Kategorija: <span>Duhovni poticaji</span>

Trap

Nekada nije bilo hladnjaka i zamrzivača pa su ljudi morali imati kreativna rješenja za čuvanje zimnice, za koja se kaže da su bila kvalitetnija i …

Pljačka

Današnji čovjek i društvo posjeduju dobro dozu društvene osjetljivosti. Osjetljivi su na to kada pojedinci zlorabe svoj položaj i moć, te beskrupulozno otuđuju i prisvajaju …