Subota, 29 siječnja

Evanđelje po Ivanu

Isus i Petar – ljubav je srce Crkve (Iv 21,15-25)
Evanđelje po Ivanu

Isus i Petar – ljubav je srce Crkve (Iv 21,15-25)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 21, 15-25 Nastavak izvještaja iznenada napušta simboliku, ostavljajući po strani Petrov ulov ribe, te nam Iv prikazuje razgovor Isusa i Petra o ljubavi i napasanju ovaca. Ovaj razgovor važan je element u daljnjem razvoju ovog poglavlja. Prvo se govori o Petru, njegovu položaju i službi koju mu Gospodin povjerava, a potom će se govoriti o ljubljenom učeniku i njegovu položaju. Njihova razlika već je došla do izražaja tijekom ribarenja: Petar je imao inicijativu i drugi su ga slijedili (21,3), izvlači veliki ulov u mreži koja se ne razdire (21,11), ali je ljubljeni učenik onaj koji ima sposobnost prije svih drugih prepoznati Uskrsloga (21,7a). Iv 21,15-18: Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Ovako počinje serija od 10 izmjena r...
Isusovo ukazanje kod Tiberijadskog mora (Iv 21,1-14)
Evanđelje po Ivanu

Isusovo ukazanje kod Tiberijadskog mora (Iv 21,1-14)

Henri-Pierre Picou (19. st.), Čudesan ulov ribe Tumačenje Evanđelja po Ivanu 21,1-14 Iako neki istraživači smatraju da Evanđelje po Ivanu završava s Iv 20 jer 20,30-31 predstavlja njegov zaključak, kanonski tekst sadrži još jedno poglavlje koje govori o poslijeuskrsnom ukazivanju u Galileji i ima svoj vlastiti zaključak. Ponuđene su mnoge mogućnosti odnosa ovog poglavlja prema prethodnom tekstu Evanđelja, no čini se da je Iv 21 poput nekog epiloga koji preuzima materijal koji se pojavljivao ranije u Evanđelju: sada će u 21,15-18 biti razriješena tema Petrove zataje (18,17.25-27); u u 21,15-18 riješava se pitanje paše ovaca postavljeno u 10,11-16; specijalno znanje ljubljenog učenika (13,25-27) ponavlja se u 21,7 a njegov status (19,25-27) bit će dotaknut u 21,20-23. No u isto ...
Apostol Toma i škola vjere (Iv 20,24-31)
Evanđelje po Ivanu

Apostol Toma i škola vjere (Iv 20,24-31)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 20, 24-31 Izvještaji u ostalim Evanđeljima koji govore o ukazanju Uskrsloga uvijek uključuju element da Jedanaestorica ne mogu povjerovati (Mk 16,1-8; Mt 28,1-8; Lk 24,1-11), dok Ivan tu teškoću dramatski utjelovljuje u Tomi. Kao što je Marija učenicima, sada – nakon što su primili dar Duha Svetoga (20,22) – oni svjedoče svoj susret s Uskrslim Tomi. Stoga njihove riječi vidjeli smo Gospodina (20,25) predstavljaju dramatičan obrat: Isusovi učenici sada počinju ispovijedati vjeru u uskrsnuće i prvi kome je naviještaju jest Toma. Još su, doduše, zatvoreni iza vrata, ali ipak su se pokrenuli jer su doživjeli nešto iznimno. Vidjeti je neobično važno jer se na viđenju temelji svjedočanstvo (usp. 1Iv 1,1-2). Dakako, kao i u slučaju Marije Magdalene, ne r...
Ukazanje grupi učenika u sobi (Iv 20,19-23)
Evanđelje po Ivanu

Ukazanje grupi učenika u sobi (Iv 20,19-23)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 20, 19-23 U kršćanskoj tradiciji ostaje nejasno koliko se često Uskrsli Krist očitovao učenicima. Pavao razlikuje pet ukazanja: Dvanaestorici, više od pet stotina braće i sestara, Jakovu, apostolima i naposljetku njemu samom (1Kor 15,5-7). Prema Mk 16,7 Petar i drugi učenici trebali su Isusa susresti u Galileji; u Mt 28,16-20 ovo je opisano kao scena rastanka gdje su Jedanaestorica poslana da idu po svem svijetu (usp. Mk 16,14-18). Kod Lk 24,36-49 Isus se učenicima ukazao u Jeruzalemu, zaželio im mir, pokazao im je ruke i pojeo ribu koju su mu pružili. On im je dao poslanje da idu svim ljudima i obećao dar Duha Svetoga. Iv 20,19-23 i 21,13 u znatnoj mjeri nalikuju Lukinom tekstu. 20,19: Uvečer toga istog dana… Radnja ovog evanđeosko...
Susret Marije Magdalene s Uskrslim Isusom (Iv 20,11-18)
Evanđelje po Ivanu

Susret Marije Magdalene s Uskrslim Isusom (Iv 20,11-18)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 20, 11-18 Čim je subota prošla i nestala zabrana kretanja, ljubav Magdalenu nosi ka Isusovom grobu. Poput ljubljenog učenika, bila je prisutna uz Gospodinov križ i sada, čim je mogla, odmah hiti njegovom grobu. Vidjevši otvoren grob, već hiti nazad po Petra i ljubljenog učenika (20,2). I opet hiti ka grobu i tamo susreće dva anđela. Ljubav je drži pored groba dok ne susretne Isusa. U sva četiri kanonska evanđelja Magdalena je prikazana kako među prvima susreće Uskrsloga. Kod sinoptika nije sama, kao ovdje od Iv, nego je u društvu drugih žena došla na grob (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-9). Iako sinoptici ne daju dovoljno jasnu sliku onoga što se događalo, iz svega proizlazi da su žene kao grupa došle na grob. Vidjevši da je kamen s groba odvalje...
Učenici i prazan grob (Iv 20,1-10)
Evanđelje po Ivanu

Učenici i prazan grob (Iv 20,1-10)

Eugene Burnand (19./20. st.), Isusovi učenici Petar i Ivan trče na grob Tumačenje Evanđelja po Ivanu 20,1-10 U kanonskim evanđeljima Uskrsli Isus je u isto vrijeme subjekt konkretnih događaja a i objekt vjere. Za razliku od apokrifnog Petrovog evanđelja (39-44), kanonska ne opisuju kako je Isus ustajao iz smrti na život. Ona inzistiraju na dvije bitne stvari: činjenica praznog groba i ukazanja učenicima. U sinoptičkim evanđeljima (Mt, Mk, Lk) izvještaji o ukazanjima uskrslog su smješteni ili u Galileju (Mt i Mk) ili u Jeruzalemu (Lk). Kod Iv glavni događaji se odvijaju u Jeruzalemu (Iv 20) a u nastavku se opisuje susret s Uskrslim i u Galileji (Iv 21). Iako susreti koje opisuje Iv ne dolaze u drugim evanđeljima, oni se u svojoj suštini i osnovnoj teološkoj poruci ne razlikuju o...
Isusova smrt i ukop (Iv 19,28-42)
Evanđelje po Ivanu

Isusova smrt i ukop (Iv 19,28-42)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 19,28-42 Nakon stavljanja u odnos majke i sina, Ivanov Isus može izreći svoje zadnje riječi s križa: Dovršeno je i predati svoj Duh Ocu i svoga Duha zajednici vjernika koju ostavlja iza sebe (19,30). 19,28-29: Žedan sam. Ove riječi govore o realnosti onoga što je Isus proživljavao – njegova fizička iscrpljenost nakon cjelonoćnog ispitivanja, nošenja križa i muka koje je pretrpio bila je stvarna, snage su mu bile na izmaku. Iv i ovaj prizor opisuje naglašavajući one detalje kojima gradi svoju teologiju. Isusovu suverenost nastavlja podvlačiti isticanjem da je Isus rekao žedan sam. Ove riječi Isus u drugim evanđeljima ne izgovara (usp. Mk 15,36; Mt 27,48; Lk uopće ne spominje Isusovu žeđ i pijenje octa). One za Iv predstavljaju ispunjenje Ps 69,22: ...
Raspeće (Iv 19,16b-27)
Evanđelje po Ivanu

Raspeće (Iv 19,16b-27)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 19,16b-27 Ovdje počinje vrhunac Evanđelja po Ivanu. U nekoliko kratkih i zgusnutih redaka, u kojima ništa nije suvišno i ništa ne može biti izostavljeno, Iv izvještava o via crucis i samom raspeću: dok je za Židove ovo pobjeda nad bogohulnikom, za njega je ovo kraljevski dvor i trenutak uzvišenja, intronizacije kralja sa njegovom svitom. Značenje objašnjavaju prizori koje slijede. U ovim kratkim izvještajima koji uobličuju pojedini prizor skupljaju se različite niti koje su prožimale Evanđelje. Sada su skupljene kao u nekom čvoru i svaka od njih doživljava svoju puninu. Zato je ovdje svaka riječ jedno svjetlo i otvara pogled na cjelinu dosadašnjeg hoda kroz Evanđelje. Svaki njegov kutak ovdje se zrcali i pri tome još priziva pojedine dijelove Bi...
Sudski proces pred Pilatom (Iv 18,28-19,16a)
Evanđelje po Ivanu

Sudski proces pred Pilatom (Iv 18,28-19,16a)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 18,28-19,16a Sva evanđelja govore da su Isusa od velikog svećenika odveli na suđenje rimskom upravitelju (ili da ga je poslao veliki svećenik), ali u Ivana ovaj sudski postupak dramatski je puno razvijeniji nego u sinoptika. Susret s Pilatom zaprema oko trećine teksta posvećenog Isusovoj muci. Pozornica na kojoj se sve događa brižno je postavljena: Židovi su izvan upraviteljeva dvora, a Isus je unutra. Prikazano je kako Pilat ide tamo-amo pokušavajući pomiriti dvije nepopustljive i suprotstavljene strane. Među evanđelistima samo Iv jasno tumači zašto su Isusa doveli Pilatu (18,31: Židovima nije bilo dopušteno nikoga osuditi na smrt) i zašto je Pilat osudio Isusa na smrt iako je znao da nije zaslužio takvu osudu: u 19,12 vidimo da bi ga Židovi tu...
Uhićenje i ispitivanje pred Velikim svećenikom (Iv 18, 1-27)
Evanđelje po Ivanu

Uhićenje i ispitivanje pred Velikim svećenikom (Iv 18, 1-27)

Tumačenje Evanđelja po Ivanu 18, 1-27 Ivan je ovdje, više nego drugdje, bliži sinoptičkom (preciznije Markovom) izvještaju. Iako postoje pojedinačne značajne razlike, u oba se izvještaja može uočiti ista struktura u četiri »čina«: uhićenje, ispitivanje od strane velikog svećenika, sud pred Pilatom, razapinjanje/ukop. Međutim, postoje i značajne razlike u opisu koje su uzrokovane različitim povijesnim izvorima i teološkim preokupacijama pojedinog evanđelista. Stoga izvještaje u Iv 18-19 ne možemo smatrati strogim povijesnim izvješćem, iako svako od evanđelja, pa tako i Ivan, donose mnoge pojedinosti o događajima. Tijekom cijelog izvještaja, od uhićenja u Maslinskom vrtu, preko pojedinih scena ispitivanja pred Kaifom i Pilatom, raspeća i smrti – Ivan prikazuje kako Isus ima p...