Utorak, 5 srpnja

[Izdvojeno]

16. nedjelja kroz godinu (C) – homilija
[Izdvojeno], Homilije u godini C

16. nedjelja kroz godinu (C) – homilija

Uvod i pokajnički čin Zašto ono što roditelji govore svojoj djeci puno puta ne padne na plodno tlo? Zašto je počesto uzaludna riječ učitelja i odgojitelja upućena mlađima? Često baš zbog toga, što to ne govorimo iz uvjerenja, zbog toga što stariji ne žive onako kako bi htjeli da mlađi žive. Često nismo dosljedni, nismo vjerni, dajemo loš primjer. Takvi smo i mi vjernici u ovome svijetu. Pokajmo se za svoje nedosljednosti i loš primjer koji dajemo. Tako ćemo, obnovljeni Božjom milošću, moći dostojno proslaviti ova sveta otajstva. Gospodine, čovjeka si stvorio kao vrhunac stvorenja. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si nas prosvijetlio da budemo svjetlost svijeta. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti nam praštaš kada umjesto svjetla unosimo tamu, kada dajemo loš primjer svojim bližnjima. Gos...
Aktivirati potencijal ljubavi – razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu (C)
[Izdvojeno], Homilije u godini C

Aktivirati potencijal ljubavi – razmišljanje uz 15. nedjelju kroz godinu (C)

U svakome od nas postoji golemi potencijal života, to jest izuzetna mogućnost djelovati na takav način da zahvaljujući svojim činima dođemo do vječnosti. Najčešće nam se, međutim, dogodi da taj potencijal ne iskoristimo u praksi, već nam ostane kao dobra teorija, ali nikad primijenjena. Eventualno te naše sile koje posjedujemo ulažemo u neke druge dimenzije života, ali počesto ne u ono najbitnije. Na ovaj ili na onaj način taj potencijal u nama se zatomljuje i guši ili se razvija na nepravilan način. Jer i kad imamo dovoljno oštroumnog rasuđivanja, ne znači da imamo i spremnosti primijeniti to što znamo. A to se često događa zbog toga što djelovanje pretpostavlja i veće osobno uključivanje u život ljudi oko nas, kao i veću odgovornost za njih, dok nam je počesto lakše baviti se svojim p...
15. nedjelja kroz godinu (C) – homilija
[Izdvojeno], Homilije u godini C

15. nedjelja kroz godinu (C) – homilija

Uvod i pokajnički čin Za stare Židove nije bilo rasprave o Božjim zapovijedima. Njih je trebalo vršiti, a ne o njima mudro raspravljati. Puno kasnije ljudi su postavljali sve u pitanje, pa su rušili svu vlast i sve autoritete. To su bile revolucije. I danas je to prisutno. Rado se otimamo svim propisima, zapovijedima i zakonima, a žudimo za nesputanom slobodom. Današnja nam Božja riječ govori o smislu Božjega zakona. Da bismo tu riječ mogli plodonosno čuti i ova sveta otajstva dostojno proslaviti, pokajat ćemo se za sve svoje grijehe i propuste. Gospodine, ti si svoj izabrani narod poučavao po prorocima. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si svome Ocu bio poslušan sve do smrti, smrti na križu. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti i nas blago pozivaš da slijedimo tvoju riječ, sebi na spasenj...
16. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
[Izdvojeno], Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

16. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Evo, Bog mi pomaže Bog mi pomaže Bog mi pomaže (I. Rakonca) Otpjevni psalam: Gospodine, tko smije prebivati (D. Bubalo) Gospodine, tko smije prebivati (T. Prša) Prinosna: Na našim poljima Sve činite u Imenu Gospodina Pričesna: Blagujemo Tijelo Kristovo Završna: Svi kliknimo Kristu – četveroglasje Svi kliknimo Kristu Sve note zajedno: 16. nedjelja kroz godinu (C)
15. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje
[Izdvojeno], Prijedlozi za liturgijsko pjevanje

15. nedjelja kroz godinu (C) – prijedlog za liturgijsko pjevanje

Ulazna: Isus Krist je slika Božja Dođite, kličimo Gospodinu Otpjevni psalam: Tražite, ubogi, Gospoda Tražite, ubogi, Gospodina (I. Andrić) Prinosna: Gle, kako je dobro Pričesna: Blaženi koji prebivaju – pričesna - Ps 84 (M. Bartolić) Blaženi koji prebivaju (I. Andrić) Tko jede moje Tijelo (I. Rakonca) Tko jede moje Tijelo (I. Andrić) Završna: Ti divni Kralj si nebesnik (Lj. Galetić) Ti divni Kralj si nebesnik (M. Lešćan) Sve note zajedno: 15. nedjelja kroz godinu (C)