Utorak, 26 listopada

Homilije u godini C

Gospodinova revolucija protiv konformizma – razmišljanje uz 20. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Gospodinova revolucija protiv konformizma – razmišljanje uz 20. nedjelju kroz godinu (C)

Svatko će se složiti da su vrlo neobične ove riječi na Gospodinovim ustima koje slušamo u današnjem evanđeoskom odlomku (Lk 12, 49-53). Navikli smo slušati kako on govori o pravdi, miru i ljubavi, a ne o razdoru i nemiru u međuljudskim odnosima. I da stvar bude ljepša, on ne utvrđuje kao činjenicu da sporne i problematične situacije postoje, nego otvoreno priznaje da će upravo on biti uzrok dodatnih razdora i nemira na zemlji, a napose u obiteljima, jer reče da nije došao donijeti mir,nego razdjeljenje. Iz njegovih riječi iz današnjeg Evanđelja kao da bi se dalo zaključiti da postaje zagovornikom neke revolucije i pobune na svijetu, poticatelj nemira kojima se izokreće društveni poredak i dovodi u pitanje obiteljski mir, sloga i zajedništvo. Umjesto da smiruje ljudske odnose, koji ...
Koliko imam vremena? – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Koliko imam vremena? – razmišljanje uz 19. nedjelju kroz godinu (C)

U današnjem Evanđelju (Lk 12, 32-48) Gospodin Isus nas hrabri, poučava ali i upozorava o tome kakav treba biti naš život u svijetu. Hrabri nas kad nam saopćava da se Ocu nebeskome svidjelo dati nam Kraljevstvo, koje počinjemo baštiniti ovdje na zemlji i prema kojemu smo protegnuti kako bismo ga do kraja primili u nebu. Poučava nas kad vam veli da nam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a mi slični ljudima koji čekaju svoga gospodara da se vrati sa svadbe. Isto tako nas upozorava da budemo oprezni poput domaćina koji ne dopušta da mu lopovi provale u kuću, to jest da ne budemo preuzetni i oholi poput sluge koji previđa dolazak svoga gospodara, pa zbog toga živi suprotno odredbi i volji gospodarevoj. Gospodin to reče, jer je vidio da mnogi žive nehajno držeći da je Bog daleko,...
Preobraženje Gospodinovo
Homilije u godini C

Preobraženje Gospodinovo

"... Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli." (Lk 9,28) Doživjeli su nešto izvanredno; doživjeli su predokus – prve zrake onog svijeta i njegove ljepote. A kako je sve počelo? Pratili su Isusa u molitvi! Jer dok ostajemo samo sa svojim mislima, prepušteni svojim snagama, vrtimo se oko sebe, imamo isto što i prije. Međutim, u molitvi kad se srce otvori, onda čovjek više nije isti jer u otvoreno srce dolazi svjetlo iz Srca Onoga na čiju dobrotu u molitvi kuca. Isus moli i izmijeni mu se izgled lica, a odjeća zablista. U molitvi On uranja u blizinu Božju, u Njegovu slavu i slava Ga svojim svjetlom obavija. Njegova molitva nije razgovor sa samim sobom, vrtnja oko samog sebe. On u njoj dodiruje Boga. A dodir s Bogom na čovjeku uvijek ostavlja trag. Pu...
18. nedjelja kroz godinu (C)
Homilije u godini C

18. nedjelja kroz godinu (C)

Lk 12, 13-21 Isusa su upitali: Učitelju reci mom bratu da podijeli sa mnom baštinu! Umjesto da kaže na koji način bi braća trebala dijeliti baštinu, Isus izgovara ovu prispodobu. Zašto to čini ako se mogao pozvati na propise SZ-a (npr. Pnz 21,15-17; Br 27,1-11) o raspodjeli nasljedstva? Sjetimo se evanđelja koje smo čuli prošle nedjelje. Iz molitve Gospodnje proizlazi jasna slika svijeta: sve je Božje – i ime koje će on posvetiti, i Kraljevstvo koje ima doći, i volja koja se ima vršiti, i kruh naš svagdašnji, pa čak i naši grijesi su njegova briga-on će ih otpustiti. Jedina čovjekova briga jest da otpusti svojim dužnicima, i onima koji mu nisu dužni a on misli da jesu tj. da ne tražimo za sebe ono na što nemamo pravo. Otac će dati, a naše je da ne grabimo gramzivo, da ne vidimo u svemu s...
Opasnost pohlepe – razmišljanje uz 18. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Opasnost pohlepe – razmišljanje uz 18. nedjelju kroz godinu (C)

Današnji evanđeoski odlomak (Lk 12, 13-21) potvrda je da su Gospodinovi slušatelji osjećali snagu duha koja je izbijala iz njega. Doživljavali su ga kao nekoga tko je bio sposoban za pravo i pravično rasuđivanje duhovnih i inih sadržaja, te su ga onda željeli iskoristiti za svoje konkretne potrebe kao pomoć u razrješavanju privatnih situacija i slučajeva. Uostalom to i nije bilo nimalo problematično, nego, naprotiv, poželjno. Jer koga se moglo zatražiti da pomogne rasuditi i presuditi u konkretnom slučaju, ako li ne onoga koji je sposoban zaključiti što je ispravno, istinito, te za duhovnu izgradnju i vječnu korist. U konačnici, spoznati istinu je zahtjev i pretpostavka svakog ispravnog djelovanja: samo ispravna spoznaja može voditi ispravno djelovanje, u protivnom naša spoznaja os...
Uslišana molitva – razmišljanje uz 17. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Uslišana molitva – razmišljanje uz 17. nedjelju kroz godinu (C)

Gospodinova poruka sadržana u današnjem evanđeoskom odlomku (Lk 11, 1-13) usredotočena je na pouku o molitvi. Povod tome bio je njegov primjer molitve, jer su učenici, primijetivši ga kako se moli, osobito na samotnim mjestima, zamolili da i njih pouči. Način na koji se on molio očito je privukao njihovu pozornost, te su ga u tom trenutku zamolili da i njih nauči moliti, jer je molitva bila jedno od temeljnih obilježja života vjere i odnosa s Bogom. I doista, Gospodin je iskoristio prigodu, te ih je uputio u bit molitvenog života, učeći ih koje će riječi izgovarati i koje će sadržaje od Boga tražiti, te ta molitva kojoj ih je poučio i nosi ime Molitva Gospodnja. Odmah im je želio naglasiti da sadržaji i način na koji trebaju moliti treba biti poseban, pun povjerenja prema Ocu nebes...
Između bitnoga i nebitnoga – razmišljanje uz 16. nedjelju kroz godinu (C)
Homilije u godini C

Između bitnoga i nebitnoga – razmišljanje uz 16. nedjelju kroz godinu (C)

Današnji evanđeoski događaj ((Lk 10, 38-42), u kojem se s toliko jednostavnosti opisuje Gospodinov boravak u kući Marte i Marije, nosi vrlo sadržajnu poruku. Gospodin Isus je iskoristio jednu zategnutu situaciju između dvije sestre kako bi ostavio vječnu poruku koju i danas razmatramo povezujući je s kontekstom svoga života. U središtu pozornosti je svakako rečenica koju je izgovorio Gospodin Isus nakon što ga je Marta zamolila da prekori njezinu sestru Mariju, jer se Marija nije previše angažirala oko domaćinskih poslova, opredjeljujući se radije stati do nogu Gospodinovih slušajući njegove pouke. Ali Gospodin, umjesto da prekori Mariju zbog neuviđavnosti prema sestri, kori Martu zbog loše procjene i razlikovanja bitnoga od nebitnoga. A dok kori Martu, u isto vrijeme na Marijin ra...