Četvrtak, 7 srpnja

Razmišljanja

Slavoluk pobjede
Razmišljanja o vjeri

Slavoluk pobjede

Veliki vojskovođe i pobjednici pravili su sebi slavoluke pobjede kako bi uzdignute glave svečano proslavljali povratak iz ratnih pohoda i pobjeda. No naposljetku, međutim, na koncu života svaki je od njih pognuo glavu pred grobom i njegovim skromnim otvorom kroz koji nijedan čovjek ne ulazi uzdignute glave, već ponizno pognut i tih. Pogotovo što se kroz taj ‘slavoluk’ prolazi isključivu u jednom smjeru, bez nade u povratak nazad. Jedino se je Isus kao uskrsni pobjednik vratio nazad i u suprotnom smjeru, te je tako postao slavodobitnik vječne nebeske slave. A grobni otvor njegova groba postao je pravim slavolukom kojim se mjeri ona pobjeda po kojoj se stječe vječna, neprolazna slava besmrtnosti.
Vjerodajnice
Razmišljanja o vjeri

Vjerodajnice

Vjerodajnica je formalno pismošefa države pošiljateljicekojim predstavlja šefadiplomatske misije šefudržave primateljice.U pismu se navodiime šefa misije i razredu kojem je imenovan,te molba da se spomenutomdiplomatu pokloni povjerenjei omogući ispunjavanje misije. Takve vjerodajnice koje služekao legitimacija i punomoćprimio je i naš Gospodinkad ga je Otac nebeskiposlao ispuniti poslanjemeđu ljudima na zemlji.Zato je on jedini pravi,vjerodostojni i ovjerovljeni,Očev poslanik i zastupnik. Snagu svojih ovlastipokazao je uskrsnućem,kada se svojim životomzauzeo za povjereno mustado Božje, istrgnuvši gaiz ralja grijeha i smrti.A kada se vraćao Ocu,nakon što je dovršio poslanje,ostavio je svoje ovlastipastiru kojega je sam odredio,ponavljajući mu triput:Pasi ovce moje!
Zatvorena vrata
Razmišljanja o vjeri

Zatvorena vrata

Kao krhko i ranjivo bićečovjek traži zaštitu od svegašto ga straši i što mupredstavlja životnu ugrozu.Tako su se i apostoliu strahu od Židova zatvoriliu dvorani Posljednje večereu danima nakon Isusovemuke, smrti i pokopa.No, zatvorena vrata ne mogubiti dugoročna zaštita,pogotovo ne od straha i smrti,već samo mogu još višedoprinijeti tome da sesrce još više zatvori u sebeu strahu i nemoći.Zatvorena vrata pružajusamo lažnu sigurnost,ali ne rješavaju nikakavproblem i poteškoću. Zato Isus svoje apostolenakon uskrsnuća najprijeoslobađa lažne sigurnostitvrdo zatvorenih vratatako što će kroz njih proćii pokazati im svoje rane.Tako će im posvjedočitida je najčvršća zaštita odstraha i smrti upravovjera u njegovo uskrsnuće,jer njegova uskrsna snagaširom otvara srce dajući musvjedočku odvažnost. ...
Blanja i blanjanje
Razmišljanja o vjeri

Blanja i blanjanje

Naprava za obrađivanjedrvenih predmeta zove se blanja.Radi na principu pravocrtnoggibanja uslijed kojega seoštrim nožem odvaja strugotinai dobije se željeni oblikobrađivanoga komada drveta.Da nije blanje i blanjanjadržači alatki poput lopate i motikene bi bili ni približno ugodniza držanje u ruci i za rad. Poput blanjanja koje obrađujetvrde i grube komade drvetabio je i Gospodinov križni put.Kad je Gospodin primiona svoja sveta ramenatvrdo i neravno drvo križa,on ga je tim istim dodiromizblanjao učinivši da postaneobrađeno i prihvatljivosvim njegovim učenicimakoji će ga kasnije koristitikao alatku spasenja. Bez njegove svete muke,nikada križ ne bi postaougodan da se primi kao bremena vlastita leđa i radosno nosi,i to ne kao sredstvoponiženja i propasti,već uzvišenja i spasenja,i ne smrt...
Poslodavac
Razmišljanja o vjeri

Poslodavac

Fizička ili pravna osobakoja zapošljava radnikazove se poslodavac.Radnik u radnom odnosuza njega obavlja posloveza koje je osposobljeni za koje je zaposlen.Čestiti poslodavci ne gledajusamo na svoju zaradu,već su svjesni da radnicimaomogućuju egzistenciju. Tako je i sam Gospodinponudio nama ljudimasuradnju, to jest zaposlenjeu njegovu vinogradu i polju.Mogao je on bez nas,ali je htio dati nam obiljesvojih božanski darova,sa zadaćom da svjedočimoo njegovoj velikodušnosti. A obdario nas je milošću,ljubavlju i spasenjem,do mjere da je ponudioda mu ne budemo radnici,već ljubljena djeca i baštinici.A za uzvrat želi jedino dai druge pomagače pozovemoda prime isto zaduženjei identičnu vječnu baštinu.
Brusilica
Razmišljanja o vjeri

Brusilica

Brusilica je alatka koja služiza glačanje, brušenje irezanje raznih površinai čvrstih materijala,keramičkih pločica ilibetonskih blokova.Ona također mora bitičvrsta, ali i oštra da možedobro poslužiti svrsi.No kako se i nama ljudimadogodi da se s vremenomkarakter ukruti, a duša seu zemaljskim okolnostimastvrdne i otvrdne do mjere dapostane hrapava i neuljudna,potrebna nam je dobrabrusilica da nas uglača.Potrebna je da nas ugladii učini mekanima i ravnima,prikladnima za zajedništvoi otvorenu komunikacijui s Bogom i ljudima.A najbolja brusilicaljudskog karaktera jekorizmena pokorakojom nas Gospodinuređuje da budemodostojni njegova darai odraz njegove svetebožanske ljepote.
Odvraćanje pozornosti
Razmišljanja o vjeri

Odvraćanje pozornosti

Kad netko ne želi da musugovornik prozre namjere,onda se služi tehnikomodvraćanja pozornosti premanevažnim i sporednim stvarima.Ljudi koji to čine redovito suvrlo vješti govornici i demagozipa neopreznoga slušatelja lakood bitnoga usmjere na nebitnoda zataškaju vlastite tragove.Njima nije do iskrenostii utvrđivanja istine, većskrivaju vlastite ciljeve. A majstor te strategijeje Sotona – otac laži,varalica koji čovjekunudi brda i doline,te mu lažnim obećanjimai privlačnim ponudamaodvraća pozornost da sakrijevlastite namjere i ciljeve.Kad se istom taktikomposlužio kušajući Isusa,Gospodin ga je prozreoi vrlo lako razoružao.Odbacujući sve njegoveprimamljive ponudei ‘humanu’ skrb kao varku,omogućio je svim svojimučenicima i vjernicimada i sami pobijede Sotonui nadvladaju svaku kušnju. ...
Aerodinamične linije
Razmišljanja o vjeri

Aerodinamične linije

Kad je ljudski um projektiraozrakoplove i druge letjelicepromatrao je životinje koje jeBog obdario krilima, te je uočioda imaju posebne linijekoje im omogućuju nadićisilu teže i vinuti se u visine.A da bi pojedina letjelicasnagom uzgona pobijedilaprotivne sile, morala je,uz potrebnu snagu motora,imati i aerodinamične linije,pri čemu su nadasve važnadobro oblikovana krila.U protivnom bez savršenih linija,ne bi bilo moguće da seotisne od zemlje i poletiu nebeska prostranstva. No ovom se strategijomjoš davno prije izumazrakoplova i drugih letjelica,poslužio sam Gospodinkada je na svoju slikustvorio čovjeka i udahnuo mubesmrtnu dušu za let do neba.Za let mu je dao linijesavršeno oblikovanih krila– dvije zapovijedi ljubavi –pozivajući ga i potičući da sepo njima vine u nebeskaprostranstva vj...
Štafeta
Razmišljanja o vjeri

Štafeta

Utrka skupine natjecateljakoji uzastopce zamjenjujujedan drugoga zove se štafetom.Štafeta može biti u plivanju,skijanju, atletici i nekim drugimšportskim disciplinama.U atletici trkači čak nosei predaju štafetnu palicujedan drugome kojutrebaju donijeti do cilja. Slično športskoj štafetii u prenošenju vjere postojikao neka duhovna štafeta.Za prenijeti vjeru valjano,treba uspostaviti kontinuiteti fizički doticaj između onihkoji su je primili i onihkoji je dalje prenose drugima. Isus je svojim apostolima,darovao vjeru i obilje milosti,a oni su svojim učenicimai nasljednicima dalje prenosiliduhovno blago koje su primili.Za valjanost tog procesaneophodan je ne samo duhovni,već i stvarni fizički kontinuitet,koji se u Crkvi jamči i njegujepo apostolskom nasljeđu,to jest neprekinutom nizubiskup...
Kvaliteta života
Razmišljanja o vjeri

Kvaliteta života

Kvaliteta života je pojamkojim se opisuju čimbenicikoji utječu na životne uvjete,bilo pojedinca bilo društva.Pod kvalitetom života senajčešće misli na stupanjblagostanja bilo neke osobeili društvene skupine.A konkretni čimbeniciprema kojima se vrednujesu zemaljsko blagostanje,tjelesna dobrobit i zdravlje,mogućnost zapošljavanja,obrazovanje, društveni status… No kad bismo Isusa pitališto je to kvaliteta života,onda bi nam on odgovoriosve suprotno od ovogašto kao ljudi činimo.Jer kvaliteta života jeučiniti kvalitetnim život,a ne poboljšati izvanjskeokolnosti života i rada.A život se može učinitikvalitetnim samo Životom– to jest Isusovim darom,ljubavlju, krepošću i milošću. A on je mnogima daokvalitetan život ondakad im je oduzeo onulažnu kvalitetu na koju subili navezani u svakodnevnici.Z...