»Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.« (Iv 17,3)
Shadow

Teološki prilozi

Teološki i filozofski tekstovi suradnika i gostujućih autora

Sakrament pomirenja

Sakrament pomirenja

Teološki prilozi
Sakramenti označavaju duboki, istinski susret čovjeka i Boga u Isusu Kristu. U sakramentu krsta Bog nas je oslobodio od grijeha, u pokori nas još više ojačao djelotvornom snagom Duha Svetog, a u euharistiji nam daje sama sebe. Bog nam se, dakle, neprestano daje, želi da postanemo što sličniji njemu - pravoj Istini. On želi ostvariti pravi susret s nama. Nažalost, mi češće pristupamo sakramentima površno, ne želeći shvatiti njihovo duboko značenje - Božje darivanje, na koje bismo trebali odgovoriti tako da sami sebe bezrezervno predamo Bogu. Sakrament je, u punom smislu riječi, tek onda sakrament kada mi Bogu čista srca odgovorimo na njegovu milost. Bog, naime, želi naše spasenje, odnosno želi da shvatimo kako “biti čovjek” znači htjeti živjeti s Bogom u miru, bez grijeha. Zato se prvotna...
Sakrament bolesničkog pomazanja

Sakrament bolesničkog pomazanja

Teološki prilozi
Sakramenti su vidljivi znakovi po kojima se na najsnažniji način očituje Božja ljubav prema ljudima. Oni su vjernicima pomoć u sazrijevanju u duhovnom životu. Krist preko sakramenata želi biti prisutan u svakom čovjeku kroz cijeli njegov život, ne samo u vrijeme slavlja i veselja (kao npr. kod primanja sakramenta krsta, prve pričesti, vjenčanja ili potvrde), nego i u trenucima grešnosti (sakrament ispovijedi) i bolesti. Stoga je Krist i ustanovio sakrament bolesničkog pomazanja, htijući tako pokazati da nikada nikoga ne ostavlja prepuštenog samog sebi ni u bolesti i smrti. Naime, nema sumnje kako je jedno od najtežih ljudskih iskustava iskustvo bolesti. Dok je čovjek zdrav, oslanja se na svoje snage, sam je sebi dostatan. Naprotiv, kada oboli, prepušten je milosrđu drugih ljudi. Osim što...
Sakrament svetog reda

Sakrament svetog reda

Teološki prilozi
1. BIBLIJSKO-TEOLOŠKI VID SAKRAMENTA SV. REDA Teologija sakramenta svetog reda počiva u Božjoj volji, po kojoj on šalje svoga Sina na zemlju da izvrši svoje poslanje. U tom je smislu Isus Krist - kao posrednik između Boga i ljudi - jedini pravi Svećenik. Ipak, sam je Krist, htijući da se njegovo poslanje izvršava do nakraj zemlje, opunomoćio Dvanaestoricu da nastave njegovo djelo. Nakon Kristove smrti oni postaju posrednici između Boga i ljudi. Sami su apostoli polaganjem ruku, znakom primanja Duha Svetog, svoju vlast prenosili na druge. Novi zavjet svjedoči o trostrukoj podjeli reda: o episkopima, prezbiterima i đakonima. Slično i danas imamo tri stupnja svetog reda: biskupi, prezbiteri i đakoni. U pravom smislu riječi, puninu svećeništva imaju biskupi - nasljednici apostola. Prezbiter...
Sakrament ženidbe

Sakrament ženidbe

Teološki prilozi
Već se na prvoj stranici Svetog pisma - govoreći o stvaranju muža i žene koji postaju jedno tijelo i jedan duh - vidi kolika je važnost braka i bračnog života. Krist je, pak, tu vezu muža i žene uzdigao na razinu sakramenta, a njegova se volja izvršava u Crkvi kroz cijelu njezinu povijest. Ženidba ima dvije (tri) svrhe: dobro supružnika i rađanje i odgajanje djece (i opće dobro). Dobro supružnika predstavlja međusobnu pomoć i ljubav između muža i žene, koja supružnicima omogućuju kvalitetan i smislen život. Uz to, svrha ženidbe je i rađanje i odgoj djece. Bog je, naime, zamislio da se ljudsko društvo širi preko potomstva, a što je više ljubavi među supružnicima, to je veća mogućnost da potomstvo bude snaga koja će cjelokupno društvo voditi naprijed. Zato je bitno da se rod...
Uvod u Sveto pismo

Uvod u Sveto pismo

Sveto Pismo
Ovaj prilog predstavlja kratak uvod u Sveto pismo, iz kojega se može dobiti jedna cjelovitija slika i mogućnost upoznavanja određenih okolnosti koje je dobro znati i imati u vidu kako kod razumijevanja i tumačenja te svete knjige, tako i kod svakodnevnog korištenja u smislu duhovne hrane.  1. Podjela i nastanak Sv. pisma Riječ Biblija izvorno dolazi iz grčkog jezika, ali je do nas došla preko latinskog. Naime, grč. riječ biblion znači knjiga, a njezina množina biblia označava knjižice, što je pravilan prijevod riječi Biblija. Latinski je jezik od te imenice načinio riječ biblia sa značenjem knjiga. Biblija ili Sveto pismo je tako za nas istovremeno jedinstvena knjiga koja predstavlja Božju objavu ljudima i zbirka od 73 knjižice (46 u SZ i 27 u NZ) koju su napisali mno...
Uvod u Stari zavjet

Uvod u Stari zavjet

Sveto Pismo
I. PETOKNJIŽJE 1. Uvod u Petoknjižje Naziv Petoknjižje označava prvih pet knjiga u Bibliji. To su: Postanak (Post), Izlazak (Izl), Levitski zakonik (Lev), Brojevi (Br) i Ponovljeni zakon (Pnz) - Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri i Deuteronomium. Još se naziva i Pentateuh (što na grč. znači pet svezaka), Tora i Zakon. U Petoknjižju je obuhvaćeno vrijeme od Abrahamova poziva do Mojsijeve smrti, tj. od oko 1900. god. pr. Kr. do oko 1250. god. pr. Kr. Tematski je Petoknjižje podijeljeno u dva dijela: u prvom prevladava govor o patrijarsima, tj, govori se o Abrahamu, Izaku, Jakovu i Josipu, a u drugom se govori o Mojsiju. Ta dva dijela imaju svoj predgovor u izvještajima o stvaranju i tekstovima o prapovijesti (Post 1-11). Oni nisu povijesni izvještaji, nego je u njima sa...
Povijesni orisi Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

Povijesni orisi Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije

Povijest Crkve
Uvod Ovaj je povijesni pregled nastao slučajno, kao djelomični rezultat jednog sasvim drukčijeg istraživanja, takvog koji je zahtijevao uvodnu cjelovitu povijesno-geografsku kontekstualizaciju Đakovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije. Naime, o navedenoj se temi mnogo pisalo, ali osim jednog ili drugog nešto zaokruženijeg prikaza, redovito parcijalno, obično s naglascima ili na određenim povijesnim etapama ili na teritorijalnim elementima. Iako su takvi prikazi sržniji i u smislu dubine obrađivane teme kvalitetniji, onima koji su htjeli upoznati cjelovitu povijest navedene Biskupije, ostajali su nedorečeni. U tom je smislu cilj ovoga rada nastojati pružiti što cjelovitiju njezinu sliku. To ćemo učiniti u tri koraka: najprije ćemo donijeti povijesni presjek Srijemske bisku...
Prispodobe o kraljevstvu Božjem (Mt 13)

Prispodobe o kraljevstvu Božjem (Mt 13)

Sveto Pismo
Pojašnjenje nekoliko prispodoba iz 13. poglavlja Matejeva evanđelja... SIJAČ (Mt 13,3b-9.18-23) Isus kaže kako je neki sijač izašao sijati i dok je sijao nešto sjemena je palo uz put, nešto na kamen, nešto u trnje, a konačno nešto i na plodnu zemlju. Samo to zadnje sjeme urodilo je plodom. Dok to priča, Isus ima u vidu palestinskog seljaka koji sije po polju koje je prepuno kamenja, puteljaka od utabanih nogu, korova i sl.; dakle polje se ne razlikuje puno od puta. Seljak nosi vreću sa sjemenom prebačenu preko lijevog ramena tako da mu visi niz leđa. Desnom rukom vadi sjeme i baca ga na sve strane. Ne trudi se puno točno bacati sjeme po najboljim dijelovima zemlje, jer su oni svakako razbacani i ne bi tako bio ništa sigurniji urod. Zemlja je, naime, slična onoj u Dalmaciji;...