Nedjelja, 1 studenoga

Razmišljanja o vjeri

Piše: dr. Ivan Bodrožić

Poduzetnik
Razmišljanja o vjeri

Poduzetnik

Poduzetnik je vlasnik poduzećai osoba koja upravlja ljudskimi materijalnim resursima.Poduzetnik prihvaća rizik dobiti,te poslovnog uspjeha i neuspjeha.Ne znamo koliko su predrasudea koliko istine da poduzetnicirade uvijek za svoju dobit,no sigurno ima i onih kojima jepitanje poduzetništvapitanje i humanostii odgovornosti za društvo. Osim toga znamo da jei sam Gospodin bio poduzetnik,rečeno našim jezikom,koji nije ulagao u dobit,već u ljude i njihovo dobro.Točnije, uložio je svoj životu spasenje ljudskoga roda. Na žalost, mi ljudi se čestoponašamo nezahvalnoi ne vidimo što nam je sveGospodin omogućio svojimulaganjem u naš životžrtvujući za nas svoga Sina.Time je u nas uložio svu ljubavkojom nas je neopozivouključio u vječnu baštinusvoje božanske obitelji,bez obzira koliko mismatrali pame...
Brisani prostor
Razmišljanja o vjeri

Brisani prostor

U vojnome rječnikubrisani prostoroznačava prostor koji jeizložen neprijateljskomborbenom djelovanju.Tko se misli probijatipreko takvog prostora,mora znati da se izlaževelikom riziku i računatina velike žrtve i gubitke. Kako bi spasio čovjekaod spona grijeha i smrtiGospodin Isus se nijeustručavao prijeći prekobrisanog prostorai okrutne vjetrometinenaše zemaljske povijesti.Utjelovio se i došao među nasnezaštićen kako bi nasoslobodio svojim predanjemi darom svoga života. Na brisanom prostoruljudske nepravde i zloćepoložio je život na drvu križa,no uskrsnom pobjedomne samo sebe već i nasje vratio iz mrtvih.Tako je izbrisao zauvijekzadužnicu ljudskih opačinana brisanom prostoru zlapretvorivši ga u prostorvječne nebeske pobjede.
Zastara
Razmišljanja o vjeri

Zastara

Zastara je po definiciji gubitakprava zahtjeva za ostvarenjenekog subjektivnoga građanskog pravaprotekom roka određenog zakonom.No zastarom se znaju vještoposlužiti i prekršitelji zakona,jer i njihova kaznena odgovornostmože otići u zastaru ako seslučaj nije na vrijeme riješio.Tako se zakonito pravidodatna nepravda umjestoda se provodi dužna pravda. Rupe u zakonu koje ljudi pronalazeu nesavršenim ljudskimzakonskim sustavimaneće upaliti kad se jednomnađemo pred Gospodinom.Jer ništa od našega životaneće i ne može otići u zastaru,već će sve biti očito i očitovano. Baš zato nam Gospodindaje još bolju opciju,to jest prigodu da za životatražimo oproštenje,obraćamo se od zlai kajemo za grijehe. Nakon toga on namvelikodušno oprašta,te u njegovo kraljevstvone ulazimo kao kradljivciveć kao djeca ...
Daltonist
Razmišljanja o vjeri

Daltonist

Daltonist je osoba koja imaporemećaj prepoznavanja bojazvan daltonizam po znanstvenikuJohnu Daltonu koji je prviopisao spomenuti poremećaj.Redovito je problem ureceptorima oka kojine razdvajaju pravilnote osobe ili ne prepoznaju bojeili zamijene jednu za drugu. Poput tjelesnog daltonizmaima i onaj duhovni.To je neraspoznavanjeljepote stvorenoga svijeta,njegova smisla i svrhovitosti.Čovjek bez vjere je daltonistkoji oko sebe vidisamo crno-bijeli svijet,ili mu je pak sve sivo.Dok onaj tko vjerujevidi svu ljepotu svijetai zaključuje mnogo jasnijeo autoru tih ljepota i boja. Doista, bez Boga ne vidimoboje života koje su utkaneu stvoreni svijet da obogatenaš pogled i osjećaj življenja.A samo s pogledom vjerejasno raspoznajemo dubinui oštro vidimo svaku nijansuotkrivajući koliko je bogatživot...
Mjesečar
Razmišljanja o vjeri

Mjesečar

Po definiciji mjesečar jeosoba koja u snu ustaje,hoda, govori ili čak obavljai složene radnje.U biti je u nesvjesnom stanju,te se budan ne sjeća onogašto je činio tijekom sna. Poput mjesečara su i ljudikoji žive ne poznajućiili odbacujući Boga.Uopće nisu svjesni pravogstanja i vrijednosti života,nego žive kao u nekom polusnuisključivo za zemaljske vrijednosti,zaboravljajući koliko suprolazne i propadljive. Tek onaj tko upozna Bogaživi do kraja svjesnootkrivajući pravi smisao života.Takav je svjestan i vrijednostisvakog, pa i najmanjega čina,znajući da u životu nemanevažnih trenutaka ili stvari,već da sve što činimo i jesmo,postaje spasenjski bitno.
Influencer
Razmišljanja o vjeri

Influencer

Ovu englesku riječ koristisve veći broj mladih ljudi,a njome opisuju poznate osobei stručne na pojedinim područjima,koje su posebno aktivnena društvenim mrežamana kojima imaju mnogovirtualnih sljedbenika. To je doslovno postaločak zanimanje koje se možedobro koristiti i iskoristiu komercijalne svrhe,a začuđuje kako su ljudikoji ih prate tako povodljivida svoje živote i ponašanjeoblikuju prema modama,stavovima i uvjerenjimasmrtnih i površnih ljudi. S druge pak strane zaboravljajuda postoji jedan drugibožanski ‘influencer’ koji jesvojim životom i riječimautjecao na nebrojenomnoštvo ljudi koji suprihvatili ne ljudske,već božanske vrijednosti,ne ljudski već božanskinačin života na zemlji. Kamo sreće kad bi Isusai danas mladi ljudis oduševljenjem slušalii slijedili kao svoga ‘influencera’u n...
Ronilac
Razmišljanja o vjeri

Ronilac

Tko je u ovim vrelim mjesecimaokusio ljetne radosti na moru,sigurno se okušao i u ronjenju.Svatko od nas brzo otkrijekako vrijedi jedno pravilo:kad ne znaš plivati, teško seodržavati na površini,a kad naučiš plivati,otkriješ da nije baš lako roniti.Jer treba poznavati vještinuzaranjanja i drugih pokreta,kao i onu ispuštanja zraka,jer nas more izbacujezbog zraka koji imamou plućima i organizmu. Nešto slično se događai u duhovnome životu,to jest životu upoznavanjaBoga i njegova otajstva.Onaj tko Boga nije upoznao,njegove dubine postaju vodeu kojima se lako gubi život,umjesto da iz njih crpimoljepotu i nadahnuće postojanja.U Božje otajstvene dubinepotrebno je znati zaroniti,no na žalost mnogi kršćanisu tek loši plivači i nevješti ronioci.Ako su naduti i puni oholosti,čim probaju zaroniti,m...
Šator
Razmišljanja o vjeri

Šator

U ove ljetne dane mnogi se opredjeljuju provesti godišnji kampirajući u šatoru, premda je manje raskošno od ljetovanja u hotelima. Kampiranje ima prednost jer se šator može postaviti na bilo kojem mjestu, te vrlo lako možeš mijenjati lokacije jer nisi čvrsto vezan ni uz jedno određeno mjesto. Kampiranje podsjeća na nomadski način života, a poruka koju ostavlja obnavlja svijest o nestalnosti ljudskoga života. Na sličnu pustolovinu odlučio se i Božji Sin kad je došao među nas ljude. Zato će sveti Ivan zapisati da se Riječ Božja ušatorila među nama u ljudskom tijelu. Došao je među nas u naš zemaljski šator da nas upozori na nestalnost ljudskog života na zemlji, te da nas nauči kako podići šator i zaputiti se prema vječnoj i neprolaznoj domovini na nebesima. ...
Dezinficijens
Razmišljanja o vjeri

Dezinficijens

Dezinficijensi su sredstva koja služe za smanjenje broja štetnih mikroorganizama s površina, bilo da se radi o predmetima, radnim površinama ili ljudskome tijelu. Oni smanjuju rizik infekcije doticanjem površina ili dijelova tijela kojim prenosimo infekciju, najčešće rukama. Kao što korištenjem tjelesnih dezinficijensa čuvamo organizam od zaraze, trebali bismo onim duhovnim dezinficijensima čuvati dušu od zaraze grijeha. Zato nas Gospodin poziva da živimo kreposno, jer su kreposti najbolji dezinficijensi koji ne dopuštaju prodor virusa grijeha u našu dušu.