Crkveno Učiteljstvo

Izjava o izazvanom pobačaju
Crkveno Učiteljstvo

Izjava o izazvanom pobačaju

Izjava* Zbora za učenje vjere o izazvanom pobačaju iz godine 1974. službeno je gledište Svete Stolice. Ona, kako stoji u točki 4., katolike obvezuje u savjesti. Izjavu je priredilo tijelo Rimske kurije na čelu s kardinalom Franjom Šeperom (1905.–1981.), zaduženo da u svem katoličkom svijetu promiče i štiti učenje vjere i ćudoređa, a odobrio je blaženi Pavao VI. Odlikuju je: sustavnost, razložnost, postojanost istine, pastoralna razboritost i ljudska solidarnost. Izjavu čine sljedeća poglavlja (u zagradi su brojevi točaka): I. Uvod (1-4), II. Izlaže se učenje vjere (5-7), III. Pridružuju se dokazi u svjetlu razuma (8-13), IV. Odgovara se na neke prigovore (14-18), V. Moralni život i građanski zakon (19-23) i VI. Zaključak (24-27). Dijete u 24. tjednu nošenja, visoko 23,11 cm, te...
Uskladivost vjere i razuma – Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (II.)
Crkveno Učiteljstvo

Uskladivost vjere i razuma – Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (II.)

U drugoj od tri kateheze o sv. Tomi Akvinskom (1225.–1274.) papa Benedikt XVI. prikazao je njegovo učenje o uskladivosti vjere i razuma. Tomu se često prikazuje sa suncem na prsima kao znakom svetosti učenja. On je istinitim učenjem raspršio tmine zabluda, a svetačkim životom i djelom poput sjajnoga sunca čudesno rasvijetlio Crkvu. Zato mu je Carlo Crivelli (1435.–1495.) na ovoj slici u lijevu ruku stavio knjigu, a u desnu crkvu (Sveti Toma Akvinski, detalj, tempera na drvu, 1476., dio poliptiha za crkvu u Ascoliju; sada u Nacionalnoj galeriji u Londonu). Draga braćo i sestre, u katehezama o kršćanskoj kulturi srednjega vijeka danas želim nastaviti s predočavanjem svetoga Tome Akvinskoga, teologa koji ima toliku vrijednost da je proučavanje njegove misli izričito prepo...
Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (I.)
Crkveno Učiteljstvo

Benedikt XVI. o sv. Tomi Akvinskom (I.)

Donosimo dotjeran hrvatski prijevod prve od tri kateheze o sv. Tomi Akvinskom (1225.–1274.) u kojoj je papa Benedikt XVI. prikazao život toga svetca i veleuma kršćanske misli. Moćnik u obliku kovčega u kojem se ispod oltara crkve sv. Tome Akvinskoga (des Jacobins) u Toulouseu čuvaju moći sv. Tome Akvinskoga (od 1369. do 1791. i opet od 1974. do danas). Draga braćo i sestre, nakon nekoliko kateheza o svećeništvu i mojim zadnjim putovanjima, vraćamo se našoj velikoj temi u posljednjih nekoliko godina, razmišljanjima o velikim kršćanskim misliteljima od antike do srednjega vijeka.* Bili smo stigli u visoki srednji vijek, do Bonaventure i Alberta Velikoga. Danas bih htio govoriti o najvećem srednjovjekovnom mislitelju, onomu koga Crkva naziva Doctor communis [Zajednički na...
Sveti Toma Akvinski – aktualni učitelj dijaloga
Crkveno Učiteljstvo

Sveti Toma Akvinski – aktualni učitelj dijaloga

Prije molitve Gospina pozdravljenja u nedjelju 28. siječnja 2007., vjernicima okupljenima ispred Apostolske palače na Trgu sv. Petra u Vatikanu Sveti Otac Benedikt XVI. prikazao je lik svetoga Tome Akvinskoga (1225.–1274.) kao čudesnoga suglasitelja razuma i vjere i pouzdanoga vodiča u dijalogu s drugim kulturama i religijama. Sandro Botticelli (1445.–1510.), Sv. Toma Akvinski (detalj), ulje na platnu, Muzej Zaklade Abegg, Riggisberg, Švicarska. Svetčevim licem slikar ističe duhovnu snagu i jasnoću riječi velikoga bogoslovca. Draga braćo i sestre! Liturgijski kalendar danas bilježi svetoga Tomu Akvinskoga, velikoga crkvenoga naučitelja. Svojom karizmom filozofa i teologa on nudi valjan uzorak sklada između razuma i vjere, protega ljudskoga duha koje se u potpunosti ostvaruju u međus...
Prekid trudnoće ubija dijete, uništava ženu i zasljepljuje savjest
Crkveno Učiteljstvo

Prekid trudnoće ubija dijete, uništava ženu i zasljepljuje savjest

Prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije svake se godine u svijetu počini 42 milijuna pobačaja, što ima posljedice na osobnoj (savjest, zdravlje, veza, obitelj) i društvenoj razini (demografija, ekonomija). Žena često pribjegava pobačaju zbog velikoga društvenoga pritiska i sklonosti pobačaju koja je u nekim krajevima vrlo snažna. Žena je nerijetko prisiljena na to, često je i sama žrtva, a sve to ostavlja posljedice i na razini zajednice, a najprije utječe na obitelj koju takav događaj duboko pogađa. Nekako se može shvatiti uvjerenje, za što se zalažu razne udruge i pobornici ženina prava na izbor, da traže da imaju takvo „pravo“, ali nikako se ne može oprostiti onima koji su im to pravo dali i koji im ga svaki dan daju svojim prešutnim pristankom. Perući ruke oni daju do znanja...
Nužno je priznati što je pogrješno u našem životu
Crkveno Učiteljstvo

Nužno je priznati što je pogrješno u našem životu

Bez prethodno napisanoga teksta Benedikt XVI. govorio je 15. travnja 2010. o prvenstvu pokoravanja Bogu i o pravom značenju pokajanja i praštanja u kršćanskome životu na Misi s članovima Papinskoga biblijskoga povjerenstva. Formalno se osvrnuo na dnevna čitanja uskrsnoga četvrtka, iz Djela apostolskih (5, 27-33) i Ivanova Evanđelja (3, 31-36), ali je zapravo zborio o slobodi savjesti, diktaturi konformizma i pedofilskim skandalima. Ova je propovijed ujedno odraz duboke učenosti, misaonosti i koncentracije Rimskoga biskupa u 84. godini života. Draga braćo i sestre, nisam imao vremena pripremiti pravu propovijed. Htio bih samo pozvati svakoga na osobno razmišljanje predlažući i ističući neke misli današnjega bogoslužja koje se nude molitvenom dijalogu između nas i Božje rije...
Od čega boluju strukture? Obraćanje pape Franje Rimskoj kuriji
Crkveno Učiteljstvo

Od čega boluju strukture? Obraćanje pape Franje Rimskoj kuriji

Družba Isusova ustanova je posvećenoga života u kojoj je papa Franjo proživio 34 godine (1958.-1992.) prije nego što je postao biskupom. Njezini članovi, isusovci, poznati su kao dobri voditelji duhovnih vježbi.I Papa Franjo primio je 22. prosinca 2014. čelnike Rimske kurije radi čestitanja Božića. Na tom tradicionalnom godišnjem okupljanju njegovi su prethodnici sažimali najvažnije događaje u životu Crkve u protekloj godini.II No ovogodišnji Papin govor, sadržajno snažan ispit savjesti, gotovo kao priprema za ispovijed, iznenadio je i Kuriju i kršćansku javnost.III U prvom obraćanju Kuriji, godinu prije, 21. prosinca 2013., Papa je bio istaknuo da se svi koji rade u Rimskoj kuriji trebaju isticati stručnošću, predanim služenjem i svetošću života. I tada ih je pozvao da ne budu „...
Poruka III. Opće Skupštine izvanredne Sinode biskupa, 18. 10. 2014.
Crkveno Učiteljstvo

Poruka III. Opće Skupštine izvanredne Sinode biskupa, 18. 10. 2014.

U tijeku 14. Opće Kongregacije 18. listopada 2014., sinodalni Oci su odobrili Poruku III. Opće Skupštine izvanredne Sinode biskupa, na temu: Pastoralni izazovi o obitelji u kontekstu evangelizacije (5.-19. listopada 2014.).  Objavljujemo ovdje njezin tekst. PORUKA Mi Sinodalni Oci okupljeni u Rimu oko pape Franje na Općoj Skupštini Izvanredne Sinode biskupa, obraćamo se svim obiteljima različitih kontinenata i posebice onim koji slijede Krista Put, Istinu i Život. Očitujemo naše divljenje i zahvalnost za svakodnevno svjedočenje koje pružate nama i svijetu svojom vjernošću, svojom vjerom, nadom i ljubavlju. Mi, pastiri Crkve, također smo rođeni i rasli u obitelji s najrazličitijim pripovijestima i zbivanjima. Kao svećenici i biskupi susretali smo i živjeli pokraj obi...
Pismo biskupima Katoličke Crkve o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe
Crkveno Učiteljstvo

Pismo biskupima Katoličke Crkve o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe

Zbor za učenje vjere još je 1986. god. uputio Pismo biskupima Katoličke Crkve o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe, a 2003. god. je donio dokument pod nazivom Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama, u kojima iznosi stajalište Crkve o pitanjima vezanima uz zakonsko priznavanje istospolnih životnih zajednica. Dokument iz 1986. god. donosimo niže, dok se dokument iz 2003. god. može pročitati ovdje. Zbor za učenje vjere: Pismo biskupima Katoličke Crkve o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe 1. Problem homoseksualnosti i moralnoga suda o homoseksualnim činima postaje sve više predmetom javne rasprave i u katoličkim krugovima. U toj se raspravi često predlažu argumentacije i iznose shvaćanja koja nisu u s...
Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama
Crkveno Učiteljstvo

Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama

Zbor za učenje vjere još je 1986. god. uputio Pismo biskupima Katoličke Crkve o pastoralnoj skrbi za homoseksualne osobe, a 2003. god. je donio dokument pod nazivom Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama, u kojemu iznosi stajalište Crkve o pitanjima vezanima uz zakonsko priznavanje istospolnih životnih zajednica, kojega cjelovitoga donosimo niže. Zbor za učenje vjere: Promišljanja o prijedlozima za zakonsko priznavanje životnih zajednica među homoseksualnim osobama (2003.) UVOD Raznim pitanjima homoseksualnosti u posljednje su se vrijeme višekratno pozabavili Sveti Otac Ivan Pavao II. i mjerodavni dikasteriji* Svete Stolice.[1] Naime, homoseksualnost je uznemirujuća moralna i društvena pojava, čak i ...