»Jaram je moj sladak i breme moje lako.« (Mt 11,30)

Između srca i razuma

Piše: Snježana Majdandžić-Gladić

Ratzinger-Sarahov refleks i unutarcrkveni teror mainstream medija
Između srca i razuma

Ratzinger-Sarahov refleks i unutarcrkveni teror mainstream medija

Uvod Kada spomenemo svetoga Petra obično nam je i danas prva asocijacija to što je zatajio Isusa. Bez obzira što znamo silnu veličinu toga apostolskoga prvaka, poradi koje ga je Isus i postavio za stijenu Crkve, ipak nekako u svojoj glavi najviše pamtimo, točnije zlopamtimo onaj trenutak kada je bio slab i popustio pred drugim ljudima zanijekavši da poznaje svoga Učitelja. Poanta je u tome što je to učinio pred relativno beznačajnim osobama - slugama, sluškinjama i stražarima, odnosno onima koji mu vjerojatno ne bi mogli nanijeti nekakvu veliku štetu, a s druge strane što je to učinio u presudnom trenutku, onda kada je bilo iznimno važno ostati vjeran svojim uvjerenjima. Točnije djelom i srcem potvrditi da si doista spreman dati svoj život za Krista, kako si to još prije nekoliko sa...
Visoki odbor za ljudsko bratstvo i lobotomiranje vjernika imperativom poslušnosti
Između srca i razuma

Visoki odbor za ljudsko bratstvo i lobotomiranje vjernika imperativom poslušnosti

Uvod Lobotomija je neurokirurški zahvat uklanjanja dijela mozga s ciljem mijenjanja ponašanja osobe u skladu s onim što se od nje želi postići. Obično se primjenjivala kod teških duševnih bolesti, posebno kod onih koji su pokazivali agresivnost, s ciljem da se osobu trajno primiri, umrtvi, uljudi, odnosno uklopi prema unaprijed zacrtanim prihvatljivim pravilima ponašanja. Zbog takvog invanzivnog zadiranja u bit nečije osobnosti i u tom smislu zbog grube povrede ljudskog dostojanstva, lobotomija je danas gotovo svuda u svijetu zabranjena. Ipak, pojam je ušao u svakodnevnu uporabu i njime se želi označiti svaki postupak kojim netko nekome pokušava, kako mi to u svakodnevnom govoru volimo reći, isprati mozak, odnosno uvjeriti osobu kako su njezina razmišljanja pogrešna i bezvrijedna, t...
Crkva u raljama korona-ideologije
Između srca i razuma

Crkva u raljama korona-ideologije

Uvod Način razmišljanja i djelovanja koji prevladava u javnosti - i društvenoj i crkvenoj, i svjetskoj i domaćoj - mogao bi se, čini nam se opravdano, nazvati teror milosrđa. Riječ je o nečemu što se ne može uvijek i svuda identificirati i dijagnosticirati kao patološko stanje, nego se naprotiv dugo vremena predstavlja, a i stvarno se tako većini čini, kao kreposno i čovjekoljubno. Nerijetko i bogoljubno. Riječ je o naizgled milosrdnom i dubokom, a zapravo necjelovitom pristupu onim životnim područjima koja se izravno odnose na pojedince i manje skupine, ali po svojoj složenosti posljedično zahvaćaju veliki broj ljudi, zapravo odražavaju se na život većine. Redovito teror milosrđa u svom utjecaju na mase kreće od nekih konkretnih osoba ili skupina, koje su stvarno ili navodno pogođe...
Propitivanje opravdanosti odredaba biskupa HBK o otkazivanju svetih Misa s narodom i podjeljivanja sakramenata
Između srca i razuma

Propitivanje opravdanosti odredaba biskupa HBK o otkazivanju svetih Misa s narodom i podjeljivanja sakramenata

Uvod Zakonik kanonskoga prava (ZKP) jedna je od najvažnijih knjiga Katoličke Crkve, a njome se, najjednostavnije rečeno, uređuju prava i obveze svih članova Crkve. S obzirom na temu o kojoj ovdje želimo progovoriti, posebno su nam važna dva kanona: 212 i 213, pa ih najprije donosimo, a potom i obrazlažemo. Kan. 212 - § 1. Što posvećeni pastiri, budući da predstavljaju Krista, proglase kao učitelji vjere ili odrede kao upravitelji Crkve, vjernici su, svjesni svoje odgovornosti, obvezni slijediti s kršćanskom poslušnošću. § 2. Vjernici mogu slobodno crkvenim pastirima očitovati svoje potrebe, osobito duhovne, i svoje želje. § 3. Vjernici imaju pravo, katkada dapače i dužnost, prema znanju, stručnosti i ugledu koji imaju, posvećenim pastirima očitovati svoje mišljenje o onom što j...
Al’ Gospodinu se svidje pritisnuti nas bolima
Između srca i razuma

Al’ Gospodinu se svidje pritisnuti nas bolima

Nije teško zamisliti današnju scenu po crkvama diljem svijeta. Svećenik se, sam samcat, teškim korakom i s dubokom tugom u duši, u crvenoj misnici ili tek s crvenom štolom, polako približava oltaru i najprije se spušta na koljena, a onda se prostire pred Gospodinom licem okrenutim prema zemlji. I ostaje tako ležeći neko vrijeme. U potpunoj tišini. Najdublja je to, vjerojatno, i najsnažnija gesta koju poznaje bogoslužje Katoličke Crkve i u tom je smislu preduboka simbolikom na svaki Veliki petak, ali na ovaj će za mnoge svećenike biti posebno snažna. I posebno bolna. Vjerojatno je za mnoge toliko potresna da, dok leže licem sakrivenim od pogleda ljudi, i inače na Veliki petak potajice puste suzu u tom trenutku osjećaja vlastite ogoljenosti i bolne spoznaje kako nema te cijene i nema to...
Papa Franjo između sablazni i edifikacije
Između srca i razuma

Papa Franjo između sablazni i edifikacije

U okviru uvodnih dijelova svete Mise mi katolici izražavamo svoje kajanje tako što, između ostaloga, ispovijedamo svoje grijehe koje smo učinili mišlju, riječju, djelom i propustom. Snažna je to i duboka molitva nad kojom bi se svakodnevno moglo razmatrati satima, no češće o njoj i kroz nju razmišljamo samo dok tako zajednički u euharistijskom slavlju ispovijedamo svoje grijehe, dok nam misli, kako to i treba biti, već u narednim trenucima slijede daljnji tijek svete Mise. Poneki će možda navečer ispitati svoju savjest imajući u vidu spomenute načine činjenja grijeha, no ipak vrlo često u svemu tome ostajemo na površini, bez stvarnog uranjanja i dubokoga prebiranja po onome što smo učinili, a nismo trebali učiniti, ili onome što nismo učinili, a bilo je važno ne propustiti. Imajući u v...
Koliko košta Božja riječ na internetu ili što danas znači: “Besplatno primiste, besplatno dajte”
Između srca i razuma

Koliko košta Božja riječ na internetu ili što danas znači: “Besplatno primiste, besplatno dajte”

Krist je prije svoga uzašašća zapovjedio Jedanestorici da pođu po svem svijetu i propovijedaju evanđelje svemu stvorenju (usp. Mk 16, 15), a ta se zapovijed ne odnosi samo na biskupe i svećenike, nego na sve vjernike, jer smo svi pozvani, na različite načine, naviještati Božju riječ. Netko će to više činiti djelom, netko riječju. Oba su načina i dobra i važna i ne treba ih suprotstavljati, ali je još važnije nastojati tako djelovati da oni budu isprepleteni. U tom smislu, činjenje dobra bez izričitog navještaja kroz riječ može postati tek neki oblik humanističkog morala, ali i izravan navještaj bez nastojanja oko djela pobožnosti i milosrđa također ostaje isprazan i na neki način zatvoren u sebe. Ovdje ipak želimo staviti naglasak na navještaj riječju, ali uvijek imajući u vidu njegovu...
Ostavština Ljetne škole teologije Dubrovnik
Između srca i razuma

Ostavština Ljetne škole teologije Dubrovnik

U ljetnom dvobroju Vjesnika Đakovačko-osječke nadbiskupije (7-8/2019.) objavljen je vrlo zanimljiv i aktualan tekst dr. Olivera Jurišića, profesora filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, pod nazivom Što je međureligijski dijalog? Taj tekst na jasan način pokazuje u čemu se sastoje zablude svih onih koji za polazište svoga teološkoga promišljanja uzimaju međureligijski dijalog, jer, kako kaže autor, "međureligijski dijalog teološki nije moguć", nego je tek moguć "kao dio kulturnog susreta između različitih religija". Drugim riječima, ako kršćanstvo nudi Istinu samog Božjeg utjelovljenja, ako nudi Istinu otkupljenja po Križu Očeva Jedinorođenoga Sina i ako nudi vjeru u uskrsnuće, jasno je da je ta Istina u okviru međureligijskoga dijaloga ekskluzivna, jer ju ne prihvać...
“Theologia ragusina” – vrhunska teologija ili teološka podvala?
Između srca i razuma

“Theologia ragusina” – vrhunska teologija ili teološka podvala?

Uvod ili o pozivu na "Ljetnu školu teologije" Ovih dana se može u našim medijima čitati kako Dubrovačka biskupija organizira Ljetnu školu teologije u Dubrovniku, a koja je namijenjena studentima 3., 4. i 5. godine katoličkih, pravoslavnih i protestantskih teoloških fakulteta, kao i apsolventima i onima koji su već završili teološki studij. Za tu je prigodu Dubrovačka biskupija otvorila i posebnu mrežnu stranicu pod nazivom Theologia-ragusina.hr, a na kojoj se mogu pronaći svi važni podatci o toj Školi.  Tako ondje, između ostaloga, saznajemo da će se ona održati od 15. do 19. srpnja 2019. god u Učeničkom domu Paola di Rosa u Dubrovniku, da joj je naziv "Teologija u pluralnom društvu", da ju organizira Vijeće za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije, te da se predstavlja "vrhunskom...
“Međugorska ljubav”
Između srca i razuma

“Međugorska ljubav”

Uvod Sveto Pismo nas uči kako je ljubav velikodušna, dobrostiva, kako nije nepristojna, ni razdražljiva, kako ne pamti zlo i ne raduje se nepravdi, već sve podnosi i svemu se nada (1 Kor 13, 1-13), te nas poziva da kao pravi Kristovi nasljedovatelji svakodnevno umiremo sebi i nastojimo se suobličavati svome Otkupitelju. Na drugom nas opet mjestu Sveto Pismo potiče da ljubimo svoje neprijatelje, da dobro činimo svojim mrziteljima, da blagoslivljamo one koji nas proklinju i molimo za one koji nas zlostavljaju (usp. Lk 6, 27-28). Takav poziv nije tek mrtvo slovo na papiru niti nedostižan ideal, nego sasvim prirodan put prihvaćanja volje Božje i ispunjenje Kristovih riječi da će i nas mrziti kao što su mrzili Njega i da će nas progoniti kao što su progonili Njega (usp. Iv 15, 18-21). ...