Filozofska teologija

Piše: vlč. Oliver Jurišić

Kršćanski i katolički identitet
Filozofska teologija

Kršćanski i katolički identitet

Kanadski filozof Charles Taylor govoreći o sebstvu i njegovu identitetu ističe dvije temeljne oznake identiteta sebstva: konstitutivnost i snažne evaluacije. Pod termin konstitutivnost Taylor razumije sebstvo kao čovjeka čiji je identitet neodvojiv od onoga što je on kao čovjek. Kada Taylor kaže da je identitet ono čime sebstvo označavamo, identitet je temelj  onome što je sebstvo u svojoj biti i kako sebstvo sebe razumije i shvaća. U tom smislu identitet spada u ontologijsku strukturu čovjeka, čovjek je duboko ukorijenjen u vlastiti identitet i neodvojiv je od njega. Kada Taylor govori o snažnim evaluacijama, on prije svega govori o moralnim sudovima koje osoba izriče ili moralnim pravilima kojih se osoba drži. U tom kontekstu identitet je način na koji čovjek izriče svoje moralne sudo...
Asertivno i performativno kršćanstvo
Filozofska teologija

Asertivno i performativno kršćanstvo

Asertivno označava tvrdnju o nečemu o čemu se misli da je istina, ali se ne raspravlja je li tvrdnja sadržajno istinita. Nekada možete tvrditi kako je istina da je Isus Sin Božji ali sadržajno vam nije važno je li istina da je Isus Sin Božji niti vas to posebno zanima. Dovoljno je da to izgovarate i sudjelujete u javnoj komunikaciji, ali pod uvjetom da ne tvrdite kako je sadržajno i teološki istina da je Isus Sin Božji. Na taj način prihvaćate i istine drugih religija kao asertivne tvrdnje o istinitosti samih tvrdnji, ali ne mislite da je sadržaj tih tvrdnji uopće istinit ili da ima povezanosti s istinom i njezinim sadržajem. „Asertivni“ kršćani smatraju da je dovoljno govoriti o tome kako je Isus Sin Božji u javnoj komunikaciji, ali da pri tom ne treba inzistirati da je sadržaj te tvrd...