Subota, 23 listopada

Homilije u godini B

Meditacija uz 4. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 4. nedjelju kroz godinu (B)

Ima prilika kad smo mi ljudi nemoćni. Kad nam klonu ruke i kada zdvojni gledamo u prazno. Ništa se ne može učiniti. Eno, dogodi se potres, poplava, neka velika nesreća. Dogodi se da netko iznenada strada, pogine, umre. Dogodi se rat, dogodi se teški razdor u obitelji. Dogodi se tjeskoba, nesigurnost, zdvojnost, muka. I onda osjetimo kako ljudske snage ne mogu zapravo baš ništa. Čak nam ni drugi ljudi ne mogu u potpunosti pomoći. I onda se obraćamo Bogu: "Gospodine, pomozi! Gospodine, smiluj se!" Jer, znamo, samo on je Gospodar nad Gospodarima. Za Isusove suvremenike najstrašnije je bilo vidjeti čovjeka opsjednuta od sotone. Naravno, tu se mnogo puta radilo zapravo o duševnoj bolesti, koju oni nisu mogli drugačije razumjeti, nego kao opsjednutost. Bez obzira radilo se tu zapravo o ...
Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 3. nedjelju kroz godinu (B)

ISPUNILO SE VRIJEME Isus započinje svoje javno djelovanje u Galileji. Srž njegove poruke jest: „Ispunilo se vrijeme, približilo se Kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte Evanđelju!“ „Ispunilo se vrijeme“. Poruka radosti. Ono što ste vjekovima čekali, ovdje je, među vama. Sada više nema mjesta odgađanju. Židovi su imali taj trenutak da povjeruju. Nisu mogli znati hoće li imati druge prilike. Poruka je to za sadašnji trenutak. I za nas jasna poruka. Nismo gospodari vlastite prošlosti. [to je bilo, bilo je, što se zbilo, zbilo se. To prepuštamo Božjem milosrđu. O budućnosti ništa ne znamo. To prepuštamo Božjoj providnosnoj ljubavi. Moj je samo sadašnji trenutak. Ispunilo se vrijeme. Sada, danas mogu nešto učiniti. Približilo se Kraljevstvo Božje! Bog prolazi mojom ulicom. ...
3. nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

3. nedjelja kroz godinu (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Jn 3,1-5.10 Knjiga o Joni, čiji odlomak pratimo u prvom čitanju, mala je satirična novela koja daje negativnu karakterizaciju znatnog dijela Izabranog naroda jer je trebao biti u službi pronošenja riječi Božje svim narodima svijeta, no tome su se na različite načine opirali. Jona, ovdje u krupni plan izvučeni predstavnik takvog mentaliteta, prvi puta nije poslušao Božji poziv i počeo je bježati. Sada mu po drugi puta Gospodin daje poslanje. Treba poći među grešne Ninivljane, upozoriti na predstojeći Božji sud i pozvati ih na obraćenje. Ovoga puta Jona, vidjevši da mu Gospodin ne dozvoljava uzmaka, kreće prema velikoj Ninivi, hiperbolično predstavljenoj u veličini od tri dana hoda. Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena. Iako...
Snaga Isusova propovijedanja – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Snaga Isusova propovijedanja – razmišljanje uz 3. nedjelju kroz godinu (B)

Prošle nedjelje smo razmišljali o tome kako je Isus trojicu od svojih budućih učenika upoznao u vrijeme kad je boravio u Judeji u kraju u kojem je sveti Ivan Krstitelj pripremao narod potičući ga na obraćenje krštenjem pokore.  No on sam tada još nije započeo bio propovijedati i javno djelovati sve dok Ivan nije bio predan, to jest bačen u tamnicu. Nakon što je Ivan uhićen, Isus se povlači u Galileju, kraj u kojem je odrastao i započinje vršiti poslanje u svom narodu uz Galilejsko more gdje će ponovno susreti Andriju i Šimuna, kao i sinove Zebedejeve. Iz ovog lapidarnog opisa iz pera sv. Marka, a pod pretpostavkom da se radi o Božjem Sinu, izviru dva niza upita. Najprije bismo se mogli zapitati što je novoga i posebnoga bilo u njegovu nastupu? Što je novoga navijestio i otkrio ljud...
Meditacija uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

DOĐITE I VIDJET ĆETE Ima susreta koji nam za cijeli život ostaju urezani u sjećanje. Veliki, silni Ivan Krstitelj, lav koji riče u pustinji, upire prstom u Isusa i veli: „Evo Jaganjca Božjeg!“ Dva Ivanova učenika su ponešto zbunjena. Njihov učitelj pokazuje na nekoga koji je još veći od njega, kojemu on, Ivan, nije dostojan odriješiti remenje na obući (Iv 1,27), što je bio posao sluge. Kako li je samo velik taj čovjek kad se i Ivan pred njim osjeća malen! I ta dva učenika nenametljivo, na određenom rastojanju, pođoše za Isusom. Promatrali su ga. Po čemu bi taj čovjek bio toliko poseban? Pokušavaju razaznati smisao njegovih kretnji i dubinu njegova pogleda. Što bi zapravo moglo značiti „Jaganjac Božji?“ Dok su im se tako misli rojile po glavi, Isus se osvrnu i upita ih što tr...
Druga nedjelja kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Druga nedjelja kroz godinu (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA 1 Sam 3,3b-10.19 Samuel, služeći ostarjelom i obnevidjelom svećeniku Eliju, čuva Kovčeg Gospodnji. Iako onemoćao, Eli iz opisa razaznaje da Samuela zove sâm Gospodin. Samuel je još uvijek na počecima hoda s Bogom. Ne uspijeva razaznati o čemu se radi – da mu se obraća Gospodin! On je sada neznatan dječačić u službi starog sistema bogoštovlja i vođenja naroda. No, upravo na njega računa Gospodin i s njim će započeti preokret. Prestat će vrijeme kada je Gospodin izrijetka govorio ljudima. Uz to, Samuel će proglasiti sud nad Elijevim domom jer njegovi članovi nisu hodili putem Gospodnjim a on ih više nije mogao kontrolirati. Samuel će kasnije postati protagonist je prelaska sa plemenskog društvenog sustava na monarhijski, kojeg j...
Dopustiti Isusu da nas privuče – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)
Homilije u godini B

Dopustiti Isusu da nas privuče – razmišljanje uz 2. nedjelju kroz godinu (B)

Današnji evanđeoski odlomak svjedoči o događaju koji se dogodio dan nakon Gospodinova krštenja u judejskom kraju gdje je Ivan Krstitelj krštavao narod pripremajući ga za dolazak Mesijin. Događaj nam je opisao očevidac Ivan Evanđelist, jedan od dvojice učenika Ivana Krstitelja koji se zatekao na tom mjestu zajedno s Andrijom iz Betsaide, bratom Šimuna Petra. Dok su oni tako stajali, Ivan Krstitelj je spazio Isusa da onuda prolazi, te je kratko, ali snažno posvjedočio: Evo Jaganjca Božjega! Na te njegove svjedočke riječi Ivan i Andrija su pošli za Isusom, kako nam stoji u evanđeoskom tekstu. Upitati nam se, stoga, kako je Ivan Krstitelj uopće došao do spomenute izjave i ostavio svjedočanstvo svojim učenicima kao neku vrstu ispovijesti. Krstitelj je bio istinski bogotražitelj, ali ne...
Blagdan krštenja Gospodnjega (B)
Homilije u godini B

Blagdan krštenja Gospodnjega (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Iz 55,1-11 Polazeći od proširenja horizonta sve do univerzalnih razmjera u kojima će svjedoci biti i oni koji nisu pripadnici Izabranoga naroda, prorok Izaija izriče sjajni Božji poziv svima koji s Njim surađuju, bez obzira što se do sada međusobno nisu poznavali. Gospodin im priprema neprocjenjivi dar – vječni savez milosti obećanih Davidu! Neusporedivu naklonost koju je uživao David sada će zadobiti mnogi sa istoga i zapada. Kao što je on bio svjedok narodima, tako će i nove sluge Gospodnje. Svrha jest potaknuti na obraćenje kako bi zvali Gospodina dok je blizu, kako bi bezbožnik ostavio svoj put u zlikovac svoje naume. Kako bi ušli u Njegovo smilovanje. Velika su ovo obećanja, uzvišena misija. Ona označava preokret svijeta, nj...
Krštenje Isusovo (B)
Homilije u godini B

Krštenje Isusovo (B)

Isus, kao i svaki drugi grješnik onoga doba pristupa Ivanu da ga krsti. Ivan, u svojoj poniznosti, odbija to učiniti, jer se ne drži dostojnim, no Isus je ustrajan. Glas s neba i golubica su svjedoci ovoga novoga Bogojavljenja. Ovo je uistinu jedno novo Bogojavljenje, kao što je ono s mudracima bilo objavljivanje ne samo izraelskom narodu već svim narodima zemlje i svim vremenima, danas je Isusovo Bogojavljenje i objava javnoga djelovanja. Pripremao se u mudrosti i znanju i danas započinje svoje javno djelovanje. Danas ga svijet počinje upoznavati i prepoznavati. Pojavljuje se i golubica. Kod evanđeliste Marka to je znak Božjega Duha koji u potpunosti silazi na Pomazanika Božjega. Golubica je u Starom zavjetu (Pjesma nad pjesmama) znak i pečat Izraela. Golubica je znak poslije...
Odgovoriti na zahtjeve svetoga krštenja – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (B)
Homilije u godini B

Odgovoriti na zahtjeve svetoga krštenja – razmišljanje uz blagdan Krštenja Gospodinova (B)

Slavimo danas blagdan Krštenja Gospodinova, o kojem smo čuli u današnjem Evanđelju kako nam je opisao sveti Marko. Prije nego će započeti svoje javno djelovanje Isus je pristupio Ivanu Krstitelju i od njega zatražio i primio krštenje kojim je Ivan krstio one koji su ga prihvaćali za Božjeg čovjeka. Nakon što je krstio Isusa Ivanu je bilo jasno da prestaje njegova služba u narodu, te da će sam Isus započeti svoje javno mesijansko djelovanje. Ivan je, doista, imao zadaću svjedočiti za onoga koji je imao doći, te se i povukao kad ga je mogao pokazati svom narodu. Pošto je Ivan dovršio svoju trku, Isus će samostalno nastaviti objavljivati svijetu svoje božanstvo i privoditi vrhuncu svoje spasenjsko poslanje sve do smrti u Jeruzalemu. No osim što je došlo do prekretnice u službi, došlo...