Četvrtak, 6 svibnja

Aktualno

6. vazmena nedjelja (B) – nacrt za homiliju
Aktualno, Homilije u godini B

6. vazmena nedjelja (B) – nacrt za homiliju

Uvod i pokajnički čin Ispovijedamo vjeru u trojedinoga Boga, Boga koji je jedan u trojstvu. Tamo gdje je Duh Božji, tamo je red i radost, tamo je jednakost i međusobno prihvaćanje, tamo je ljubav. Euharistija je otajstvo ljubavi Isusa Krista, otajstvo jedinstva njegove Crkve. No, budući da nismo uvijek pridonosili jedinstvu i bratskoj ljubavi te da smo, naprotiv, znali biti isključivi omalovažavajući naše bližnje, molimo za Božje oproštenje, da bismo bili dostojni ovih svetih otajstava. Gospodine, ti si svoj narod poučavao po prorocima. Gospodine, smiluj se! Kriste, ti si svoju radosnu vijest uputio svakom čovjeku dobre volje. Kriste, smiluj se! Gospodine, ti svoju Crkvu pozivaš da bude znakom tvoga jedinstva i tvoje sveobuhvatne ljubavi u svijetu. Gospodine, sm...