Teodiceja

Bog u Hrvatskoj enciklopediji 1941.
Teodiceja

Bog u Hrvatskoj enciklopediji 1941.

Prenosimo enciklopedijsku natuknicu Bog iz Hrvatske enciklopedije iz 1941. godine. Napisao ju je hrvatski filozof isusovac Karlo Grimm (Đakovo, 31. VIII. 1898. — Zagreb, 22. VIII. 1952.). "Nakon gimnazije, koju je pohađao u Osijeku, filozofiju i teologiju studirao je 1916.–1918. u Budimpešti i Đakovu. Za boravka u Budimpešti naučio je semitske jezike, hebrejski, aramejski, sirski i arapski. Za svećenika Srijemsko-đakovačke biskupije zaređen je 1921. Kratko vrijeme bio je duhovnik u osječkom konviktu i ekshortator na Trgovačkoj akademiji. U Družbu Isusovu stupio je 1922., novicijat proveo u Ljubljani, potom studirao filozofiju u Innsbrucku i 1925. došao u Zagreb za urednika Katoličkih misija. Specijalizira psihologiju u Valkenburgu i u Kölnu 1926.–1927., a teologiju u Valkenb...