Utorak, 5 srpnja

Teološki prilozi

Teološki i filozofski tekstovi suradnika i gostujućih autora

Rimski pape i Martin Luther
Povijest Crkve

Rimski pape i Martin Luther

Život Martina Luthera (1483.-1546.) povjesničari[1] obično dijele u četiri perioda. Prva je faza od njegova rođenja do rimskoga hodočašća, do 1510. Druga: unutrašnja priprava vjerskoga obnovitelja, do 1517. Treći je period Lutherovo napuštanje Katoličke Crkve i širenje reformacije naukom i djelom u Njemačkoj, do 1525. Četvrta faza, koja nadilazi Lutherov život, jest politička uspostava luteranske reformacije pod apsolutnom vlašću knezova, sve do 1555. 1. - Od rođenja do hodočašćenja: Martin je rođen u Eislebenu u Saskoj, istočna Njemačka, 10. studenoga 1483., sutradan kršten po imenu sveca toga dana: Martin. Otac Hans bijaše rudar. U djetinjstvu strogo odgajan šibom iz očeve i majčine ruke, Martin osnovnu školu pohađa u Mansfeldu. Godine 1496. odlazi u Magdeburg, a 1498. u Eisenach, ...
Iz riznice đakovačkih obrednika: Blagoslov trava
Liturgika

Iz riznice đakovačkih obrednika: Blagoslov trava

U jednoj njemačkoj župi o Velikoj Gospi rekao mi je zvonar da trebam još imati Kräutersegen, to jest blagoslov trava. Za mene je to bila novost. Pred oltarom je bila pripravljena velika košara puna povrća i poljskog cvijeća. Međutim, u Strossmayerovu obredniku iz 1878. nalazimo Blagoslov trave na dan Velike Gospojine.[1] Toga blagoslova nema u vlastitom obredniku Đakovačke biskupije iz 1933. a i inače je manje poznat. Koje je porijeklo i značenje ovog blagoslova? U antici se vjerovalo da trave imaju ne samo ljekovitu, nego i izvjesnu magičnu moć.[2] Poganska vjerovanja i poganski običaji dugo su se još vremena zadržavali među pokrštenim narodima. Budući da ih Crkva nije mogla, ali i nije htjela dokidati, dala im je kršćansko značenje. Tako je uvela – između ostaloga – i blagoslov razl...
“Nasljeduj Krista” (1472.-2022.) – uz 550. obljetnicu prvotiska
Povijest Crkve

“Nasljeduj Krista” (1472.-2022.) – uz 550. obljetnicu prvotiska

Devotio moderna Zaista čudesno zvuči da je jedno djelce koje ni na koji način ne podilazi nijednoj ljudskoj požudi ni strasti, nego se svima otvoreno i odlučno suprotstavlja, djelce koje nije pisano biranim klasičnim latinskim izričajem - daleko od beletristike Augustinovih Ispovijesti - nego sastavljeno neobrađenim i poniznim stilom, češće nego bilo koja svjetovna knjiga, doživjelo više od tri tisuće izdanja u pet stoljeća samo na latinskom izdano i prevedeno na mnoge jezike svijeta. Ne samo među katolicima, nego i među nekatolicima. A to je protumačivo samo time što ta zlatna knjižica odgovara i kršćaninu koji teži za savršenstvom i nekršćaninu koji teži za unutrašnjim mirom. Ova knjiga ulazi u širi duhovni pokret nazvan Devotio moderna - Moderna pobožnost, pokret nastao u Nizozemsk...
Iz riznice đakovačkih obrednika: Ophod (procesija) na Tijelovo
Liturgika

Iz riznice đakovačkih obrednika: Ophod (procesija) na Tijelovo

1. Nastanak ovog blagdana Tijelovo, odnosno Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove nastala je sredinom 13. st. U ranom srednjem vijeku kršćani su se sve rjeđe pričešćivali, jer se previše naglašavala ljudska nedostojnost za primanje tako uzvišenog sakramenta. Uskoro je pučka pobožnost u svetoj misi sve više častila Krista prisutnog pod prilikama kruha i vina, a sve manje doživljavala da se tu radi o Kristu žrtvovanom koji se daje kao hrana. Misa je postala trenutak slavodobitnog silaska Kristova među svoje vjernike. Tako je vrhunac euharistijske pobožnosti bilo promatranje posvećene hostije. Ta se pobožnost posebno počela širiti poslije 1000. godine, a osobito na području današnje Belgije. Tako stižemo do jedne privatne objave: Ivana od Retinea (1193.-1258.), poglavarica jednog sa...
Nikola V., papa: 1447.-1455.
Povijest Crkve

Nikola V., papa: 1447.-1455.

  Papa Nikola V., krsnim imenom Tommaso, Parentucelli, rodio se 1397. u Sarzani u Liguriji, oko 400 km sjeverno od Rima. Otac mu bijaše liječnik, kojega Tommaso izgubi kada mu bijahu 4 godine, a majka mu se preuda i s novim mužem donese na svijet tri sina. S očuhom Tommaso ne bijaše najbolje sreće. Godina 1410. - Izvanredno gustih talenata već u 13. godini dolazi studirati u Bolognu. Učenje mu glatko ide, ali ne i sredstva za život i školovanje pa se preusmjeruje na drugi kolosijek. Od 1415. do 1419. zarađuje za daljnji studij dajući privatne instrukcije sinovima aristokrata u Firenci. Tako ulazi u krug poznatih kulturnjaka svoga doba. Godina 1420. - Vrativši se na studij u Bolognu slučajno dospijeva na Biskupski ordinarijat gdje ga biskup Nicola Albergati, Papin povjerenik za razne deli...
Iz riznice đakovačkih obrednika: Zakletva u obredu vjenčanja
Liturgika

Iz riznice đakovačkih obrednika: Zakletva u obredu vjenčanja

U Rimskom obredniku iz 1614. pa sve do reforme Drugog vatikanskog sabora, obred vjenčanja bio je veoma jednostavan. Svećenik bi tražio od mladenaca da izraze svoju privolu, koju bi on zaključio riječima: „Ja vas združujem u ženidbu u ime Oca i Sina i Duha Svetoga“, pri čemu bi im omotao ruke svojom štolom. Nakon toga bi blagoslovio (samo jedan) prsten koji zaručnik stavi zaručnici na prstenjak lijeve ruke. Na koncu bi slijedila završna molitva. Međutim, u našim je krajevima bila uobičajena zakletva mladenaca nakon izrečene privole. Ta zakletva se temelji na nekim odredbama Tridentskog sabora. 1. „Confessio tridentina“ Pavao IV. je 13. studenoga 1564. bulom „Iniunctum nobis“ napisao Ispovijest vjere[1] i odredio da je imaju položiti svi oni koji stupaju u neku značajnu crkvenu službu t...
Eugen IV., papa: 1431.-1447.
Povijest Crkve

Eugen IV., papa: 1431.-1447.

Pogledajmo kako se papa Eugen IV. u svom 16-godišnjem pontifikatu snalazio u koncilu, koncilijabulu i koncilijarizmu te u liječenju Istočnoga i Zapadnoga raskola. - Godine 1383. rođen je Gabriele Condulmaro u mletačkoj trgovačkoj obitelji od oca Angela i majke Bariole, sestre Grgura XII., pape (1406.-1415.). U mladosti pođe u Augustinski pustinjački red. A kako mu ujak posta Papom, Gabriele se iz pustinjaka preusmjeri u svjetovne svećenike i tako mu se otvori crkvena perspektiva. - Godine 1407. ujak ga Papa dozva u Rim, oslobodi ga obveza prema pustinjačkomu redu i dade mu biskupiju Sienu u Toskani. Kako kandidat ne imađaše potrebne kanonske dobi, tek mu 24 godine, Papa mu dodade još i oprost od te dobne smetnje, a druge je kvalitete prikupljao s godinama i iskustvom. Budući da se mlado...
Obred postavljanja kateheta
Liturgika

Obred postavljanja kateheta

Dana 10. svibnja godine 2021. objavljeno je apostolsko pismo pape Franje u obliku motuproprija Antiquum ministerium[1] kojim se uspostavlja služba katehete.[2] Tom je prigodom papa najavio da će „Kongregacija za bogoslužje i disciplinu sakramenta providjet kroz kratko vrijeme da objavi obred uspostavljanja laičke službe katehete“. Kongregacija je to i učinila 13. prosinca 2021.: objavila je Red postavljanja katehetâ koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022.[3] Donosi se latinsko tipsko izdanje s napomenom da prijevod – s mogućim prilagodbama – prirede i odobre pojedine biskupske konferencije te da se objavi nakon što ga potvrdi ista kongregacija. Kongregacija je također objavila Pismo predsjednicima biskupskih konferencija o ovom obredu.[4] Prvo ćemo ukratko predstaviti sadržaj pisma, a...
Veliki zapadni raskol (1378.-1417.)
Povijest Crkve

Veliki zapadni raskol (1378.-1417.)

Kao primjer nepodudaranja s Isusovim načelima, pogledajmo jedan otužni povijesni višedecenijski boj dobra i zla i kako je Bog Crkvu svoju izvlačio iz jedne od najvećih kriza u njezinoj dvotisućljetnoj povijesti kada su se radikalno sukobili oni ponajveći na pitanju: tko je „najveći“ (Mt 20,27; Mk 9,34; Lk 9,46; 22,24). Istočni raskol zbivao se u više etapa - za Focija: 867., za Cerularija: 1054., za Latinskoga carstva: 1204…. Na Zapadu je veliki raskol trajao u kontinuitetu 40 godina. Zametnuo se u trenutku kada su se 1378. godine pojavila dvojica vrhovnih svećenika: papa u Rimu i antipapa najprije u Fondiju, zatim u Avignonu, a onda se to uzastopce konklavama ponavljalo 1389., 1394., 1404., 1406., 1409. Ove će se posljednje godine papinstvo utrostručiti, jer će istodobno doći i treći p...
Apostolsko pismo pape Franje “Assegnare alcune competenze”
Crkveno pravo, Crkveno Učiteljstvo

Apostolsko pismo pape Franje “Assegnare alcune competenze”

Dana 11. veljače 2022. god. objavljeno je apostolsko pismo u obliku motuproprija Vrhovnog svećenika Franje Assegnare alcune competenze (Dodijeliti neke nadležnosti), a stupilo je na snagu 15. veljače 2022. god. Njime se mijenjaju neke odredbe Zakonika kanonskog prava i Zakonika kanona istočnih Crkava. Niže donosimo njegov prijevod. APOSTOLSKO PISMO U OBLIKU MOTUPROPRIJA VRHOVNOG SVEĆENIKA FRANJE Assegnare alcune competenze /Dodijeliti neke nadležnosti/ KOJIM SE MIJENJAJU NEKE ODREDBE ZAKONIKA KANONSKOG PRAVA I ZAKONIKA KANONA ISTOČNIH CRKAVA Dodijeliti neke nadležnosti, o odredbama Zakonikâ usmjerenim na osiguranje jedinstva stege sveopće Crkve, na izvršnu vlast Crkve i crkvenih mjesnih ustanova, odgovara crkvenoj dinamici zajedništva i vrednuje blizinu. Zdrava decentralizacija ne mož...