Utorak, 11 svibnja

Homilije u godini B

4. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja
Homilije u godini B

4. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja

UČIO IH JE KAO ONAJ KOJI IMA VLAST Mk 1,21-28 I stignu u Kafarnaum. Odmah u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj. PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić Isus je pozvao prvu č...
4. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

4. nedjelja kroz godinu (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Pnz 18,15-20 Knjiga Ponovljenog Zakona, iz koje čitamo prvo čitanje, ne odnosi se samo na zakone i odredbe. Obuhvaća još više: pouku i pripovijedanje prošlosti, njezino tumačenje, pobudne govore i blagoslove novom naraštaju koji ima ući u Obećanu zemlju. Treba poslužiti novim pokoljenjima, koja će u nju ući i započeti život, da upoznaju srž prošlih događaja i riječ Boga Saveznika kako bi mogli s odvažnošću, pouzdanjem i vjernošću ići naprijed u budućnost. U tom smislu Knjiga Ponovljenog Zakona može se shvatiti kao utemeljujući dokument nove izraelske zajednice. Posebice je u njoj prisutna problematika prenošenja vjere s jednog naraštaja na drugi. Kao što je sav narod na Horebu čuo riječi Deset zapovijedi Božjih a ostale Božje za...
Bunt protiv Isusa – razmišljanje uz 4. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Bunt protiv Isusa – razmišljanje uz 4. nedjelju kroz godinu (B)

Započinjući svoje javno djelovanje Isus će doživjeti i prve neugodnosti kao što je bila i ova u Kafarnaumu, opisana u današnjem Evanđelju. Premda su oni koji su ga slušali bili zaneseni njegovim naukom, ipak se u jednom trenutku našao jedan čovjek opsjednut nečistim duhom koji će se suprotstaviti njegovom propovijedanju i djelovanju pozivajući ga javno, naočigled svih, da napusti sinagogu i da ih pusti u miru. Radilo se o pojedincu, i to vrlo specifičnome, ali zato ipak vrlo glasnome koji je uz to i jasno izrekao svoje mišljenje i stavove o Isusu, pri čemu se nije niti ustezao priznati da je Isus Svetac Božji. Prema nije ima nešto konkretno predbaciti Isus, ipak nije doveo u pitanje svoje pravo da negoduje. U njemu je bilo toliko prkosa i otpora prema Gospodinu da se nije bojao nit...
Meditacija uz 4. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 4. nedjelju kroz godinu (B)

Ima prilika kad smo mi ljudi nemoćni. Kad nam klonu ruke i kada zdvojni gledamo u prazno. Ništa se ne može učiniti. Eno, dogodi se potres, poplava, neka velika nesreća. Dogodi se da netko iznenada strada, pogine, umre. Dogodi se rat, dogodi se teški razdor u obitelji. Dogodi se tjeskoba, nesigurnost, zdvojnost, muka. I onda osjetimo kako ljudske snage ne mogu zapravo baš ništa. Čak nam ni drugi ljudi ne mogu u potpunosti pomoći. I onda se obraćamo Bogu: "Gospodine, pomozi! Gospodine, smiluj se!" Jer, znamo, samo on je Gospodar nad Gospodarima. Za Isusove suvremenike najstrašnije je bilo vidjeti čovjeka opsjednuta od sotone. Naravno, tu se mnogo puta radilo zapravo o duševnoj bolesti, koju oni nisu mogli drugačije razumjeti, nego kao opsjednutost. Bez obzira radilo se tu zapravo o ...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B)

ISPUNILO SE VRIJEME Isus započinje svoje javno djelovanje u Galileji. Srž njegove poruke jest: „Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ „Ispunilo se vrijeme“. Poruka radosti. Ono što ste vjekovima čekali, ovdje je, među vama. Sada više nema mjesta odgađanju. Židovi su imali taj trenutak da povjeruju. Nisu mogli znati hoće li imati druge prilike. Poruka je to za sadašnji trenutak. I za nas jasna poruka. Nismo gospodari vlastite prošlosti. [to je bilo, bilo je, što se zbilo, zbilo se. To prepuštamo Božjem milosrđu. O budućnosti ništa ne znamo. To prepuštamo Božjoj providnosnoj ljubavi. Moj je samo sadašnji trenutak. Ispunilo se vrijeme. Sada, danas mogu nešto učiniti. Približilo se Kraljevstvo Božje! Bog prolazi mojom ulicom. ...
3. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

3. nedjelja kroz godinu (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Jn 3,1-5.10 Knjiga o Joni, čiji odlomak pratimo u prvom čitanju, mala je satirična novela koja daje negativnu karakterizaciju znatnog dijela Izabranog naroda jer je trebao biti u službi pronošenja riječi Božje svim narodima svijeta, no tome su se na različite načine opirali. Jona, ovdje u krupni plan izvučeni predstavnik takvog mentaliteta, prvi puta nije poslušao Božji poziv i počeo je bježati. Sada mu po drugi puta Gospodin daje poslanje. Treba poći među grešne Ninivljane, upozoriti na predstojeći Božji sud i pozvati ih na obraćenje. Ovoga puta Jona, vidjevši da mu Gospodin ne dozvoljava uzmaka, kreće prema velikoj Ninivi, hiperbolično predstavljenoj u veličini od tri dana hoda. Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena. Iako...
3. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja
Homilije u godini B

3. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja

Obratite se i vjerujte evanđelju Mk 1,14-20 A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!« I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari.  I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. PIŠE: Alberto Maggi; prijevod: dr. sc. Zdenko Ilić Evanđelist Marko ukazuje na glupost vlasti, moći. Svaki put kada moćnik vjeruje da će ugušiti optužujući glas, Gospodin po...
Snaga Isusova propovijedanja – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Snaga Isusova propovijedanja – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (B)

Prošle nedjelje smo razmišljali o tome kako je Isus trojicu od svojih budućih učenika upoznao u vrijeme kad je boravio u Judeji u kraju u kojem je sveti Ivan Krstitelj pripremao narod potičući ga na obraćenje krštenjem pokore.  No on sam tada još nije započeo bio propovijedati i javno djelovati sve dok Ivan nije bio predan, to jest bačen u tamnicu. Nakon što je Ivan uhićen, Isus se povlači u Galileju, kraj u kojem je odrastao i započinje vršiti poslanje u svom narodu uz Galilejsko more gdje će ponovno susreti Andriju i Šimuna, kao i sinove Zebedejeve. Iz ovog lapidarnog opisa iz pera sv. Marka, a pod pretpostavkom da se radi o Božjem Sinu, izviru dva niza upita. Najprije bismo se mogli zapitati što je novoga i posebnoga bilo u njegovu nastupu? Što je novoga navijestio i otkrio ljud...
Meditacija uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

DOĐITE I VIDJET ĆETE Ima susreta koji nam za cijeli život ostaju urezani u sjećanje. Veliki, silni Ivan Krstitelj, lav koji riče u pustinji, upire prstom u Isusa i veli: „Evo Jaganjca Božjeg!“ Dva Ivanova učenika su ponešto zbunjena. Njihov učitelj pokazuje na nekoga koji je još veći od njega, kojemu on, Ivan, nije dostojan odriješiti remenje na obući (Iv 1,27), što je bio posao sluge. Kako li je samo velik taj čovjek kad se i Ivan pred njim osjeća malen! I ta dva učenika nenametljivo, na određenom rastojanju, pođoše za Isusom. Promatrali su ga. Po čemu bi taj čovjek bio toliko poseban? Pokušavaju razaznati smisao njegovih kretnji i dubinu njegova pogleda. Što bi zapravo moglo značiti „Jaganjac Božji?“ Dok su im se tako misli rojile po glavi, Isus se osvrnu i upita ih što tr...
2. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja
Homilije u godini B

2. nedjelja kroz godinu (B) – komentar evanđelja

Vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega Iv 1,35-42 Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: »Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što zn...