Utorak, 11 svibnja

E-knjige

Otajstvo je to veliko. Liturgija i teologija Reda slavljenja ženidbe
E-knjige, Liturgika

Otajstvo je to veliko. Liturgija i teologija Reda slavljenja ženidbe

Otajstvo je to veliko priručnik je o slavlju sakramenta ženibe, a izdan je 2005. god. u izdanju Biblioteke Diacovensia. Može se preuzeti ovdje: Zvonko Pažin, Otajstvo je to veliko. "Ženidba je naravna i iskonska stvarnost. Bog je stvorio čovjeka kao muško i žensko, određujući da njih dvoje budu jedno tijelo te da se plode i množe i napuče zemlju. Taj prvotni Božji blagoslov je uvijek ostao nad supruzima i roditeljima. Najuzvišenije otajstvo saveza Boga i njegova naroda, i Božje ljubavi prema istom tom narodu, u Svetom se pismu prispodobljuje sa zaručničkom i ženidbenom vezom. Ista Božja riječ ljubav i vezu Krista i Crkve uspoređuje s otajstvom bračnoga i obiteljskog života. Tako Poslanica Efežanima veli: "Otajstvo je to veliko!" (Ef 5,32). Danas se, međutim, sve više pokazuje kriza žen...