Subota, 23 listopada

Razmišljanja o vjeri

Piše: dr. Ivan Bodrožić

Duhovna bespuća
Razmišljanja o vjeri

Duhovna bespuća

Suvremena duhovna scenaslična je bespućima s mnoštvomoznaka i smjerokaza.Mnogo je ponuda i ponuđivačakoji danas ljudima nudesvoje ‘duhovne’ usluge,to jest usmjeravaju ihu nekom svom smjeru.Gotovo da zaskaču ljudena svakom uglu i trgunudeći nešto svoga,pod izlikom dobre ponudeza ljudsko dobro. No tko ozbiljno zastanepred tim ponudamapostaje mu jasno da su tosamo ponude lutanjapo zemaljskim bespućima.Samo je jedna ponudaona istinska božanskakojoj autor nije čovjek,već Bog koji je sišao s neba.I ne nudi nam jeftini hodljudskim bespućima,već uzvišenim putovimakoji sa zemlje vode k nebu,a kojima je sam hodio. Zato je pravi i nepogrešiviputokaz njegov sveti križkao božanska ponudau šumi ljudskih obmana.Tko njega slijedi,neće se izgubiti,nego će vječnospasenje zadobiti. ...
Muhe
Razmišljanja o vjeri

Muhe

Vjerujem da nema toga od nastko nije iskusio u ljetnim mjesecimakoliko su dosadne muhe,ali i drugi slični insekti.Kada ih nešto privuče,onda se ne daju lako otjerati,uporno se vraćaju i leteoko pojedinca, smetajući mui dovodeći ga do iritiranja,ljutnje i bijesa, jer teškopronalazi načina otklonititakva dosadna bića od sebe. Poput takvih sitnih dosadau duhovnom životu su laki grijesi,koji nas uporno salijeću kaodosadne muhe koje teškouspijevamo odagnati od sebe.Makar nam neće ugroziti život,ipak nam oduzimaju mir duše,ako ih ne znamo otjerati od sebe. Zato je potrebna velika ozbiljnostpred tim malim napasnicimaduhovnoga života, jer što ihprije od sebe uklonimo,lakše ćemo i radosnije ićiputem duhovnoga mirai napretka prema željenom cilju.
Metla
Razmišljanja o vjeri

Metla

Metla je jedno od pomagalakojim se služimo kako bismodržali čistim svoje prebivalište,stan, kuću i okućnicu.Redovito se njome čisti podte uklanja prašina i paučina,kao i razna druga onečišćenjado kojih dođe neprimjetnou svakodnevnome življenju. I u duhovnom životu,slično tome, ima mnogoprašine i smeća koje se,što primjetno što neprimjetno,uhvati na stijenke dušete je onečišćuje i kvari ozračjekoje u njoj treba vladati. Zato joj je neophodnaduhovna metla pokorei odricanja da je učinidostojnim prihvatilištemživoga Boga koji možeprebivati samo u čistoj duši.
Nebeski leptir
Razmišljanja o vjeri

Nebeski leptir

Nitko nikad ne bi pomislio,na temelju izvanjskog izgleda,da postoji poveznica izmeđugusjenice i leptira.Ali tko pozna razvoj ovogdivnog Božjeg stvora,onda zna da se lijepi leptirrazvija iz neugledne gusjenice.Leptir, naime, nastajepotpunom preobrazbomgusjenice koja se zakukulji,te se u kukuljici događavelika pretvorba:organi gusjenice se razgrađuju,a izgrađuju se organi leptira.S preobrazbom gusjenice u leptiramože se usporediti ljudski životkoji mora proći kroz svoj stadijčahure zemaljskoga života.Nakon zemaljskoga životapo smrti i čahuri groba,ljudski život dolazi do svogauskrsnog stadija kada ljudižive kao leptiri – anđeli Božji.No postoji i jedan izuzetak,a to je nebeska Majka Marija.Ona je kao puna milostiveć unaprijed satkana i došlakao Božji leptir s neba,te kad je prošla i krozk...
Prsten
Razmišljanja o vjeri

Prsten

Prsten je dio nakita i ima gamnogo vrsta i primjera.Najčešći i najznakovitiji jeonaj vjenčani koji je simboldvoje ljudi koji se vole.A jer je ljubav savršena kreposti poziva one koji se voleda žive u savršenstvu ljubavi,zato i prsten svojim kružnimoblikom odražava i simboliziranjihovu savršenu  ljubavi potpuno zajedništvo. A jer poticaj na savršenu ljubavdolazi od Boga tvorca ljudii začetnika istinske ljubavi,on sam je primjer kako seljubi savršeno i do kraja predano.Zato u Pjesmi nad pjesmamai poručuje svome narodu– svojoj vjernoj zaručnicida s njime sklopi savez vjernostii da ga ovjekovječi vidljivim znakom:Stavi me kao znak na srce,kao pečat na ruku svoju.
Jedro
Razmišljanja o vjeri

Jedro

Premda živimo u eri motora,ipak nije rijetkost vidjeti na moruni ponosne jedrenjakei vitke jedrilice kojima jepogonsko sredstvo vjetar.No za takvo što,potrebna su im jedra,kako bi mogli iskoristitigolemi potencijal vjetrau vlastite svrhe i ciljeve.Tako ova čvrsta platna,razapeta ne brodskom jarbolu,omogućuju svojim plovilimaputovanje po morui dolazak do željenoga cilja. Slično je i s plovilimanašega ljudskog života.Bog nam svojim Duhom nudiizuzetno pogonsko sredstvo,ali očekuje da mi raširimosvoja jedra, da ne bi prohujaopored nas bez ikakva učinka.Točnije, očekuje dasvoje ruke raširimou zagrljaj poput jarbola,a svoje srce rastvorimopoput najljepšeg jedraza dah njegove ljubavida nas pokrene i poneseprema obalama vječnosti.
Doušnik ili navjestitelj
Razmišljanja o vjeri

Doušnik ili navjestitelj

Doušnici su ljudi kojiskupljaju i prenose informacije,uglavnom potajno i skrivećkida se za njih ne zna.Redovito rade za novaci onoga tko bolje plati,ili pak za moćnike na vlastiili za one ze koje pretpostavljajuda će doći na vlast.Ne bi riskirali život i ugledza sirotinju i obespravljene.Rade za svakogaa nikome se ne sviđaju.Ima ih u svim režimimai sustavima, ali su prevrtljivipoput zastave na vjetru. Naš Gospodin Isus jesvojim apostolima rekaoda im je prenio sve što ječuo od svoga Oca.No on nije bio uhodakoji krišom izdaje onogakoji ga šalje, već vjerodostojniprenositelj Očeve riječi i volje.Isus je glasnik koji naviještaotajstva i istine kraljevstva,a ne doušnik koji odaje tajnena štetu svoga nadređenog. Pogotovo što je pokazaoda je upravo on donioradosnu vijest siromasimai obespravlj...
Državni pečat
Razmišljanja o vjeri

Državni pečat

Državni pečat je službeni biljegza ovjeru državnih ispravai važnih dokumenata,posebno zakona i ukaza.Njime su se služili carevi i kraljevi,te ugledni plemići i velikaši.A čuvar državnog pečataprovjerava jesu li međunarodnidokumenti, ugovori i ispravekoje obvezuju državu prošle svepotrebne zakonske procedurei jesu li u državnom interesu.Nakon što on provjerivaljanost donesenog akta,predsjednik države ga potpisuje. A kraljevstvo Božje ima pečatkojemu je čuvar Gospodin Isus,a to je pečat Duha Svetoga.Ne samo da je njime opečatiosve zakone, uredbe i odredbeizišle iz Očeva vječnog ureda,već ga je utisnuo u svako srcekoje pripada Očevu kraljevstvu.Snagom Duha Svetogaopečatio je pečatom ljubavi,umočenim u svoju svetu krv,svako biće kao Božju svojinu. Tim čudesnim pečatomutisnuo je u naša srcaz...
Vlasnički list
Razmišljanja o vjeri

Vlasnički list

Vlasnički list ili vlastovnica jedokument u koji se upisujupodaci o vlasništvu nekretnina.Sličan vlasnički list je potpisao iAdam kad je sama sebe prodao,to jest predao u posjed Sotoni,bez ikakvog povoda i razloga.Sotona ga je tako prevarioda je sama sebe, bez opiranja,vlastoručno prepisao njemuu vlasništvo, to jest u ropstvo. Baš zato je Krist došao na svijeti predao samoga sebekako bi svojom krvljuotkupio od Sotone taj list,te ga trajno prikovaona drvu križa kao dokazotkupnine i otkupljenja. Time je nas ljude vratiopod vlast Bogu – našemzakonitom gospodaru,to jest pridružio nas je sebi,te nismo više svoji, većsada njemu pripadamo.Ali nije to učinio da biprovodio nad nama tiraniju,već da bi nam daopravu slobodu u Bogu.
Nosivi zid
Razmišljanja o vjeri

Nosivi zid

Zidovi su glavni strukturni dio zgrade,no nisu svi sposobni izdržatiopterećenje koje dolazi sastropova, s krova i drugih mjesta.Svaka zgrada tako ima nosivihi samonosivih zidova.Nosivi zid je onaj zid koji možepreuzeti terete s drugih dijelovazgrade, poda ili krova,a samonosivi može izdržatiopterećenje samo vlastite težine.Zato je vrlo važno pri gradnji zgradedobro isplanirati gdje i kakostaviti nosive zidove, jer o njimaovisi stabilnost i čvrstoća zgrade. I u duhovnom životu jenasušna potreba imatibilo svetih i gorljivih osobabilo svetih božanskih sadržajakoji postaju nosivi zidovinašeg duhovnog zdanja.Apostoli su takvi nosivi zidoviu zdanju svete Crkve,koje je sam Krist stavio nato časno i odgovorno mjesto.Sličnu zadaću imaju i svecikoji se životom ugradišeu to isto zdanje kao potporn...