Utorak, 28 rujna

Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (9): Blagoslovi
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (9): Blagoslovi

Uvod Nakon dijela koji se odnosio na sakramente i sprovod, negdašnji su obrednici donosili propise i obrede vezane uz nesakramentalna slavlja, a tu posebno mjesto zauzimaju blagoslovi, ophodi i zaklinjanja. U ovom ćemo dijelu pružiti prikaz blagoslova prema negdašnjim obrednicima. 1. Općenito o blagoslovima Smisao blagoslova svoje značenje dobiva od Boga kao izvora svakog blagoslova, kojime, kao znaku čistog milosrđa, obasiplje čitav svijet i svako stvorenje. Taj je Božji blagoslov posebno vidljiv u predanju Sina za sve ljude, a po Kristu, kao Očevu blagoslovu, i Duhu Svetom, on se pretače u sve ljude. Kao takav, blagoslov sadrži dvostruku relacijalnost: s jedne strane Bog blagoslivlje ljude, očitujući tako svoju dobrotu, a s druge strane ljudi blagoslivljaju Boga, izražavajući mu tako zah...
Negdašnji obrednici korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (10): Ophodi
Liturgika

Negdašnji obrednici korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (10): Ophodi

Uvod Jedan od važnijih dijelova nesakramentalnih slavlja negdašnjih obrednika, korištenih na našim područjima, bili su i ophodi, koji su kod većine obrednika bili smješteni nakon blagoslova. Ovdje ćemo, nakon nekoliko općenitih naznaka i uvodnih napomena, pružiti njihov kraći prikaz. 1. Općenito o ophodima Ophode ili procesije, kao fenomen, možemo pronaći gotovo u svim religijama, a njihov se smisao prvenstveno vezuje uz prolaznost ovozemaljske stvarnosti i usmjerenost prema nečem Višem. U kršćanskom smislu, svoj prototip pronalaze u starozavjetnoj slici izlaska Izraelaca iz Egipta, preko lutanja po pustinji, do ulaska u Obećanu zemlju, a predstavljaju sliku Kristovog životnog puta u kojoj se posebno ocrtava misterij predanja po križu koje vodi konačnoj proslavi. Možemo govoriti o nekoliko...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (11): Zaklinjanja
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (11): Zaklinjanja

Uvod U ranijim su vremenima zaklinjanja, unutar liturgije, imala znatno veće značenje nego što ga imaju danas, a jedna od zornih potvrda tome vidi se i u usporedbi negdašnjih i današnjih obrednika. U ovom ćemo dijelu pružiti sadržajni prikaz onih zaklinjanja koja pronalazimo u nekom od ranijih obrednika, korištenih na našim područjima, do Drugog vatikanskog sabora. 1. Općenito o zaklinjanjima Zaklinjanja ili otklinjanja imaju dugu tradiciju u Crkvi. Ona dakako ne podrazumijevaju isključivo istjerivanje demona iz neke osobe ili mjesta, nego pokazuju znatno širu stvarnost. Tako npr., prema jednoj podjeli, možemo razlikovati četiri vrste otklinjanja: 1. veliko ili liturgijsko-juridičko otklinjanje za opsjednute, 2. mala otklinjanja za katekumene, 3. otklinjanja nad stvarima i mje...
Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (12): Pohod i doček biskupa, instalacija župnika i proslava zlatne mise
Liturgika

Negdašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema (12): Pohod i doček biskupa, instalacija župnika i proslava zlatne mise

Uvod Već su najraniji obrednici, izdani nakon Rituale Romanum Pavla V. (1614.), kako krajevni, tako i nevatikanska izdanja rimskog obrednika, običavali donositi razne dodatke, a sa svakim je novim izdanjem broj novih obreda prilično rastao. U prethodnim smo dijelovima uglavnom pružili presjeke tih dodataka, a ovdje ćemo pogledati obrede koje donose tek nekoliko mlađih obrednika, korištenima na području današnje istočne Hrvatske prije Drugog vatikanskog sabora, a riječ je o pohodu i dočeku biskupa, instalaciji župnika i proslavi zlatne mise. 1. Pohod i doček biskupa Taj pohod pronalazimo samo u Zagrebačkom obredniku iz 1796. i, istovjetan, u Đakovačkom obredniku iz 1878., te, s manjim razlikama, u Priručnom obredniku iz 1933. (Zagrebački obrednik ima i red dočeka prelata ili dele...
Nekadašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema
Liturgika

Nekadašnji obrednici, korišteni na području današnje istočne Hrvatske i Srijema

Uvod U vremenu između Tridentskog i Drugog vatikanskog sabora na području današnje Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije bilo je u upotrebi više različitih, iako međusobno sličnih, obrednika, koji se mogu grupirati u tri skupine: rimski, krajevni i vlastiti obrednici. Pod pojmom rimski obrednici podrazumijevamo više latinskih izdanja Rituale Romanum i njegova četiri prijevoda na hrvatski jezik, pod pojmom krajevni obrednici podrazumijevamo obrednike Ostrogonske, Kaločke i Zagrebačke (nad)biskupije, dok se sintagma vlastiti obrednici odnosi na dva obrednika Đakovačke i Srijemske biskupije, te na njihova dva izvatka.[1] Ovdje ćemo pružiti određeni uvid u te i neke druge obrednike, prvenstveno s nakanom da se na taj način vidi kako su i koliko stariji obrednici utjecali ...