»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Stopama svetaca

Sveti Vid

Sveti Vid

Stopama svetaca
15. lipnja Crkva liturgijski časti svetog Vida, sveca koji je podnio mučeničku smrt za Krista početkom 4. st., za vrijeme progona cara Dioklecijana. U Katoličkoj se Crkvi tijekom povijesti razvilo zajedničko štovanje četrnaest svetaca čiji se zagovor moli u različitim nevoljama, pa su zato i nazvani četrnaest svetih pomoćnika. Iako njihov broj nije svuda jednak i iako se u različitim dijelovima navode i ponešto različita imena, najčešće u tu skupinu spadaju tri svetice i jedanaest svetaca: sv. Barbara, sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Margareta, sv. Egidije, sv. Akacije, sv. Blaž, sv. Kristofor, sv. Cirijak, sv. Dionizije, sv. Erazmo, sv. Eustahije, sv. Vid, sv. Juraj i sv. Pantaleon. Iako Crkva naučava vrijednost i važnost molitve svecima i traženje njihova zagovora, ipak valja uočiti...
Sveti Justin

Sveti Justin

Patrologija, Stopama svetaca
1. lipnja Crkva liturgijski časti svetog Justina, kršćanskog mislioca i mučenika iz 1./2. st., a koji nam je osim svjedočanstva života ostavio i svjedočanstvo krsne i euharistijske liturgije svoga vremena. O životu svetog Justina Justin, filozof i mučenik, rođen je u Palestini u poganskoj obitelji, odgojen u kulturi svoga vremena, pohađao je filozofske škole stoika, peripatetika, pitagorejaca i naposljetku neoplatonista. Završivši škole djelovao je kao filozof u Ateni. Međutim, željan spoznanja istine, ni u jednoj od tih škola nije mogao zadovoljiti žeđ za pravom spoznajom Boga. Bilo je to tako dok se nije upoznao kršćanstvom, a to može zahvaliti jednom starcu kojeg je susreo na obali mora, koji mu je rekao da mu ni platonizam ne može dati odgovor na istinu koju traži, nego samo proro...
Sveti Stjepan Prvomučenik

Sveti Stjepan Prvomučenik

Stopama svetaca
26. prosinca Crkva liturgijski časti svetog Stjepana, prvog mučenika i jednog od sedmorice đakona prve Crkve. Iako nemamo puno podataka o životu svetoga Stjepana, ipak na temelju zapisa u Lukinim Djelima apostolskim možemo uočiti više elemenata koji svjedoče o njegovoj veličini i toliko dubokoj vjeri da je podnio mučeničku smrt za svoga Učitelja (usp. Dj 6,1-8,2). Tako ponajprije pronalazimo podatak da je sveti Stjepan bio jedan od sedmorice izabranih đakona prve Crkve, odnosno službe koja je nastala na temelju tadašnjih poteškoća i potreba jeruzalemskih kršćana. Naime, kako je rastao broj kršćana nastajale su i poteškoće između domaćih Židova i Židova grčkoga jezika, odnosno Židovi su grčkoga jezika optuživali ove druge da se u svakodnevnim služenjima zanemaruju njihove udovice. N...
Sveti Karlo Boromejski

Sveti Karlo Boromejski

Stopama svetaca
4. studenoga Katolička Crkva slavi spomendan svetog Karla Boromejskoga, milanskoga nadbiskupa i zauzetog provoditelja odluka Tridentskoga sabora, koji je vjernicima ostao poseban uzor po svojoj skromnosti i spremnosti u pomaganju najpotrebnijima. Sveti Karlo Boromejski rođen je u bogatoj obitelji u talijanskom mjestu Aroni 2. listopada 1538. godine. Njegova je obitelj imala u vlasništvu veliko i mondeno jezero Lago Maggiore, koje ima sedam otoka i prostire se na preko 200 km2, a danas zauzima dijelove sjeverne Italije i južne Švicarske. Osim toga jezera, posjedovali su i druge okolne posjede, a sve ih je to činilo vrlo utjecajnima, u društvenom i vjerskom smislu, što je vjerojatno pridonijelo i da Karlo u mladosti zavoli rastrošan život. Otac mu je bio grof, a majka potjecal...
Sveti Dionizije Pariški i drugovi

Sveti Dionizije Pariški i drugovi

Stopama svetaca
Tradicija Crkve spominje 14 svetih pomoćnika u nevolji, odnosno 3 svetice i 11 svetaca kojima se vjernici posebno obraćaju moleći zaštitu od bolesti ili neke druge nevolje. Činjenica je da to nije općeprihvaćeno, nego njihov broj i njihova imena variraju od kraja do kraja, ali se ipak najčešće među njima spominju ovi: sv. Margareta, sv. Barbara, sv. Katarina Aleksandrijska, sv. Egidije, sv. Akacije, sv. Blaž, sv. Kristofor, sv. Cirijak, sv. Dionizije, sv. Erazmo, sv. Eustahije, sv. Vid, sv. Juraj i sv. Pantaleon. Sveti Dionizije, prvi pariški biskup i mučenik, časti se 9. listopada. Prema predaji, papa Fabijan (236.-250.) je, htijući proširiti misijsko djelovanje Crkve i učvrstiti kršćane u pravovjerju, poslao šestoricu biskupa iz Rima kako bi naviještali Božju riječ u rimskoj pr...
Sveti Petar Krizolog

Sveti Petar Krizolog

Stopama svetaca
Liturgijski spomen svetoga Petra Krizologa Crkva slavi 30. srpnja, a riječ je o svetcu koji je živio u 4./5. st. i koji je bio biskup u prijestolnici Zapadnoga Rimskoga Carstva, a u tom je smislu odigrao značajnu ulogu i u vjerskom i u društvenom smislu, oplemenjujući i izgrađajujući u vjeri kako široke vjerničke mase, tako i političku elitu. Posebno su u tom smislu značajne njegove snažne propovijedi, poradi kojih je nazvan Zlatorječivi. Sveti Petar Krizolog rođen je 380. god. nedaleko od Bologne. Vrijeme u kojem je živio obilježeno je velikim herezama koje su potresale Crkvu, a posebno valja naglasiti posljedice koje su se još osjećale od službeno osuđenoga arijanizma, te borbe i trzavice koje su izazvali nestorijanizam i monofizitizam. Arijanizam je krivovjerno učenje s početka 4...
Sveti Sarbelije Makhlouf

Sveti Sarbelije Makhlouf

Stopama svetaca
Crkva se 24. srpnja liturgijski spominje svetoga Sarbelija Makhloufa (Charbel Makhlouf ili Šarbel Maklouf), maronitskoga mistika i čudotvorca iz 19. st., čiji nam životni put svraća pozornost na ljepotu intenzivnoga predanja Bogu u kontemplaciji, askezi i uzvišenosti euharistijskoga otajstva, jer iz tih izvora proistječu mnoge milosti, pa ih je stoga potrebno uvijek naglašavati i u tom se svjetlu truditi nasljedovati i toga libanonskoga svetca.  Sveti Sarbelije rođen je 8. svibnja 1828. god. pod imenom Youssef Antoun Makhlouf, i to u jednoj siromašnoj i pobožnoj maronitskoj obitelji, kao najmlađe od ukupno petero djece. Živjeli su u teškim uvjetima u jednom selu u najvišim predjelima sjevernoga libanonskoga gorja, a kada je trogodišnjem Youssefu umro otac, skrb o obitelji pr...
Sveti Barnaba

Sveti Barnaba

Stopama svetaca
Sveti Barnaba, bliski suradnik svetoga Pavla, liturgijski se časti 11. lipnja, a predaja ga zbog njegove duhovne veličine naziva apostolom, iako se nije ubrajao među Dvanaestoricom. Na više mjesta Djela apostolska nam donose različite zapise iz kojih možemo saznati dosta toga o svetom Barnabi. Tako ondje (Dj 4,36) čitamo da je njegovo ime zapravo bilo Josip, ali su ga apostoli nazvali Barnabom, što u prijevodu znači Sin utjehe. Značajan je to podatak koji nam, uz druge opise toga vrloga muža, potvrđuje da je Barnaba bio pun Duha Svetoga i onaj koji je znao ohrabrivati prve kršćane, kako u podnošenju različitih oblika trpljenja za Krista, tako i u pronalaženju radosti u svem svom kršćanskom životu. Također, Djela nam apostolska potvrđuju da je Barnaba bio levit, odnosno sveć...
Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije

Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije

Stopama svetaca
Sveti Josip, Isusov poočim i zaručnik Blažene Djevice Marije, jedan je od svetaca Katoličke Crkve o kojima nemamo puno povijesnih podataka, a opet, s druge strane, ono nešto malo što nalazimo zapisano u Svetomu Pismu toliko je nadahnjujuće i veličanstveno, da bi se mogle napisati tisuće stranica. U tom je svjetlu razumljivo što su mnogi i mnogi našli duhovno nadahnuće u samozatajnosti toga svetoga čovjeka i promišljajući o njegovoj ulozi u povijesti spasenja oblikovali niz pjesama, romana, molitava i različitih oblika pučke pobožnosti. Za svetoga Josipa ne znamo ni kada je rođen, ni kada je ni kako je umro, a ne znamo ni mnoge druge podatke koje bi ljudska znatiželja rado voljela otkriti o tako jednoj povijesno i nadpovijesno značajnoj osobi, odnosno onomu komu je sam Otac dao toliku ...
Sveti Petar Damiani

Sveti Petar Damiani

Stopama svetaca
Povijest Crkve povijest je, u moralnom i duhovnom smislu, uspona i padova. Redovito se tako događalo da bi u Crkvi popustio prvotni zanos, a evanđeoski ideali bitno oslabjeli, češće do mjere sablažnjivosti, ali se onda redovito i događalo da Duh Sveti potakne pojedince ili skupine koji će obnoviti stari zanos i još češće potaknuti novi elan, prožet još ljepšom, dubljom i istinitijom duhovnošću. O takvom novom zanosu svjedoči nam i životni put svetoga Petra Damianija. U njegovo je vrijeme, a bilo je to 11. st., Crkva bila u vrlo jadnom stanju, a karakterizirale su ju mnoge nečasne činjenice. Svećenstvo i redovništvo je bilo na iznimno niskim granama, do mjere da su upravo oni prednjačili u nemoralu, celibat je obično bio mrtvo slovo na papiru, a problem simonije (kupovanja i prodavanja ...