Ponedjeljak, 17 svibnja

Homilije u godini B

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Sv. Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Post 15,1-6; 21,1-3 Nakon velikih ispita na koje je Gospodin stavio prijateljstvo s Abrahamom i nagrada koje je dobio, Abraham Mu govori: Gospodine moj, Bože, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda? Jer nasljednik u njegovoj kući bit će sluga. Gospodin mu obnavlja obećanja da će ipak dobiti sina, a Abraham mu ponovo vjeruje iako su jasno vidljive teškoće njegove vjere: kako vjerovati kada sve govori suprotno? Njegova žena Saraja je sterilna, a s druge strane umnažaju se Božja obećanja o brojnom potomstvu koje će biti poput pijeska na obali morskoj ili zvijezda na nebu. Iako se u prvi mah može činiti da ove okolnosti samo otežavaju Abrahamov hod, one ga pripremaju za novo veliko iskustvo Božje blizine i vjernosti – doži...
Čuvati svetost obitelji – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Čuvati svetost obitelji – razmišljanje uz Svetu Obitelj Isusa, Marije i Josipa (B)

Utjelovljenjem Sina Božjega počeli smo otkrivati dar posinstva koji nam Bog po njemu daruje. Isus nam je svojim životom i propovijedanjem otkrio da smo djeca Božja, to jest velika Očeva obitelj. No njegova prisutnost među nama nije utjecala samo na naše shvaćanje Boga i zajedništva s njime, nego neophodno utječe i na razumijevanje našeg zemaljskog života, a neizostavno i onog obiteljskog. Doista, obitelj je jedna od najdragocjenijih i nezaobilaznih stvarnosti ljudskoga života koju ni sam Sin Božji nije htio izbjeći, nego je svjesno i rado ušao u zajedništvo ljudske obitelji. Današnja čitanja Božje riječi stavljaju nam pred oči stvarnost Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa koja je model i uzor svake vjerničke obitelji. Bog je oblikovao ovu obitelj dajući joj svoga Sina kao životno...
Meditacija uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa (B)

Časti oca svojeg Knjiga Sirahova u današnjem prvom čitanju svečano proglašava uzvišenost i potrebu štovanja vlastitih roditelja. Poziv je upućen na poseban način odrasloj djeci koja se trebaju skrbiti za onemoćale roditelje. Štovanje koje djeca trebaju iskazivati roditeljima stavlja se uz bok onog štovanja koje čovjek treba iskazivati Bogu. Može nas pomalo i iznenaditi određena upornost Božje riječi i biblijske tradicije: „Tko štuje oca, okajava grijehe svoje, i tko časti majku svoju, sabire blago“ (3,3). Kasno židovstvo osobito naglašava upravo četvrtu zapovijed: „Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve, Bog tvoj“ (Izl 20,12). Tako Tobit svjetuje svoga sina: „Poštuj svoju majku, ne ostavljaj je za svega svog života, čini sve što će jo...
Rođenje Gospodinovo – misa ponoćka
Homilije u godini B

Rođenje Gospodinovo – misa ponoćka

Car August bio je slavan zbog svoje smionosti, skromnosti, pobožnosti i pravednosti. No, ponajviše stoga što je nakon mnogih ratova uspio na širem planu Rimskog carstva uspostaviti mir – pax romana. Slavni pjesnik Virgilije ovaj period opjevao je kao zlatni period carstva. Kasnije se Augustov rođendan slavio kao Božji rođendan kojim počinje radosna vijest – euangelion – za sve. Sigurno, ovaj mir predstavljao je veliku dobrobit za ondašnje čovječanstvo. No, i pored ovog službenog, carskog mira i radosne vijesti, dragi Bog pripremio je još jedan mir, još jednu radosnu vijest – euangelion koji će nadići granice carstva i u prostornom a i u vremenskom smislu. Taj mir ne počinje službenim proglasom carskog zakona… Počinje sasvim tiho i neprimjetno…gotovo potajice. On, koji je Svjetlo ...
Primiti od Božje punine – razmišljanje uz Božić (danja misa)
Homilije u godini B

Primiti od Božje punine – razmišljanje uz Božić (danja misa)

Otajstvo Božića koje danas slavimo dira nas tako snažno, jer se radi o otajstvo Božje blizine i otajstvu Božjeg dolaska među nas ljude. Doista je neizrecivo i iz naše i iz njegove perspektive, bilo da promatramo čin i način, cilj i učinke. Utjelovio se i rodio kao čovjek tako da je s nama podijelio naš ljudski život, s ciljem da nama udijeli svoj božanski. Čudesno je ovo otajstvo po kojemu je Božje svjetlo zasjalo svim ljudima, a Bog je postajo vidljiv svim krajevima zemlje. Otajstvo je to kojim je Bog progovorio tako glasno i jasno po svome Sinu da je bilo nemoguće ne čuti njegov glas. Zato nam Božja riječ danas jasno poručuje da je Isus Krist ne samo nemoćno dijete u Betlehemskoj štalici, nego je moćna Očeva Riječ po kojoj je sve stvoreno. Nije samo Sin Marijin, nego je Jedinorođ...
Izljev Božje radosti – razmišljanje uz ponoćku
Homilije u godini B

Izljev Božje radosti – razmišljanje uz ponoćku

Čitamo u ovoj svetoj noći riječi proroka Izaije, riječi pune nade svom narodu koji je čekao oslobođenje. Prorok u viziji koja nadilazi vrijeme u duhu vidi i naviješta konačni Božji dolazak u povijest za dobrobit i spasenje svoga naroda. Taj veliki Božji zahvat rođenja Djeteta koje će biti Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni i Knez mironosni opisuje slikama svakodnevnog života. Radi se o slikama koje izriču neizmjernu radost koju Bog daruje svome narodu. Ali radosti koje je tim upečatljivija jer dolazi nakon iskustva žalosti. Radost koju vidi prorok Izaija je kao radost onih koji su vidjeli svjetlo nakon što su hodili u tami, ili pak radost onih koji su nakon napornoga rada vidjeli plodove žetve ili borci koji nakon riskantnih bojeva uživaju radost pobjede i diobe plijena, ili p...
Djeci za Božić
Homilije u godini B

Djeci za Božić

Propovijed za dječju polnoćku Djetinjstvo i Božić idu zajedno. Svake se godine čini da je isto a nije. Uvijek ima nešto novo, lijepo, uzbuđujuće. Nama starijima ovo je uvijek novo vraćanje u prošlost u dane kada smo, poput vas sada, zadivljeni gledali nakićen bor, selo obasjano svjetlom, jaslice. Vama mlađima to je novi početak. Još ste djeca pa Božić u vašim očima prelazi granice mogućega, stvarnoga. U vama živi dijete, zaigrano, začuđeno, dijete koje se znade radovati novom. Stariji kažu: „Nije Božić lijep kao nekada.“ Njima se čini sve ovo prošlost u koju se godišnje vraćaju, sjećanje na Isusovo rođenje, na svoju mladost. Vama bi ovaj Božić i svaki drugi u nizu trebao biti doživljaj ljepote, zajedništva oko Isusa, Isusova stola u Misi, blagdanskog stola u kući. Treba s...
Živjeti tražeći milost u Boga – razmišljanje uz 4. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Živjeti tražeći milost u Boga – razmišljanje uz 4. nedjelju došašća (B)

U četvrtu nedjelju došašća u središtu evanđeoske poruke nalazi se nazaretska Djevica kojoj Božji poslanik anđeo Gabriel naviješta da će postati majkom Sinu Božjemu. Ali anđelovo ukazanje Mariji nije slučajnost, premda je besplatni Božji dar i nezasluženi izbor. Ovom navještaju i događaju utjelovljenja Sina Božjega u njezinu krilu prethodio je njezin uzoran i vjeran život kojim postaje najizvrsniji model iščekivanja Boga. Prpoznatljiva po žeđi za Bogom i ustrajnoj želji za zajedništvom s njime Marija postaje i ostaje nedostižan uzor traženja Boga koji može pomoći i svakom vjerniku da do punine proživi vrijeme došašća kao radosnog iščekivanja Božjeg dolaska među nas. Ona je surađivala s Bogom koji ju je izabrao i dao joj neprocjenjive milosti od samoga začeća. Milost Božja pak u njoj...
4. nedjelja došašća – B
Homilije u godini B

4. nedjelja došašća – B

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA 2Sam 7.1-5.8b-12,14a.16 Prvo čitanje u krupni plan stavlja centralni moment Davidovog hoda vjere. Bog ne gleda kao što gleda čovjek – čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu. Gospodin je svoga slugu Davida tražio po svom srcu i gledajući u njegovo srce. Od toga dana Davida obuze duh Gospodnji. Svečano se obvezao utvrditi njegovo prijestolje tj. dinastiju zauvijek. Riječi proroka Natana otkrivaju da je Gospodin ovim izborom učinio Davida slugom u projektu na širem planu povijesti spasenja. Time započinje nova etapa Izraelove monarhije koja će uz Stvaranje, patrijarhe, Izlazak, ulazak u Obećanu zemlju itd. ući u Izraelov Credo. David će dovršiti ispunjenje obećanja o zemlji Obećanoj patrijarsima. Iako i slab i grešan, ho...
Meditacija uz 4. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 4. nedjelju došašća (B)

Raduj se, milosti puna! Evo osnovne teme. Radost. To je evanđelje, to je početak spasenja: „Raduj se!“ U današnjem odlomku gotovo je svaka riječ prožeta pozdravom: „Zdravo!“ (grčki haire = raduj se). Idemo redom. Posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret. Taj grad u prezrenoj Galileji nikada nije spomenut u Starom zavjetu. I upravo tamo Bog šalje anđela, i upravo tamo pronalazi i izabire Mariju za jedinstvenu zadaću. Bog nas uvijek iznova iznenađuje. I to u pozitivnom smislu. Daje nam uvijek i više nego što očekujemo i više nego što zaslužujemo. Kao što je Bog izabrao prezreni Nazaret: Iz Nazareta da može biti što dobro!? (Iv 1,46). To se i nama dogodilo. I još uvijek nam se događa. Bog nas izabire i određuje za svoju djecu. Po krštenju to doista i postajem...