Utorak, 5 srpnja

Kroz filozofsku prizmu

Piše: vlč. Oliver Jurišić

Gotovansko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Gotovansko kršćanstvo

Izrazom gotovan opisujemo lijenog čovjeka. Gotovan može biti lijenčina, dokoličar (dokoličar u negativnom smislu, kao neradnik ), zgubidan. Ovo su samo neka od značenja ove riječi. Značenja ima puno više. Kada  u kršćanstvu govorimo o fenomenu gotovanstva onda govorimo o dugotrajnom procesu izgradnje individualnog komfora i ugode, čije stvaranje mora odgovarati isključivo osobnim prohtjevima pojedinca. Gotovansko kršćanstvo je proces utapanja pojedinca u lijenost praktičnu, intelektualnu i duhovnu. Gotovansko kršćanstvo je i proces čuvanja privatne udobnosti i privatnih privilegija, gdje priviligije nemaju više nikakvog značenja, nego su često relikti prošlih vremena.  Gotovanski kršćanin je budni čuvar svoga vlastitog privatnog dvorišta i vlastitog privatnog svijeta. Ali, gotovansko ...
Begovsko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Begovsko kršćanstvo

Termin beg danas ima izrazito pejorativno značenje. Originalni izraz dolazi iz turskog jezika (bey, beigh) i označava gospodina. Kasnije termin ima značenje vladara, kneza, upravitelja. Terminom beg ponekad označavamo čovjeka koji je bahat i ohol. Ovim terminom povremeno se označava i nekoga tko je lijen. Termin beg koristimo kada želimo reći kako je netko dobio, stekao, nešto nezasluženo zbog čega se ponaša oholo. Terminom beg označavamo povremeno i nekoga tko nezasluženo gleda druge ljude s visoka  kao manje vrijedne. Uz termin beg vežemo i jedan novi izraz koji zovemo begovsko kršćanstvo. Begovsko kršćanstvo je društveni fenomen koji ocrtava socijalne odnose među kršćanima unutar njihovih zajednica. Begovsko kršćanstvo je specifično mentalno stanje ljudskog duha koji se manifestira...
Sinkretističko kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Sinkretističko kršćanstvo

Sinkretizam se kolokvijalno smatra uzimanjem elemenata različitih religija i njihovo međusobno spajanje u određenu cjelinu. Elementi koji se uzimaju mogu biti međusobno suprotstavljeni, mogu biti i elementi koji međusobno podupiru jedni druge. Sinkretizam može kombinirati različite religiozne ali i nereligiozne forme i običaje u jednu cjelinu i jedan sustav. U kršćanstvu postoji također jedan oblik sinkretizma koji ćemo nazvati sinkretističkim kršćanstvom, a njegove predstavnike sinkretističkim kršćanima. Sinkretističko kršćanstvo dolazi u dva oblika. Jedan oblik sinkretističkog kršćanstva kombinira različite elemente različitih kršćanskih zajednica u jedan specifičan sustav vjerovanja i vrijednosti. Taj sustav može biti sastavljen od međusobno suprotstavljenih kršćanskih vjerovanja k...
Nepogrješivo i nezabludivo kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Nepogrješivo i nezabludivo kršćanstvo

Vrijeme u kojem živimo dopušta svakom da iznese svoje mišljenje. Ono ne mora biti popraćeno objektivnim poznavanjem informacija i materije. Ali ne možemo reći kako ni danas nema stručnjaka koji znaju objektivno i točno govoriti o određenoj tematici. U kršćanstvu istina vjere o nezabludivosti pape u pitanjima vjere i morala specifična je za katoličko kršćanstvo. Prema toj istini poglavar Katoličke Crkve nezabludivo naučava zajedno s kolegijem biskupa kada se njegovo naučavanje odnosi na pitanja katoličke vjere i katoličkog moralnog učenja. Nije riječ o nepogrješivosti ukoliko pogrješivost označimo kao mogućnost da papa u pitanjima svakodnevnog života i komunikacije napravi grešku, recimo umjesto na sastanak krene na aerodrom. Je li pogriješio? Jeste. Nepogrješivost i nezabludivost nisu ...
Božanska Ljubav u liku Djeteta
Kroz filozofsku prizmu

Božanska Ljubav u liku Djeteta

Nakon tragičnog gubitka supruge zbog neizlječive bolesti, francuski filozof Emmanuel Mounier zapisao je u jednom svom djelu ovu misao: Voljeti nekoga znači reći mu: 'Ti nikada nećeš umrijeti'. Ali tko ima hrabrosti voljeti čovjeka na taj način? Tko je dovoljno hrabar da čovjeku kaže živjet ćeš vječno? Mi katolici slavimo uskoro rođenje Kristovo, neponovljivi misterij i tajnu Božjeg utjelovljenja? Kako drugačije objasniti da Vječni Bog postaje vremenitim čovjekom, da se Vječnost odlučila poniziti i postati prolaznom ako ne misterijem i tajnom? U zapisanoj misli  Emmanuel Mounier izrekao je dvije neponovljive stvari koje su se dogodile u ljudskoj povijesti. U onom prvom djelu rečenice Mounier piše voljeti nekoga, znači reći mu… Bog je govorio preko proroka, preko njihovih navještaja svom...
Žena, muškarac i komunikacija
Kroz filozofsku prizmu

Žena, muškarac i komunikacija

Kada čovjeka nešto boli ne može svoju bol direktno komunicirati drugom. Može opisno govoriti o iskustvu boli, ali ne može svoju bol komunicirati nikakvim jezikom. Čovjekova bol ostaje u domeni njegovog privatnog jezika koji se ne može komunicirati drugima. Postoje iskustva čovjeka koja su dio njegovog privatnog jezika i ne mogu se drugom dati osim posredno pomoću neke interpretacije, pomoću nekog drugog jezika. Čovjek svoje iskustvo pamćenja nekog detalja ne može direktno dati drugom, njegovo pamćenje ostaje dio njegovog privatnog jezika. Posredstvom drugog jezika druge interpretacije čovjek može nešto reći o svom pamćenju. Kad ne bi bilo drugih ljudi s kojima komuniciramo, sva naša iskustva koja imamo bila bi zatvorena u naš privatni jezik, odnosno da smo rođeni potpuno sami bez konta...
Rod ili spol
Kroz filozofsku prizmu

Rod ili spol

U klasičnoj filozofiji postoji razlika između roda (genus) i vrste (species) i specifične razlike (diferentia specifica). Klasična filozofija smatra da se bit, odnosno narav ili priroda neke stvari, izriče njezinom definicijom. Definicija se izriče jezikom i pojmovima. Definicija je rezultat razumskog promišljanja. Čovjek i lav  ulaze u općenitiji pojam roda kao što je živo biće jer oboje jesu živa bića. Ali reći kako su čovjek i lav živa bića ne govori puno o njihovoj biti. U ograničenijem značenju i čovjek i lav su životinja, ali to još ne govori ništa o njihovoj biti. Stoga rod nije izvor definicije nego samo opći pojam. Stoga i rod ne izriče definiciju, a time ni bit ni narav neke stvari ili bića. Međutim, kad se kaže da je čovjek racionalna životinja, a lav mačka, time se označa...
Muškarac, žena, brak i križ
Kroz filozofsku prizmu

Muškarac, žena, brak i križ

Rijetko se neki od životnih križeva bira i rijetko se nekom od životnih križeva ide u susret. Barem na početku brak je rijetki križ koji se bira i kojemu se ide u susret. Brak je jedini križ koji zahvaća oba dijela križa i onaj uspravni na koji se netko oslanja nogama i onaj poprečni na koji netko stavlja obje ruke. Nazvati brak križem barem ovdje nema nikakve veze s teškoćama i problemima bračnog života. Definirati brak kao križ predstavlja brak kao najposebniji oblik križa čije narav nije nositi ga sam i samostalno. Naša slika križa usmjerena je uvijek na jednoga, na onoga koji je sam i koji htio ili ne htio mora nositi sam križ. I težina križa kada ga nosi onaj koji je sam u tome je što mora nositi i njegov uspravni dio i njegov poprečni dio istovremeno, i ruke i noge mora upotrijeb...
Instant kršćanstvo
Kroz filozofsku prizmu

Instant kršćanstvo

Čovjek koji živi u gradu i povremeno ode na odmor ili izlet negdje na farmu ponekad misli da može biti poput onih ljudi koji već godinama žive na farmi i od nje žive. Dođe u neko pitoreskno mjestašce ili seoce, upozna se s lokalnim znamenitostima  i kuhinjom, susretne pokojeg farmera i s njim pođe raspravljati o ljepotama i privlačnostima farmerskog života. Pri takvom razgovoru uvijek će vam upasti u oči izgled farmera i čovjeka koji je došao na odmor u želji da postane farmer. Čovjek koji cijeli život živi na farmi i od nje drugačije izgleda, drugačije se ponaša i drugačije gleda na stvarnost od „instant“ farmera koji smatra da je tjedan dana odmora u nekom „netaknutom zelenilu“ dovoljno da postane farmer i živi od plodova svoga rada. Brzo se ispostavi da „instant“ farmer ne zna baš p...
Poslušnost, muškarac, žena
Kroz filozofsku prizmu

Poslušnost, muškarac, žena

Poslušnost koja uključuje Boga je poslušnost jednakosti. Ona ne ovisi o muškarcu i ženi, nego o zahtjevu koji Bog pred njih stavlja. Bog nudi i traži jednakost muškarca i žene i samo ukoliko je poslušnost usmjerena na Boga neće se dogoditi nepravedna poslušnost koja zahtijeva od žene da bude poslušna, ali to isto ne zahtijeva od muškarca. Poslušnost zaborava Boga uvijek je nadmoćna poslušnost i prilika za dominantnu poslušnost. Netko mora biti poslušan, a netko ne mora. Poslušnost zaborava Boga je redukcijska poslušnost kao kad se kaže da su žene u Svetom Pismu poslušne, a izostavlja se muškarce koji su također poslušni Bogu (Abraham, Mojsije, Krist). Tamo gdje se zaboravio Bog i zaboravio Krist, i poslušnost je zaboravljena i pretvorena u mehanizam moći, dominacije i zastrašivanja. Po...