Petak, 17 rujna

Homilije u godini B

Čudo suradnje s Bogom – razmišljanje uz 4. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Čudo suradnje s Bogom – razmišljanje uz 4. nedjelju došašća (B)

Ta Bogu ništa nije nemoguće, anđelove su riječi nazaretskoj Djevici koju je Bog izabrao za Majku svome Sinu na zemlji. Moćni Bog kojemu ništa nije nemoguće, tražeći ipak ljudsku suradnju, oslonio se na jedno krhko biće. On koji može iz kamenja podizati djecu Abrahamovu, ljudima tako iskazuje čast pozivajući ih na suradnju. Štoviše, do te mjere cijeni suradnju s čovjekom, da ne želi na silu ući u ljudski život, pa niti onda kad bi imao pravo kao stvoritelj i gospodar života. Ne želi na silu ni onda kad donosi isključivo dobro, te podnosi i činjenicu da čovjek može njegovoj dobrohotnosti reći ne. Pa i kad je nemiran što čovjek odbacuje njegov mir, kad je tužan jer ne želi njegovu radost, kad se ne osjeća dobro što čovjek ne želi njegovo dobrotu, ipak kao dobri Otac poštuje odluku svo...
Meditacija uz 3. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 3. nedjelju došašća (B)

Svjedočiti za svjetlo Silan je bio Ivan. Izuzetan čovjek. Gorostas. Na njegov glas iz pustinje došli su mnogi iz Judeje i pognute glave krstili se krstom obraćenja. Velika je snaga izbijala iz njegova lika. Zato su mnogi bili pomislili da je on ona zvijezda koja ima doći. Tolika je bila njegova snaga i toliko zadivljujuća njegova pojava. Međutim, Ivan je bio svjestan da je došao „kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo“, ali da on sam nije bio Svjetlo. Naravno, Ivan je i mogao posvjedočiti za svjetlo, jer je i sam tom svjetlošću bio prosvijetljen. I evo odmah velike napasti: graditi se većim nego što jesi. Ivan je pokrenuo cijelu Judeju. Razdrmao uspavane duhove. I svi su k njemu dolazili. Bogati i siromašni, učeni i priprosti, običan puk i svećenici. I svi su mu se divili. Ka...
Svjedoci Svjetla – razmišljanje uz 3. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Svjedoci Svjetla – razmišljanje uz 3. nedjelju došašća (B)

Današnji evanđeoski odlomak predstavlja nam Ivana Krstitelja kao svjedoka koji svjedoči za Svjetlo svijetleći tako svojim slušateljima. Cilj mu je bio da do njih dopre njegovo svjedočanstvo te da povjeruju u Svjetlo o kojem je svjedočio. Ivan kao pravi svjedok Svjetla naviješta svome narodu da se Bog rađa u ljudskoj noći kako bi bio Svjetlo ljudima. Njegovo je svjedočanstvo i nama vrlo rječito, jer ni mi ne živimo u vremenima osobitoga svjetla, nego u civilizaciji pomračenih vrijednosti. Dok su farizeji htjeli da im svijetli Zakon, a predstavnici ondašnjeg humanističko-helenističkoga društva su bili pobornici svjetla ljudskog razuma, Ivan je svjedočio za Svjetlo Božje koje jedino ispravno i jasno svijetli čovjeku. Ivan je posvjedočio da je to svjetlo Isus, te je rekao farizejima d...
3. nedjelja došašća – B
Homilije u godini B

3. nedjelja došašća – B

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Iz 61,1-2a.10-11 Na način sličan onome koji opisuje Slugu Jahvina, ovdje prorok Izaija pušta neka progovori Gospodinov pomazanik, vjerojatno očekivani idealni kralj. No, on se ne obraća više Izraelu niti općenito narodima nego onima koji tuguju na Sionu. Osim liječenja srca slomljenih beznađem i strahom, pomazanik će uvesti značajne društvene promjene. Navođenje oslobađanje zarobljenika i sužanja te proglašavanje godine milosti snažno priziva uredbu Velikog jubileja iz Levitskog zakonika. Obećani pomazanik bit će dar onima koji žeđaju za pravdom i spremni su je živjeti. Sionska zajednica zahvalno prima obećanja ovakvog blagoslova koji će označiti definitivnu promjenu društva. Zahvaljujući njoj bit će Gospodinu na hvalu pred svim n...
Meditacija uz 2. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 2. nedjelju došašća (B)

OZBILJNOST OBRAĆENJA Evo ga: glas koji viče. Viče u pustinji. Onaj glas o kojem govori još drevni Izaija čuje se konačno u judejskoj pustinji u trenutku kad se Isus pripravlja na svoje djelo. Bio je to glas Ivana prozvanog Krstitelj. On prolama pustinjsku tišinu i viče: „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“ Glas je očito bio glasan, a poruka važna: doista, na Ivanov glas, „grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci.“ Puno svijeta. I nisu došli radi nekih izvanjskih znakova i čudesa. Došli su liječiti svoju dušu. Ivan je naime propovijedao „krst obraćenja na otpuštenje grijeha“. Kako li to i za nas zvuči proročki i poticajno! Za nas je ovo evanđelje poziv. Izdvojio bih neke riječi za koje vjerujem da nas se posebno dotiču. Pustinja. Vrijeme i mjesto sabra...
Biti vjerodostojan glasnik – razmišljanje uz 2. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Biti vjerodostojan glasnik – razmišljanje uz 2. nedjelju došašća (B)

Druga nedjelja došašća stavlja nam pred oči lik Ivana Krstitelja čije je djelovanje neposredno prethodilo početku Isusova javnog djelovanja. Jer je on pripremao narod da dočeka pojavak Gospodnji, zato je figura koja može i nama pomoći da se pripravimo za blagdan Božića kojim slavimo Isusovo rođenje, to jest pojavak među ljudima. Prva je kršćanska zajednica Ivanovo djelovanje prepoznala kao istinsko proročko djelovanje. Doživljavajući Ivana kao vjerodostojnog Božjeg navjestitelja, prva Crkva je držala da ga se može najbolje opisati riječima proroka Izaije koji veli: Evo šaljem glasnika svoga pred licem svojim da ti pripravi put! Ivan je doista kao bio glasnik bio onaj za kojega se moglo reći da je pripremao put Gospodinu. Njegovo poslanje kao glasnika i nama vjernicima dragocjen je ...
2. nedjelja došašća – B
Homilije u godini B

2. nedjelja došašća – B

RAZMIŠLJANJA UZ SVETOPISAMSKA ČITANJA Iz 40,1-5.9-11 Tekst prvog čitanja otvara drugi dio knjige proroka Izaije koji se u literaturi naziva „Knjiga utjehe“ i „peto evanđelje“. U njemu su prisutna oba motiva, i utjeha i evanđelje. Započinje kao višeglasna pjesma koja ima tješiti Izraelce jer je završilo njihovo ropstvo. Dvostruka kazna vjerojatno podrazumijeva, uz muke onih koji su odvedeni u egzil, patnju naraštaja koji se rodio u babilonskom sužanjstvu. Glas koji viče kasnije će sva tri sinoptička evanđelista prepoznati ostvarenim u Ivanu Krstitelju. Prorok naviješta povratak u domovinu kao svojevrsni „novi Izlazak“ pri kojemu će se svakom tijelu očitovati Slava Gospodnja. No, promjene koje će pustinja doživjeti ovaj novi izlazak predstavljaju slavnijim od prvoga....
Meditacija uz 1. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Meditacija uz 1. nedjelju došašća (B)

Bdjenje i povjerenje „Bdijte“, veli Isus, „jer ne znate kada je čas!“ Tumači Biblije se neće nikada u potpunosti složiti da li se Isusove riječi iz današnjeg evanđelja odnose na propast Jeruzalema iz godine 70. ili to Isus govori o budućim vremenima. Moguće je jedno i drugo. No sigurno je da Gospodin želi nama, danas progovoriti. I to je za nas odlučujuće. Stoga ove prve nedjelje došašća želimo osluškivati Isusov glas u jednostavnosti srca. Što to nama, ove godine, na početku došašća, Gospodin Isus želi poručiti tim riječima? Kaže: „Bdijte!“. Kako bdjeti, zbog čega biti budan? Lako bi se mogao steći dojam da je ovdje riječ o tjeskobnom bdjenju („Samo da nas ne nađe pozaspale kada dođe!“). Nipošto! Isus pripovijeda kako neki čovjek odlazeći na put ostavlja svoju kuću i povje...
Znanjem do spasenja – razmišljanje uz 1. nedjelju došašća (B)
Homilije u godini B

Znanjem do spasenja – razmišljanje uz 1. nedjelju došašća (B)

Evanđeoski odlomak koji čitama danas na prvu nedjelju došašća Isusov je poziv na budnost zabilježen perom svetoga Marka. Iz Evanđelju je očito kako se Isus služi jednostavnom i dobro poznatom slikom kućedomaćina koji odlazi na put, izdajući svojim slugama zaduženja i povjeravajući poslove. Jednu od posebnih i vrlo važnih zadaća, na čemu je naglasak u današnjem tekstu, gospodar povjerava vrataru zapovijedajući mu da bdije. U biti, Isus je započeo ovu prispodobu potičući na budnost, kao što je i nastavio istim pozivom nakon što je izrekao usporedbu s kućedomaćinom i vratarom. I u jednom i u drugom slučaju Gospodin navodi ljudsko neznanje o času i vremenu kao razlog upućenom poticaju: ‘Bdijte jer ne znate kada je čas’, ili pak: ‘Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti’. ...
1. nedjelja došašća (B)
Homilije u godini B

1. nedjelja došašća (B)

Iz 63,16b-17b; 64, 2b-7 Izaijine riječi zapisane su u poslijesužanjskom periodu kada se, nakon početnog optimizma, židovska zajednica suočava sa problematičnom stvarnošću: teškoće na socijalnom planu, teškoće u vođenju zajednice, religijski sinkretizam, bolni odnosi povratnika s onima koji su ostali u domovini, ali i s onima iz dijaspore… U recima koji nalikuju na propovijed prolama se vapaj Gospodinu. U djetinjem pouzdanju, molitelj Boga smatra ocem. Želi da Izrael bude s njim u onakvom odnosu kakav je bio u počecima. Nakon povijesnog iskustva grijeha i kazne, pobožno srce počinje žaliti što je Gospodin dopustio da im srce otvrdne – zašto ih nije više pritisnuo prijetnjom i kaznom? Konačno je sazrela svijest da je pravednost tj. svetost Izabranog naroda ništava. Svi mi ko ...