Petak, 15 siječnja

Razmišljanja o vjeri

Piše: dr. Ivan Bodrožić

Šišmiši
Razmišljanja o vjeri

Šišmiši

Šišmiši ili pučki slijepi miševipripadaju redu sisavaca,a jedini su sisavci koji mogu letjeti.Inače su noćne životinje kojedanju spavaju u skrovištu,te pri tome vise obješenis glavom prema dolje. Za orijentaciju i za letove i lovvrlo dobro koriste ultrazvuk:ustima i nosom ispuštaju ultrazvukove,a ušima hvataju povrat istih.Jednako tako imaju dobar vidi njuh za noćni život kojim žive. Poput slijepih miševa su određeni ljudi,jer se mnogi najbolje snalazeu noćnom životu i lovu.Imaju dobro razvijene senzoreza hvatanje žrtvi, te uživajuu svome mračnom okruženjui naglavce okrenutom životu. Na žalost ne žele živjeti na svjetlukoje od Boga dolazi i koje im on daje,niti se žele osoviti na vlastite nogei živjeti uspravno, sukladno ispravnopostavljenim vrijednostima.Zato su slijepi za dan i svjetl...
Betlehemska štala
Razmišljanja o vjeri

Betlehemska štala

Štala je skromni seoski objektkoji služi za smještaj životinja.Ljudi zaziru od njezinih mirisaili je preziru jer je u nju čovjek‘nastanio’ niži oblik života– nerazumne životinje,ali onaj neznani betlehemski seljakje znao koliko mu je dragocjena.Zato je pomno vodio briguo svojem blagu, kako se tona selu zove, jer je baš blagoposjedovati životinje koje tisluže u radu i u preživljavanju.Oko njih se trudio, čistio i hranio ih,kako bi jednom od njih imaoblagodat i blagoslov u većoj mjeri. No jedne prosinačke večerikada je po svom običaju za laku noćpozdravio svoga vola i magarčića,osjećao je poseban ugođaj u zraku.I dok je išao na počinakkopkao ga je neobičan osjećajkoji mu je ispunio dušu.Probudivši se usred noćičuo je svetu pjesmu i glasove,otajstveno tihe, ali glasne u duši.Požurio je do ...
Trublja
Razmišljanja o vjeri

Trublja

Trublja ili truba jelimeno puhačko glazbalo,poznato još u starini.No nekada je imala primjenune samo u glazbi i zabavi,već i u drugim važnimživotnim trenutcima.Tako su se trubom koristiliglasnici koji su imali zadaćuu ime svojih gospodarapronijeti važne vijestiza život društva i građana.Trubom se davao signalza okupljanje građana,nakon čega je glasnikprenosio poruku. Ona je nadomještala jačinu,to jest slabost njegova glasa,no nije bila u stanjuprenijeti riječi poruke.Čula se bolje i daljeod glasnikova glasa,ali njezin zvuk nije sadržavaoartikulirane riječi i govor,pa su ljudi znali, kad je čuju,da se trebaju okupitikako bi čuli poruku kojušalje mjerodavni autoritet. Tako je i Ivan Krstiteljbio trublja Gospodnja,jer je okupljao narodkako bi mogli čuti riječ Božju,pa čak je bio i glas koj...
Valjak
Razmišljanja o vjeri

Valjak

Valjak je korisna naprava,gotovo neizostavna kad jeriječ o gradnji cesta.On poravnava neravninei zbija podlogu da bude tvrdakako je ne bi odnijela vodaili je oštetile druge nepogode.A ako se radi asfalt,njime se izravnava i zbija prije,ali i naknadno se utvrđujei izravnava gornji sloj daostane tvrd i kompaktan. Za našu dušu nerijetko bi bioneophodan duhovni valjak,jer ne vodimo uvijek računao kvaliteti putova svoje duše.Ne pazimo na to koliko suuravnani i uglađeni,prohodni i utabani,te dopuštamo da se pretvoreu bespuća slabosti i grijeha. Zapuštajući putove duše,i samome Bogu onemogućujemopristup u naše srce i dušu.Tjeramo ga da se probijakroz šikaru i kamenjar,vododerine i jaruge,umjesto da mu valjkom obraćenjaporavnamo pristupne staze,kao što zapisa prorok Izaija:Pripravite put Gospod...
Zaštitar
Razmišljanja o vjeri

Zaštitar

Zaštitar je ovlaštena osobakojoj je povjereno čuvati život,imovinu i druga dobra.On mora biti pozoran danjui budan noću, da bi drugi moglimirno živjeti i spavati,imajući povjerenja u njegovusposobnost i stručnost. Na sličan način je i nama svimaGospodin povjerio blago životai druge svoje darove.Pozvani smo zato duhovno bdjetii pozorno ih štititi kao zaštitarida ih netko ne ugrozii ne otuđi nam povjerenu baštinu. U svijetu na žalost postojetolike ugroze i opasnostikojima je ugroženo našeduhovno i vječno dobrote se stoga ne smijemoni opustiti ni spavati mislećida je život bezopasna idila. Naprotiv, povjerena su namneizmjerna dobra s kojimase nije poigravati, jer na njihvreba naš duhovni protivnik.Trebamo ih stoga na najbolji načinčuvati i štititi kao zaštitarikojima je Gospodin povjeriota...
Stijeg vječnoga Kralja
Razmišljanja o vjeri

Stijeg vječnoga Kralja

Stijeg je simbol neovisnostizemlje i državne pripadnosti,ali je imao svoje značenjetijekom povijesti i ratova.Kraljevi i vojskovođe imali susvoje stjegove koji su bilivažni za strategiju borbe,te kao orijentir vojsci da se vidiu kojem smjeru se odvija bitka. Dok je stijeg stajao uspravno i čvrsto,vojska je imala motivaciju za borbu,a kad bi stijeg padao, nastao bimetež i dezorijentiranost u vojsci,jer vojnike više nije imao tkokoordinirati u borbi.A da bi stijeg bio što vidljiviji,pričvršćivao se na dugu motkuili pak na jarbol, bilo onajbrodski ili neki drugi naprikladnom i službenom mjestu. Tako je i Krist pričvrstio stijegsvoje kraljevske pobjedena jarbol svetoga križa.Na njemu ponosno vijori,te neosvojiv svjedočio pobjedi vječnoga Kralja,Gospodara povijesti i vječnosti,Suca živih i m...
Sidro
Razmišljanja o vjeri

Sidro

Riječ je o nautičkoj napraviod čvrstog materijalakoje se spušta s plovilana morsko dno kako bi gazadržala na jednome mjestu.Sidro ne dopušta da gavjetar i struje odvuku,nasuču ili razbiju o stijene.Svoju učinkovitost sidro jamčis jedne strane težinom,a s druge oblikom koji je takavda može prionuti uz dnoi držati plovilo u sigurnosti. A jer je ljudski život kaoputovanje brodompo nemirnome moru,potrebna nam je stabilnosti sigurnost putovanja.Apostol Pavao će zato rećida su ljudi koji nemaju jasnuspoznaju i istinu o životu,poput nejačadi ‘kojom sevalovi poigravaju i koje gonisvaki vjetar nauka u ovomkockanju ljudskom,u lukavosti što put krči zabludi’. Takvi ljudi doista ne znajušto je desno što lijevo,što je spasenjsko, a što škodljivo.Zato će Pavao ondai naznačiti svojim vjernicimakao svo...
Cijena i cjenkanje
Razmišljanja o vjeri

Cijena i cjenkanje

Na tržnicama gdje nijesva roba fiskaliziranaili prigodom privatneprodaje proizvodamoguće se pogađatioko visine cijene,to jest moguće se,žargonski rečeno, cjenkati.Kupcu je u interesupostići što manju cijenu,a trgovcu je cilj ostvaritišto je moguće veću dobit,pa se onda oni tražena nekoj srednjoj vrijednostikoja odgovara i jednome i drugome. Na žalost određena cjenkanjapostoje u našem odnosui pristupu prema Gospodinu,s time da je krajnje proturječnoda se mi ljudi cjenkamona štetu vlastitoga spasenja.Dok nam Gospodin dajepotpuno samoga sebei krv svoga Sina kaocijenu našega spasenje,mi se s njime cjenkamoi zatežemo proces otkupljenja,te tražimo možemo li ostatijoš u ropstvu ili smanjitido minimuma svojesudjelovanje u tome procesu,umjesto da i sami zaželimobiti potpuno slobodnii baciti mu s...
Korozija
Razmišljanja o vjeri

Korozija

Korozija je proces trošenjakonstrukcijski materijalakemijskim djelovanjemplinova ili tekućina.Ona razara ponajviše metale,ali može štetiti i betonu i drvu.Ona je pokazatelj kakoi gotovo nevidljive česticemogu biti pogubne i začvrste metalne konstrukcijeako nisu dobro zaštićeneod štetnih utjecaja. A kao što hrđa nagrizei najčvršće konstrukcijeako ne postoji dobra zaštita,tako i ljudskom životui mali grijesi nagrizu dušui ugroze duhovni životonih koji se uzdaju samou svoju ljudsku snagu,i odbijaju prihvatiti moćnuzaštitu i pomoć Sina Božjega.