Skip to content

Povijest Crkve

Picokare – pokorničke trećoredice

Sv. Franjo i sv. Dominik su svojim djelovanjem i zauzimanjem za izgradnju siromašne Crkve potaknuli mnoge suvremenike da ih slijede na isti ili sličan način, tako da su im se […]

Gospino svetište na Visu

Možda će se nekome učiniti netočnim ili čak uvredljivim, no moj je osobni dojam da se na otoku Visu još jedino na Veliku Gospu u Velom Selu (Poselju) može osjetiti duh nekadašnjih […]

Put križa i put svjetla

„Križni put“, ovisno o pristupu i kutu gledanja, može biti ili jest proživljavanje Izbaviteljeve muke, djelo biblijske duhovnosti, promišljanje koje učvršćuje u istini, nadi, ljubavi i vjeri; pobožnost tradicionalnih postaja, […]

Jednost i nerazrješivost ženidbe

Put od ranoga srednjega vijeka do Tridentskoga sabora Kad se u četvrtom i petom stoljeću Zapadna Crkva sa sredozemnoga područja proširila sjeverno, iza limesa [granice] Rimskoga Carstva, vjerovjesnici su se […]

Božić kroz povijest

Prva svjedočanstva o slavljenju Kristova rođenja sežu još u davno IV. stoljeće, iako postoje dokazi da kršćani časte špilju Kristova rođenja već u II. stoljeću. Prisciline katakombe u Rimu čuvaju […]

Pamflet o Ivanu Pavlu II., papinstvu i Katoličkoj Crkvi

Već je uvriježeno pratiti kako sekularistički i po nacionalnosti mahom nehrvatski (nazovi)intelektualci svako nastojanje Katoličke Crkve i njezinih predstavnika tumače iz neke svoje prilično izokrenute i iracionalne perspektive, koja je doslovno spremna […]

Fra Grgo Martić – “bosanski Homer”

30. kolovoza 1905. god. umro je bosanskohercegovački franjevac Grgo Martić, epski pjesnik, pripovjedač i putopisac, kojega se često poradi njegovog plodnog književnog rada, posebno epskog izražavanja, naziva i “bosanski Homer”. Iako […]

Posjet pape Ivana XXIII. Đakovu

U Središnjoj nadbiskupijskoj i fakultetskoj knjižnici u Đakovu otkriven točan datum posjete msgr. Roncallia – pape Ivana XXIII. Đakovu Uoči kanonizacije pape Ivana XXIII. postavljen je upit arhivaru mr. Vlatku […]

Siromašni redovi 13. st. – franjevci i dominikanci

Gledano u duhovnom smislu, cijela povijest Crkve bi se mogla označiti kao naizmjenično uzdizanje i padanje, što, promatrajući iz današnje perspektive, ne treba gledati u isključivo lošem svjetlu. Naime, kao što i svaki […]