Ponedjeljak, 21 lipnja

Crkveno pravo

Komunikacija u svetim činima
Crkveno pravo, E-knjige

Komunikacija u svetim činima

Knjiga Komunikacija u svetim činima je objavljena 2001., a na obuhvatan način donosi važne smjernice i odredbe Katoličke crkve vezane uz komunikaciju u svetim činima između katolika i nekatolika. Pri tome donosi detaljan povijesni pregled iz kojega se vidi kakva je ta komunikacija u svetim činima bila omogućena u vremenu od prvih stoljeća do Zakonika kaonskog prava iz 1917. god., od 1917. do danas, te prema aktualnom Zakoniku. U njoj se također donose teološka načela prema kojima je ta komunikacija omogućena i koliko je omogućena, te prikaz crkvenih dokumenata koji govore o toj tematici.
Vodič kroz crkveno pravo za vjernike
Crkveno pravo, E-knjige

Vodič kroz crkveno pravo za vjernike

Knjiga Vodič kroz crkveno pravo za vjernike, namijenjena širokom krugu "običnih vjernika", predstavlja kompendij cjelokupnog zakonodavstva Katoličke crkve, prilagođen konkretnim potrebama i upitima vjernika, odnosno u njemu se na sustavan način obrazlažu najvažnije teme kanonskog prava, ali i one norme koje su posebno važne i zanimljive svakom katoliku.