Utorak, 11 svibnja

E-knjige

Liturgijska sakramentologija
E-knjige, Liturgika

Liturgijska sakramentologija

Knjiga Liturgijska sakramentologija namijenjena je ponajprije studentima teoloških fakulteta, ali i svima onima koji žele dublje upoznati značenje sakramenata. Može se preuzeti klikom na donju sliku. Osnovno poslanje Crkve – od samih početaka – jest naviještati riječ i slaviti otajstva, pri čemu Crkva u svom bogoslužju slavi ono što vjeruje, odnosno, ono što vjeruje iskazuje liturgijskim slavljem (lex orandi – lex credendi). Pri tome valja imati na umu da Crkva u svom bogoslužju ostvaruje, ponazočuje i izvršava Kristovo djelo spasenja prisutno i djelatno upravo u bogoslužju Crkve. Obradit ćemo u ovim materijalima liturgijska slavlja svih sedam sakramenta i neke blagoslovine. Prva tri sakramenta – sakramenti inicijacije – iako svaki od njih ima svoju specifičnu sakramentalnost, ipak se...
Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler
E-knjige, Povijest Crkve

Bosanski franjevci i nadbiskup dr. Josip Stadler

Knjiga se u PDF formatu može preuzeti klikom na sliku. UVOD Kroz punih 37 godina nadbiskupske pastirske službe bio je dr. Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup i metropolit, trajno upućen na franjevce i u stalnoj povezanosti i odnosima s njima, odnosno s upravom franjevačke provincije Bosne Srebrene. Ta upućenost, povezanost i odnosi bili su nužni i proizlazili su iz jednostavne činjenice što su franjevci u vrijeme ponovnoga uspostavljanja redovite crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini držali sve župe, i što su oni na cijelom tom području tada bili jedini dušobrižnici, a vodeću su ulogu u dušobrižništvu zadržali još dugi niz godina nakon toga. O odnosima nadbiskupa Stadlera i franjevaca dosta se u prošlosti pisalo. Ipak, u većini tih napisa zamjetna je izvjesna jed...
Komunikacija u svetim činima
Crkveno pravo, E-knjige

Komunikacija u svetim činima

Knjiga Komunikacija u svetim činima je objavljena 2001., a na obuhvatan način donosi važne smjernice i odredbe Katoličke crkve vezane uz komunikaciju u svetim činima između katolika i nekatolika. Pri tome donosi detaljan povijesni pregled iz kojega se vidi kakva je ta komunikacija u svetim činima bila omogućena u vremenu od prvih stoljeća do Zakonika kaonskog prava iz 1917. god., od 1917. do danas, te prema aktualnom Zakoniku. U njoj se također donose teološka načela prema kojima je ta komunikacija omogućena i koliko je omogućena, te prikaz crkvenih dokumenata koji govore o toj tematici.
Vodič kroz crkveno pravo za vjernike
Crkveno pravo, E-knjige

Vodič kroz crkveno pravo za vjernike

Knjiga Vodič kroz crkveno pravo za vjernike, namijenjena širokom krugu "običnih vjernika", predstavlja kompendij cjelokupnog zakonodavstva Katoličke crkve, prilagođen konkretnim potrebama i upitima vjernika, odnosno u njemu se na sustavan način obrazlažu najvažnije teme kanonskog prava, ali i one norme koje su posebno važne i zanimljive svakom katoliku.