Četvrtak, 22 travnja

Homilije u godini B

Blagdan krštenja Gospodnjega (B)
Homilije u godini B

Blagdan krštenja Gospodnjega (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Iz 55,1-11 Polazeći od proširenja horizonta sve do univerzalnih razmjera u kojima će svjedoci biti i oni koji nisu pripadnici Izabranoga naroda, prorok Izaija izriče sjajni Božji poziv svima koji s Njim surađuju, bez obzira što se do sada međusobno nisu poznavali. Gospodin im priprema neprocjenjivi dar – vječni savez milosti obećanih Davidu! Neusporedivu naklonost koju je uživao David sada će zadobiti mnogi sa istoga i zapada. Kao što je on bio svjedok narodima, tako će i nove sluge Gospodnje. Svrha jest potaknuti na obraćenje kako bi zvali Gospodina dok je blizu, kako bi bezbožnik ostavio svoj put u zlikovac svoje naume. Kako bi ušli u Njegovo smilovanje. Velika su ovo obećanja, uzvišena misija. Ona označava preokret svijeta, nj...
Krštenje Isusovo (B)
Homilije u godini B

Krštenje Isusovo (B)

Isus, kao i svaki drugi grješnik onoga doba pristupa Ivanu da ga krsti. Ivan, u svojoj poniznosti, odbija to učiniti, jer se ne drži dostojnim, no Isus je ustrajan. Glas s neba i golubica su svjedoci ovoga novoga Bogojavljenja. Ovo je uistinu jedno novo Bogojavljenje, kao što je ono s mudracima bilo objavljivanje ne samo izraelskom narodu već svim narodima zemlje i svim vremenima, danas je Isusovo Bogojavljenje i objava javnoga djelovanja. Pripremao se u mudrosti i znanju i danas započinje svoje javno djelovanje. Danas ga svijet počinje upoznavati i prepoznavati. Pojavljuje se i golubica. Kod evanđeliste Marka to je znak Božjega Duha koji u potpunosti silazi na Pomazanika Božjega. Golubica je u Starom zavjetu (Pjesma nad pjesmama) znak i pečat Izraela. Golubica je znak poslije...
Odgovoriti na zahtjeve svetoga krštenja – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (B)
Homilije u godini B

Odgovoriti na zahtjeve svetoga krštenja – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (B)

Slavimo danas blagdan Krštenja Gospodinova, o kojem smo čuli u današnjem Evanđelju kako nam je opisao sveti Marko. Prije nego će započeti svoje javno djelovanje Isus je pristupio Ivanu Krstitelju i od njega zatražio i primio krštenje kojim je Ivan krstio one koji su ga prihvaćali za Božjeg čovjeka. Nakon što je krstio Isusa Ivanu je bilo jasno da prestaje njegova služba u narodu, te da će sam Isus započeti svoje javno mesijansko djelovanje. Ivan je, doista, imao zadaću svjedočiti za onoga koji je imao doći, te se i povukao kad ga je mogao pokazati svom narodu. Pošto je Ivan dovršio svoju trku, Isus će samostalno nastaviti objavljivati svijetu svoje božanstvo i privoditi vrhuncu svoje spasenjsko poslanje sve do smrti u Jeruzalemu. No osim što je došlo do prekretnice u službi, došlo...
Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz Krštenje Gospodinovo (B)

TI SI SIN MOJ, LJUBLJENI Bilo je potrebno da Božji glas upravo zaori s nebesa da bi ljudi razumjeli: Isus je Sin Božji, ljubljeni Sin Božji. U Božićnom smo vremenu vidjeli kako je Sin Božji uzeo našu ljudsku narav da bi nas zaogrnuo svojim božanstvom. Isus je jedan od nas. Po sakramentima inicijacije (krstu, potvrdi i euharistiji) Bog u nama prepoznaje sliku svojega Sina, odnosno samog svojega Sina. Zato i naše krštenje možemo gledati u svjetlu Isusova krštenja, zato i svoje izabranje možemo gledati u svjetlu Isusovog izabranja. Božji proglas Isusu upućen je i nama. Bog mi govori Ti. U prvi tren vjerojatno i ne uviđamo što to zapravo znači da nam se Bog osobno obraća, da svakom pojedinom od nas veli „ti“. Osobina je nekršćanskih i neobjavljenih religija da strahopoštovanje ...
Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Post 15,1-6; 21,1-3 Nakon velikih ispita na koje je Gospodin stavio prijateljstvo s Abrahamom i nagrada koje je dobio, Abraham Mu govori: Gospodine moj, Bože, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda? Jer nasljednik u njegovoj kući bit će sluga. Gospodin mu obnavlja obećanja da će ipak dobiti sina, a Abraham mu ponovo vjeruje iako su jasno vidljive teškoće njegove vjere: kako vjerovati kada sve govori suprotno? Njegova žena Saraja je sterilna, a s druge strane umnažaju se Božja obećanja o brojnom potomstvu koje će biti poput pijeska na obali morskoj ili zvijezda na nebu. Iako se u prvi mah može činiti da ove okolnosti samo otežavaju Abrahamov hod, one ga pripremaju za novo veliko iskustvo Božje blizine i vjernosti – doži...
Čuvati svetost obitelji – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Čuvati svetost obitelji – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

Utjelovljenjem Sina Božjega počeli smo otkrivati dar posinstva koji nam Bog po njemu daruje. Isus nam je svojim životom i propovijedanjem otkrio da smo djeca Božja, to jest velika Očeva obitelj. No njegova prisutnost među nama nije utjecala samo na naše shvaćanje Boga i zajedništva s njime, nego neophodno utječe i na razumijevanje našeg zemaljskog života, a neizostavno i onog obiteljskog. Doista, obitelj je jedna od najdragocjenijih i nezaobilaznih stvarnosti ljudskoga života koju ni sam Sin Božji nije htio izbjeći, nego je svjesno i rado ušao u zajedništvo ljudske obitelji. Današnja čitanja Božje riječi stavljaju nam pred oči stvarnost Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa koja je model i uzor svake vjerničke obitelji. Bog je oblikovao ovu obitelj dajući joj svoga Sina kao životno...
Meditacija uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (B)

Časti oca svojeg Knjiga Sirahova u današnjem prvom čitanju svečano proglašava uzvišenost i potrebu štovanja vlastitih roditelja. Poziv je upućen na poseban način odrasloj djeci koja se trebaju skrbiti za onemoćale roditelje. Štovanje koje djeca trebaju iskazivati roditeljima stavlja se uz bok onog štovanja koje čovjek treba iskazivati Bogu. Može nas pomalo i iznenaditi određena upornost Božje riječi i biblijske tradicije: „Tko štuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago“ (3,3). Kasno židovstvo osobito naglašava upravo četvrtu zapovijed: „Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj“ (Izl 20,12). Tako Tobit svjetuje svoga sina: „Poštuj svoju majku, ne ostavljaj je za svega svog života, čini sve što će jo...
Rođenje Gospodinovo – misa ponoćka
Homilije u godini B

Rođenje Gospodinovo – misa ponoćka

Car August bio je slavan zbog svoje smionosti, skromnosti, pobožnosti i pravednosti. No, ponajviše stoga što je nakon mnogih ratova uspio na širem planu Rimskog carstva uspostaviti mir – pax romana. Slavni pjesnik Virgilije ovaj period opjevao je kao zlatni period carstva. Kasnije se Augustov rođendan slavio kao Božji rođendan kojim počinje radosna vijest – euangelion – za sve. Sigurno, ovaj mir predstavljao je veliku dobrobit za ondašnje čovječanstvo. No, i pored ovog službenog, carskog mira i radosne vijesti, dragi Bog pripremio je još jedan mir, još jednu radosnu vijest – euangelion koji će nadići granice carstva i u prostornom a i u vremenskom smislu. Taj mir ne počinje službenim proglasom carskog zakona… Počinje sasvim tiho i neprimjetno…gotovo potajice. On, koji je Svjetlo ...
Primiti od Božje punine – razmišljanje uz Božić (danja misa)
Homilije u godini B

Primiti od Božje punine – razmišljanje uz Božić (danja misa)

Otajstvo Božića koje danas slavimo dira nas tako snažno, jer se radi o otajstvo Božje blizine i otajstvu Božjeg dolaska među nas ljude. Doista je neizrecivo i iz naše i iz njegove perspektive, bilo da promatramo čin i način, cilj i učinke. Utjelovio se i rodio kao čovjek tako da je s nama podijelio naš ljudski život, s ciljem da nama udijeli svoj božanski. Čudesno je ovo otajstvo po kojemu je Božje svjetlo zasjalo svim ljudima, a Bog je postajo vidljiv svim krajevima zemlje. Otajstvo je to kojim je Bog progovorio tako glasno i jasno po svome Sinu da je bilo nemoguće ne čuti njegov glas. Zato nam Božja riječ danas jasno poručuje da je Isus Krist ne samo nemoćno dijete u Betlehemskoj štalici, nego je moćna Očeva Riječ po kojoj je sve stvoreno. Nije samo Sin Marijin, nego je Jedinorođ...
Izljev Božje radosti – razmišljanje uz ponoćku
Homilije u godini B

Izljev Božje radosti – razmišljanje uz ponoćku

Čitamo u ovoj svetoj noći riječi proroka Izaije, riječi pune nade svom narodu koji je čekao oslobođenje. Prorok u viziji koja nadilazi vrijeme u duhu vidi i naviješta konačni Božji dolazak u povijest za dobrobit i spasenje svoga naroda. Taj veliki Božji zahvat rođenja Djeteta koje će biti Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni i Knez mironosni opisuje slikama svakodnevnog života. Radi se o slikama koje izriču neizmjernu radost koju Bog daruje svome narodu. Ali radosti koje je tim upečatljivija jer dolazi nakon iskustva žalosti. Radost koju vidi prorok Izaija je kao radost onih koji su vidjeli svjetlo nakon što su hodili u tami, ili pak radost onih koji su nakon napornoga rada vidjeli plodove žetve ili borci koji nakon riskantnih bojeva uživaju radost pobjede i diobe plijena, ili p...