Ponedjeljak, 25 siječnja

Svagdanje homilije u korizmi

Četvrtak nakon Pepelnice: Danas preda te stavljam život i sreću, smrt i nesreću
Svagdanje homilije u korizmi

Četvrtak nakon Pepelnice: Danas preda te stavljam život i sreću, smrt i nesreću

Čitanja: Pnz 30, 15-20; Ps 1, 1-4.6; Lk 9, 22-25 Da je čovjek kovač svoje sreće, poznata je poslovica. Je li stvarno tako? Izgleda da i Božja riječ tako govori. Prije ulaska u obećanu zemlju Mojsije opominje svoj narod: "Gledaj! Danas preda te stavljam: život i sreću, smrt i nesreću. Ako poslušaš zapovijedi Gospodina, Boga svoga, koje ti danas dajem - ako ih poslušaš ljubeći Gospodina, Boga svoga, hodeći njegovim putovima, vršeći njegove zapovijedi, njegove zakone i njegove uredbe, živjet ćeš i razmnožit će te Gospodin, Bog tvoj, i blagoslovit će te u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš. Ali ako se srce tvoje odvrati i ne poslušaš, nego zastraniš i budeš se klanjao drugim bogovima i njima iskazivao štovanje, ja vam danas izjavljujem da ćete zaista propasti; nećete dugo živjeti...
Čista srijeda: Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima…
Svagdanje homilije u korizmi

Čista srijeda: Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima…

Čitanja: Jl 2, 12-18; Ps 51, 3-6a.12-14.17; 2Kor 5, 20 – 6, 2; Mt 6, 1-6.16-18 Započinje korizma – vrijeme pokore, vrijeme priprave na proslavu najvećeg kršćanskog otajstava: vazmenog otajstva Kristove muke, smrti, uskrsnuća i proslave. Danas, na početku ovog znakovitog vremena Isus nam govori: "Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima, da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima." I onda Isus nabraja tri moguće situacije. Kada dijeli milostinju Božji čovjek ne smije trubiti pred sobom da ga ljudi opaze i hvale. Jednako tako kada posti, to ne smije drugima pokazivati. Isto tako kad moli, treba to činiti u tajnosti. Dakle, samozatajnost i skromnost prije svega. Međutim, mi smo pozvani činiti dobra djela i tako da damo primjer drugima.  Vidimo, na...