Petak, 30 listopada

Stopama svetaca

Sveti Sarbelije Makhlouf
Stopama svetaca

Sveti Sarbelije Makhlouf

Crkva se 24. srpnja liturgijski spominje svetoga Sarbelija Makhloufa (Charbel Makhlouf ili Šarbel Maklouf), maronitskoga mistika i čudotvorca iz 19. st., čiji nam životni put svraća pozornost na ljepotu intenzivnoga predanja Bogu u kontemplaciji, askezi i uzvišenosti euharistijskoga otajstva, jer iz tih izvora proistječu mnoge milosti, pa ih je stoga potrebno uvijek naglašavati i u tom se svjetlu truditi nasljedovati i toga libanonskoga svetca.  Sveti Sarbelije rođen je 8. svibnja 1828. god. pod imenom Youssef Antoun Makhlouf, i to u jednoj siromašnoj i pobožnoj maronitskoj obitelji, kao najmlađe od ukupno petero djece. Živjeli su u teškim uvjetima u jednom selu u najvišim predjelima sjevernoga libanonskoga gorja, a kada je trogodišnjem Youssefu umro otac, skrb o obitelji pr...
Sveti Barnaba
Stopama svetaca

Sveti Barnaba

Sveti Barnaba, bliski suradnik svetoga Pavla, liturgijski se časti 11. lipnja, a predaja ga zbog njegove duhovne veličine naziva apostolom, iako se nije ubrajao među Dvanaestoricom. Na više mjesta Djela apostolska nam donose različite zapise iz kojih možemo saznati dosta toga o svetom Barnabi. Tako ondje (Dj 4,36) čitamo da je njegovo ime zapravo bilo Josip, ali su ga apostoli nazvali Barnabom, što u prijevodu znači Sin utjehe. Značajan je to podatak koji nam, uz druge opise toga vrloga muža, potvrđuje da je Barnaba bio pun Duha Svetoga i onaj koji je znao ohrabrivati prve kršćane, kako u podnošenju različitih oblika trpljenja za Krista, tako i u pronalaženju radosti u svem svom kršćanskom životu. Također, Djela nam apostolska potvrđuju da je Barnaba bio levit, odnosno svećenik pro...
Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije
Stopama svetaca

Sveti Josip, zaručnik Blažene Djevice Marije

Sveti Josip, Isusov poočim i zaručnik Blažene Djevice Marije, jedan je od svetaca Katoličke Crkve o kojima nemamo puno povijesnih podataka, a opet, s druge strane, ono nešto malo što nalazimo zapisano u Svetomu Pismu toliko je nadahnjujuće i veličanstveno, da bi se mogle napisati tisuće stranica. U tom je svjetlu razumljivo što su mnogi i mnogi našli duhovno nadahnuće u samozatajnosti toga svetoga čovjeka i promišljajući o njegovoj ulozi u povijesti spasenja oblikovali niz pjesama, romana, molitava i različitih oblika pučke pobožnosti. Za svetoga Josipa ne znamo ni kada je rođen, ni kada je ni kako je umro, a ne znamo ni mnoge druge podatke koje bi ljudska znatiželja rado voljela otkriti o tako jednoj povijesno i nadpovijesno značajnoj osobi, odnosno onomu komu je sam Otac dao toliku ...
Sveti Petar Damiani
Stopama svetaca

Sveti Petar Damiani

Povijest Crkve povijest je, u moralnom i duhovnom smislu, uspona i padova. Redovito se tako događalo da bi u Crkvi popustio prvotni zanos, a evanđeoski ideali bitno oslabjeli, češće do mjere sablažnjivosti, ali se onda redovito i događalo da Duh Sveti potakne pojedince ili skupine koji će obnoviti stari zanos i još češće potaknuti novi elan, prožet još ljepšom, dubljom i istinitijom duhovnošću. O takvom novom zanosu svjedoči nam i životni put svetoga Petra Damianija. U njegovo je vrijeme, a bilo je to 11. st., Crkva bila u vrlo jadnom stanju, a karakterizirale su ju mnoge nečasne činjenice. Svećenstvo i redovništvo je bilo na iznimno niskim granama, do mjere da su upravo oni prednjačili u nemoralu, celibat je obično bio mrtvo slovo na papiru, a problem simonije (kupovanja i prodavanja ...
Sedam svetih osnivača Reda slugu Blažene Djevice Marije
Stopama svetaca

Sedam svetih osnivača Reda slugu Blažene Djevice Marije

Onaj tko makar i površno poznaje povijest Crkve, može uočiti stalnu izmjenu svjetla i sjena, odnosno s jedne strane primjećuje se kako s vremena na vrijeme dolazi do opće uspavanosti u duhovnom smislu, štoviše i do zapadanja u moralnu i duhovnu zapuštenost, ali onda redovito Duh Sveti potakne nekoga pojedinca ili skupine ljudi, a koji svojim nastojanjem oko svetosti života postanu poticaj i mnogima drugima u nasljedovanju. Primjera je bezbroj, ali oni najuočljiviji mogu se povezati uz prosjačke i pustinjačke redove, a u tom smislu najviše uz svetoga Franju Asiškoga i svetoga Dominika Guzmana. Njihovo je vrijeme iznjedrilo mnoštvo muškaraca i žena koji su ideal kršćanstva pronašli u siromaštvu i intimnoj priljubljenosti uz Krista raspetoga i uskrsnuloga, ali zapravo, još više, može se ...
Sveta Skolastika
Stopama svetaca

Sveta Skolastika

Iako smo u vremenima kada za redovnički život postoji sve manje zanimanja, valja naglasiti veliku vrijednost i važnost takvoga samostanskoga oblika življenja vjere i intenzivnijega proslavljanja Boga. Obično svi redovnici, bez obzira kojem redu pripadali, obdržavaju tri temeljna zavjeta: poslušnost, čistoću i siromaštvo, ali uz to imaju i neka dodatna pravila, koja je donio utemeljitelj i za koja su se redovnici obvezali da će ih obdržavati, a upravo će se po njima najviše razlikovati jedni redovi od drugih. Temeljno ih se može podijeliti na kontemplativne, odnosno one koji su se više posvetili molitvi, duhovnomu životu i odvojenosti od svijeta, te na aktivne, odnosno one koji su se uz možda nešto manje intenzivan duhovni život značajnije posvetili brizi o ljudima, npr. bolesnima, si...
Sveta Jozefina Bakhita
Stopama svetaca

Sveta Jozefina Bakhita

8. veljače Crkva slavi spomendan svete Bakhite, afričke crnkinje koja je morala podnijeti velika životna iskušenja, ali je unatoč njima pokazala nepokolebljivu vjeru i ljubav prema svojim mučiteljima. Sveta Jozefina Bakhita afrička je svetica iz Sudana, koja je rođena 1869. god. u uglednoj obitelji, ali su ju u dobi od 5 ili 9 godina, dok je pomagala roditeljima u polju, oteli Arapi i prodali trgovcima robljem, te je, postajući vlasništvom raznih robovlasnika, doživljavala velika ponižavanja i mučenja. Kako je od otmice doživjela velike traume, zaboravila je i vlastito ime, pa su joj ime Bakhita dali njezini robovlasnici. Moglo bi se nazvati ironijom činjenica da joj ime znači Sretna.  Kad joj je bilo 10 godina, prodana je nekom turskom generalu u Sudanu, koji se posebno iž...
Sveti Pavao Miki i mučenici iz Nagasakija
Stopama svetaca

Sveti Pavao Miki i mučenici iz Nagasakija

Sveti Pavao Miki bio je japanski isusovac i mučenik, koji je, uz još 25 drugova iz Nagasakija, položio svoj život za Krista. Njihov se spomendan slavi 6. veljače. Rođen je u Japanu oko 1565. god. god., a povijest ga pamti kao glasovitog propovjednika i vjeroučitelja. Izvrsno je poznavao istočnjačke religije, što je bilo od velikog značaja u njegovu misionarskomu radu, tako da su mnogi po njegovoj riječi prigrlili kršćanstvo. Zbog straha od utjecaja stranaca i širenja kršćanstva, tadašnji japanski vlastodržac počeo je snažno progoniti kako kršćanske misionare, tako i sve one koji su bili ili postajali kršćani. Tako je, uz mnoge druge, i sv. Pavao Miki bio zatočen, a potom je sa svojih 25 drugova tjeran na težak i dug put od 1000 km, do Nagasakija. Cijelo vrijeme su ih ponižavali, vr...
Sveta Agata
Stopama svetaca

Sveta Agata

Sveta se Agata liturgijski časti 5. veljače, a prema predaji riječ je o djevojci iznimne ljepote, koja je živjela u 3. st. i odlučila svoje tijelo i svoju dušu posvetiti djevičanstvom, kao poseban dar svome Spasitelju. Rođena je na Siciliji u plemenitaškoj kršćanskoj obitelji, a za vrijeme Decijeva progona upravitelj Sicilije Kvintijan uočio je njezinu ljepotu, zahtijevao je od nje da se odrekne kršćanstva, te da mu postane ljubavnica. Kako nije pristajala na njegove ponude, nego mu je rekla da pripada svome nebeskom Zaručniku, u njemu se sve viša razbuktavala srditost zbog njezina odbijanja, pa ju je odlučio kazniti strašnim mukama. Naredio je da joj se škarama odrežu grudi i da ju potom bace u vatru. Od smrti na lomači spašena je tako što je nastupio potres, u kojemu su njezini...