»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Filozofska teologija

Piše: vlč. Oliver Jurišić

Manifestno kršćanstvo

Manifestno kršćanstvo

Filozofska teologija
Američki filozof Richard Rorty u svom djelu Filozofija i ogledalo prirode postavlja kao jednu od svojih ideja kako je istina ono što se dogovore oni koji međusobno razgovaraju ili ono što drugi sugovornici dopuste da je istina. Za Rortya ideja objektivne stvarnosti kojoj je ljudski um ogledalo je iluzorna jer ne postoji istina koja bi trajno i nužno bila utemeljitelj takvog odnosa. U kontekstu Rortyevog odbacivanja objektivne istine koja je metafizički utemeljena možemo govoriti o manifestnom kršćanstvu. Manifestno kršćanstvo se dijeli na dva različita elementa u odnosu prema istini. Metafizičko-teološko manifestno kršćanstvo je kršćanstvo koje u manifestaciji znakova kao što su sakramenti i obredi vidi i njihov sadržaj, odnosno sadržaj se ne može odvojiti od znaka, a sam znak u sebi no...
Između katoličke korektnosti i korektnog kršćanstva

Između katoličke korektnosti i korektnog kršćanstva

Filozofska teologija
Korektnost je koncept s više slojeva značenja koji se odnosi na različite norme društvenih odnosa među ljudima. Korektnost predviđa izbjegavanje vrijeđanja pojedinaca na osobnoj razini onda kad se pojedinci ne slažu s nama. Korektnost predviđa poštovanje pojedinačnih i skupnih mišljenja drugih i drukčijih kada ne dijelimo iste stavove. Korektnost predviđa pristojno ophođenje u društvenim odnosima kao što je recimo područje politike. Korektnost predviđa poštenje i uvažavanje u akademskim raspravama i razmjeni mišljenja. Korektnost je prisutna i u religoznom životu na način da predviđa poštivanje tuđih religioznih osjećaja, normi i rituala. Područje u kojem također korektnost nastoji biti prisutna je područje onoga što se zove istinom i tu koncept korektnosti dolazi u dva oblika, jedan ne...
Moć Crkve?

Moć Crkve?

Filozofska teologija
Njemački politički filozof Carl Schmitt u svom djelu Rimski katolicizam i politička forma nastoji objasniti u čemu se zapravo sastoji moć Katoličke Crkve. Uglavnom kada se govori o Katoličkoj Crkvi i njezinoj moći postavlja se pitanje koju vrstu moći Crkva posjeduje? Kritičari prigovaraju kako je riječ o ekonomskoj moći koja izdaje temelje siromaštva onako kako se to predstavlja u Evanđelju, iako zaboravljaju da veliki dio ekonomske moći Crkve služi njezinom poslanju koje uključuje veliki broj onih kojima je pomoć potrebna, o čemu svjedoče tolike bolnice, škole, domovi za siromašne diljem svijeta. Prigovori onih koji smatraju da Katolička Crkva ima moć ponekad ide u smjeru kritike prema kojoj Crkva ne dopušta pojedincu da bude autonoman, slobodan i da razvije sve svoje potencijale. Schm...
Postmoderni kršćanin

Postmoderni kršćanin

Filozofska teologija
Francuski filozof Jean Francois Lyotard postmoderno opisuje kao kraj metanaracija ili nepovjerenje u metanaracije. Ernest Geller postmoderno opisuje kao histeriju subjektivnosti ili kao histeričnu subjektivnost. Ihab Hasan, književni teoretičar postmoderno opisuje kao vrijeme neodređenog ili neognoza. Što ova tri izraza: kraj metanaracija, histerična subjektivnost i neodređenost imaju ili mogu imati s kršćaninom? Počnimo od shvaćanja termina metanaracija. Ako čitate bilo koji književni klasik, uzmimo za primjer Zločin i kaznu Dostojevskoga, tu postoje dvije priče. Jedna koja se odvija u romanu kroz likove, a druga koja je u njezinom temelju pomoću koje je moguće razumjeti Zločin i kaznu. Ta druga priča koju Dostojevski ne piše u romanu, ali je prisutna, priča je o savjesti i krivnji, i ...
Mazohističko kršćanstvo

Mazohističko kršćanstvo

Filozofska teologija
Francuski filozof i esejist Pascal Bruckner u svojoj knjizi The Tyranny of Guilt: An Essay on Western Masochism opisuje kulturni fenomen krivnje i isprike kao specifičnih pokušaja samooptuživanja kršćanske kulture za određena zla koja su se dogodila ili se tek trebaju dogoditi iako sama kršćanska kultura s nastanom takvih zala nije bila povezana niti je utjecala na njihovo nastajanje. Bruckner, baveći se ovim fenomenom pretjerane kršćanske samooptužbe, ističe kako se mnogi društveni problemi koji se događaju u određenim zemljama i dijelovima svijeta neopravdano povezuju s kršćanstvom kao da je kršćanstvo direktno i danas izričito krivo i odgovorno za te iste probleme. Bruckner navodi nekoliko primjera, ali mi možemo dati jedan aktualni: je li, recimo, političko-ekonomska kriza koja je p...
Emotivno i garantirano kršćanstvo

Emotivno i garantirano kršćanstvo

Filozofska teologija
Irski filozof s američkom adresom Alasdair MacIntyre u svome djelu After Virtue, u kojem se problematizira suvremena moralna filozofija, uvodi u raspravu termin emotivizam. Emotivizam za MacIntyrea nije emotivni doživljaj, nego pokušaj racionalnog opravdanja emotivnih iskustava kao objektivnih izvora moralnih normi. MacIntyre ističe kako se subjektivni doživljaj određenog iskustva nastoji nametnuti kao izvor moralnog djelovanja za druge. Emotivizam je određena preinaka Kantova moralnog imperativa i može se izreći u formulaciji: osjećaj tako i iz toga osjećaja djeluj na taj način da tvoj emotivni doživljaj ili iskustvo bude univerzalna maksima moralnog djelovanja drugih ljudi. Međutim već ovdje nailazimo na pitanje: kako i na koji način odrediti kada i čiji emotivni osjećaj i iskustvo mo...
Kršćanski i katolički identitet

Kršćanski i katolički identitet

Filozofska teologija
Kanadski filozof Charles Taylor govoreći o sebstvu i njegovu identitetu ističe dvije temeljne oznake identiteta sebstva: konstitutivnost i snažne evaluacije. Pod termin konstitutivnost Taylor razumije sebstvo kao čovjeka čiji je identitet neodvojiv od onoga što je on kao čovjek. Kada Taylor kaže da je identitet ono čime sebstvo označavamo, identitet je temelj  onome što je sebstvo u svojoj biti i kako sebstvo sebe razumije i shvaća. U tom smislu identitet spada u ontologijsku strukturu čovjeka, čovjek je duboko ukorijenjen u vlastiti identitet i neodvojiv je od njega. Kada Taylor govori o snažnim evaluacijama, on prije svega govori o moralnim sudovima koje osoba izriče ili moralnim pravilima kojih se osoba drži. U tom kontekstu identitet je način na koji čovjek izriče svoje moralne sudo...
Asertivno i performativno kršćanstvo

Asertivno i performativno kršćanstvo

Filozofska teologija
Asertivno označava tvrdnju o nečemu o čemu se misli da je istina, ali se ne raspravlja je li tvrdnja sadržajno istinita. Nekada možete tvrditi kako je istina da je Isus Sin Božji ali sadržajno vam nije važno je li istina da je Isus Sin Božji niti vas to posebno zanima. Dovoljno je da to izgovarate i sudjelujete u javnoj komunikaciji, ali pod uvjetom da ne tvrdite kako je sadržajno i teološki istina da je Isus Sin Božji. Na taj način prihvaćate i istine drugih religija kao asertivne tvrdnje o istinitosti samih tvrdnji, ali ne mislite da je sadržaj tih tvrdnji uopće istinit ili da ima povezanosti s istinom i njezinim sadržajem. „Asertivni“ kršćani smatraju da je dovoljno govoriti o tome kako je Isus Sin Božji u javnoj komunikaciji, ali da pri tom ne treba inzistirati da je sadržaj te tvrd...