Ponedjeljak, 21 lipnja

Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (12): Pohod i doček biskupa, instalacija župnika i proslava zlatne mise
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (12): Pohod i doček biskupa, instalacija župnika i proslava zlatne mise

Uvod Već su najraniji obrednici, izdani nakon Rituale Romanum Pavla V. (1614.), kako krajevni, tako i nevatikanska izdanja rimskog obrednika, običavali donositi razne dodatke, a sa svakim je novim izdanjem broj novih obreda prilično rastao. U prethodnim smo dijelovima uglavnom pružili presjeke tih dodataka, a ovdje ćemo pogledati obrede koje donose tek nekoliko mlađih obrednika, korištenima na području današnje istočne Hrvatske prije Drugog vatikanskog sabora, a riječ je o pohodu i dočeku biskupa, instalaciji župnika i proslavi zlatne mise. 1. Pohod i doček biskupa Taj pohod pronalazimo samo u Zagrebačkom obredniku iz 1796. i, istovjetan, u Đakovačkom obredniku iz 1878., te, s manjim razlikama, u Priručnom obredniku iz 1933. (Zagrebački obrednik ima i red dočeka prelata ili dele...
Nekadašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema
Liturgika

Nekadašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema

Uvod U vremenu između Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije bilo je u upotrebi više različitih, iako međusobno sličnih, obrednika, koji se mogu grupirati u tri skupine: rimski, krajevni i vlastiti obrednici. Pod pojmom rimski obrednici podrazumijevamo više latinskih izdanja Rituale Romanum i njegova četiri prijevoda na hrvatski jezik, pod pojmom krajevni obrednici podrazumijevamo obrednike Ostrogonske, Kaločke i Zagrebačke (nad)biskupije, dok se sintagma vlastiti obrednici odnosi na dva obrednika Đakovačke i Srijemske biskupije, te na njihova dva izvatka.[1] Ovdje ćemo pružiti određeni uvid u te i neke druge obrednike, prvenstveno s nakanom da se na taj način vidi kako su i koliko stariji obrednici utjecali ...