Utorak, 24 svibnja

Razmišljanja

Sluh
Razmišljanja o vjeri

Sluh

Po definiciji sluh je osjet kojimzamjećujemo zvukove oko sebei tumačimo njihovo značenje.Temelji se na prijenosu titraja,izazvanih zvučnim valovima,u unutarnje uho te njihovojpretvorbi u živčane impulse.Nakon toga impulsi se analizirajuu nižim dijelovima mozgate na koncu do kraja obrađujuu slušnoj kori velikoga mozga,što zatvara cijeli niz neophodanda bi osjet sluha bio potpun.Osim toga, uho može zamijetitinekoliko obilježja zvuka:visinu, glasnoću i boju,te smjer iz kojega zvuk dolazi. Upravo zato što se ne možečuti ništa ako ne postojiona unutarnja obrada zvuka,time smo pozvani razmišljatio onom unutarnjem sluhukoji nazivamo duhovnim.On ovisi o uhu koje osluškuje,a zatim prenosi u dubinu bićaBožju riječ od koje srce titra.Duhovnim sluhom šaljemoimpulse Božje riječi u svijestda ih razum...
Stanarsko pravo
Razmišljanja o vjeri

Stanarsko pravo

Premda je kao Stvoritelj svegauvijek imao pravo na ovaj svijet,ljudi su ga, međutim, uvijekodbacivali i izgurivali iz njega.Uvjeravali su sebe i njegada on tu ne pripada, jer jebesmrtan, nevidljiv i vječan,a svijet je stvoren za smrtna,vidljiva i vremenita bića.A on, jer je ljubio ljude,a i cijeli stvoreni svijet,do kraja ih je ljubio,htio je pokazati da imaneotuđivo stanarsko pravoboraviti u svijetu ljudi. Da bi svima dokazaoda ima pravo biti prisutankao Otac s njima i među njima,poslao je svoga Sina jedincada se utjelovi i da uzmesmrtno ljudsko obličje.Tako neprolazni Bogostaje trajno prisutanu prolaznome svijetu,unoseći u njega vječnu lučneprolaznoga Svjetlai obdarujući smrtne ljudeslavom svoje besmrtnosti.
Ring
Razmišljanja o vjeri

Ring

Ring je četvrtasti prostoromeđen konopcima, a uređenza boks i borilačke sportove.Ući u ring, znači ući u borbuu kojoj treba biti bolji od protivnikai odnijeti pobjedu koja sekruni pobjedničkim pojasom. Slično je naš Gospodin Isussišao iz svoje božanske slaveu ring zemaljskoga svijeta,obilježenog s četiri stranei raširenog do četiri vjetra.U tom ringu je ušao u borbusa silama zla i izišao jekao pobjednik koji nas jesvojom borbom oslobodiood ugnjetavanja zla i sotone. Stoga je s pravom kralj kraljevai Gospodar gospodara,koji ne samo posjedujedar besmrtnosti, već jei nama velikodušno daje.
Šipkov poučak
Razmišljanja o vjeri

Šipkov poučak

Znamo da postoji šipkov čaji šipkov sok, ali i da se možejesti i šipkovo zrnje, nonismo razmišljali o tomeda postoji i šipkov poučak.Upravo kad se jede šipak,pa se izvuče njegovo zrnjeispod tvrde kore i onihmekih pregradnih opni,na tanjuru se stvori velika hrpaza koju ne znamo odaklese tamo stvorila i kako jesve to zrnje prije bilou tako malom prostoru.Kad bismo ga onda moralivratiti nazad pod istušipkovu koru, bila bi tonemoguća misija.Ne bismo bili u stanjusve zrnje složiti da budekao što je samo naraslosnagom unutarnjeg reda. Riječ je o istinskom čudusloge, reda i zajedništvakoje nam je istinski poučak.Tako je u obitelji i društvugdje vlada Božji i naravni red,gdje se živi pravo zajedništvoi nesebična ljubav,onda kuća nije tijesnani društvo izopačeno i loše.Gdje se istinski ljudi poš...
Uknjižiti baštinu
Razmišljanja o vjeri

Uknjižiti baštinu

Kad se kupe ili dobiju nekretnine,pravo vlasništva se ne stječeautomatski, već upisomu zemljišne knjige, a temeljemisprava koje ispunjavajusve opće i posebne uvjete ipretpostavke propisane zakonom.Tek kad se, nakon što seprikupe potrebni dokumenti,sastave molbe i uputenadležnom zemljoknjižnom sudu,dobije sudsko rješenje,onda je uknjižba provedenapotpuno i pravno valjano.Tim rješenjem se stječepravo vlasništva nadspomenutom imovinom. Tako je i naš Gospodinsvojom predragocjenom krvljunas otkupio iz vlasti sotone,zla i grijeha i učinio nasljubljenom djecom Božjom.Čim smo postali djeca Božjapostali smo i njegovi baštinici,jer nam je Isus kaoOčev Baštinik priskrbioneizmjernu baštinu Očevu.I ma koliko njegov čin biodostatan za naše spasenje,otkupljenje i oslobođenje,ipak dok se mi ne ‘uknjiži...
Neiskorišteni resursi
Razmišljanja o vjeri

Neiskorišteni resursi

U suvremenom se svijetupuno govori oneiskorištenim resursima,bilo o onim prirodnima,bilo o onima koje čovjekkao takav može stvoriti.Toliko su važni da o njimaovisi dobrobit i napredak,blagostanje i moć društva.Tko posjeduje resursemože biti neovisani može s drugim subjektimarazgovarati ravnopravnokao pravi poslovni partner.Tko pak ne iskoristi resurse,prokocka svoje povijesne šanse,te ostane zaostao i podređenu odnosu na druge koji urednoiskoriste svoje mogućnosti. Slično tome i mi kršćaniu vjerničkom životu posjedujemomnoge neiskorištene resurse.A jedan od tih važnihneiskorištenih resursa sukoljena koja su, na žalost,svima nama koji jasno ne vidimosmisla križu, pokori, žrtvi,odricanju i klečanju,ostala poprilično zakržljala.No tko želi duhovni napredakpozvan je češće i dužeklečati pred...
Duhovna bespuća
Razmišljanja o vjeri

Duhovna bespuća

Suvremena duhovna scenaslična je bespućima s mnoštvomoznaka i smjerokaza.Mnogo je ponuda i ponuđivačakoji danas ljudima nudesvoje ‘duhovne’ usluge,to jest usmjeravaju ihu nekom svom smjeru.Gotovo da zaskaču ljudena svakom uglu i trgunudeći nešto svoga,pod izlikom dobre ponudeza ljudsko dobro. No tko ozbiljno zastanepred tim ponudamapostaje mu jasno da su tosamo ponude lutanjapo zemaljskim bespućima.Samo je jedna ponudaona istinska božanskakojoj autor nije čovjek,već Bog koji je sišao s neba.I ne nudi nam jeftini hodljudskim bespućima,već uzvišenim putovimakoji sa zemlje vode k nebu,a kojima je sam hodio. Zato je pravi i nepogrešiviputokaz njegov sveti križkao božanska ponudau šumi ljudskih obmana.Tko njega slijedi,neće se izgubiti,nego će vječnospasenje zadobiti. ...
Muhe
Razmišljanja o vjeri

Muhe

Vjerujem da nema toga od nastko nije iskusio u ljetnim mjesecimakoliko su dosadne muhe,ali i drugi slični insekti.Kada ih nešto privuče,onda se ne daju lako otjerati,uporno se vraćaju i leteoko pojedinca, smetajući mui dovodeći ga do iritiranja,ljutnje i bijesa, jer teškopronalazi načina otklonititakva dosadna bića od sebe. Poput takvih sitnih dosadau duhovnom životu su laki grijesi,koji nas uporno salijeću kaodosadne muhe koje teškouspijevamo odagnati od sebe.Makar nam neće ugroziti život,ipak nam oduzimaju mir duše,ako ih ne znamo otjerati od sebe. Zato je potrebna velika ozbiljnostpred tim malim napasnicimaduhovnoga života, jer što ihprije od sebe uklonimo,lakše ćemo i radosnije ićiputem duhovnoga mirai napretka prema željenom cilju.
Metla
Razmišljanja o vjeri

Metla

Metla je jedno od pomagalakojim se služimo kako bismodržali čistim svoje prebivalište,stan, kuću i okućnicu.Redovito se njome čisti podte uklanja prašina i paučina,kao i razna druga onečišćenjado kojih dođe neprimjetnou svakodnevnome življenju. I u duhovnom životu,slično tome, ima mnogoprašine i smeća koje se,što primjetno što neprimjetno,uhvati na stijenke dušete je onečišćuje i kvari ozračjekoje u njoj treba vladati. Zato joj je neophodnaduhovna metla pokorei odricanja da je učinidostojnim prihvatilištemživoga Boga koji možeprebivati samo u čistoj duši.
Nebeski leptir
Razmišljanja o vjeri

Nebeski leptir

Nitko nikad ne bi pomislio,na temelju izvanjskog izgleda,da postoji poveznica izmeđugusjenice i leptira.Ali tko pozna razvoj ovogdivnog Božjeg stvora,onda zna da se lijepi leptirrazvija iz neugledne gusjenice.Leptir, naime, nastajepotpunom preobrazbomgusjenice koja se zakukulji,te se u kukuljici događavelika pretvorba:organi gusjenice se razgrađuju,a izgrađuju se organi leptira.S preobrazbom gusjenice u leptiramože se usporediti ljudski životkoji mora proći kroz svoj stadijčahure zemaljskoga života.Nakon zemaljskoga životapo smrti i čahuri groba,ljudski život dolazi do svogauskrsnog stadija kada ljudižive kao leptiri – anđeli Božji.No postoji i jedan izuzetak,a to je nebeska Majka Marija.Ona je kao puna milostiveć unaprijed satkana i došlakao Božji leptir s neba,te kad je prošla i krozk...