom snagomraskinuo zamkui zajamčio spasenje svimakoji u nj vjeruju i ljub...
Teretana
Razmišljanja o vjeri

Teretana

Posebne gimnastičke dvoraneopremljene napravama za tjelovježbu,odnosno za ciljano jačanje,nadogradnju ili održanje mišićnogsustava zovu se teretanama. No kršćanin umjesto da pazina izgradnju i očuvanjesvoga tijela i snage mišića,trebao bi radije sebi priskrbitivježbalište duhovnoga života.Mnogo važnija je duhovna snagaod tjelesne, te ispravno izgrađenimišići kreposnoga životaod tjelesne mišićne mase. A korizma je idealno vrijemeza vježbanje svih mišića duha,te cjelovitu izgradnju duhovnogobrambenog sustava od zla,grijeha i svakojake napasti.Ona je najkvalitetnija teretanakoja nudi najbolju pripremuza veliki duhovni boj sa smrću,koji je neminovan u hoduprema vječnosti i uskrsnuću. Nezaobilazna je kao vježbalištejer je naprave za vježbanje duhau njoj postavio sam Gospodinkoji ih je prije ...
Dron
Razmišljanja o vjeri

Dron

Dron je bespilotna letjelicakoja se počela koristitinajprije u vojne svrhe,ali je sada vrlo popularnakao naprava koja se koristiza izradu fotografija i snimki.Fotografi se služe njimeza pravljenje snimki iz zraka,te tako iz ptičje perspektivesnime iz visoka izvrsne snimkekoje ne bi mogli snimiti sa zemlje. Nešto slično je i s nama ljudima.Ne možemo dobro snimitistanje života samo sa zemlje.Potreban nam je nebeski pogled,jer mnogo bolje i ljepše možemopromatrati život iz visoka,iz nebeske, Božje perspektive.Zato nam je Gospodin daodar vjere da njime poput dronasagledavamo zemaljski život,njegovu ljepotu i uzvišenost,na putu prema vječnoj domovini.