Skip to content

Crkveno pravo

Razrješivanje ženidbe apostolskom povlasticom

Nerazrješivost je bitno svojstvo ženidbe. Ali dok su neke ženidbe apsolutno nerazrješive, ima ih koje se mogu razriješiti bilo na temelju Pavlove povlastice bilo posebnom apostolskom povlasticom. Ovdje će biti […]

Proglašavanje blaženika i svetaca kroz povijest i danas

Uvod Kršćani koji se po sakramentu krštenja preporađaju i postaju baštinici Božji i subaštinici Kristovi (Rim 8,17), u novozavjetnim knjigama se nazivaju i prikazuju kao sveti (gr. ἅγιος/ἅγιοι – hagios/hagioi). […]

Postupak kanonske ništavosti ženidbe kao traženje istine

Uvod Treća izvanredna opća skupština Biskupske sinode, posvećena „Pastoralnim izazovima obitelji u kontekstu evangelizacije“, u pripremnom spisu objavljenom u jesen 2013., iznjedrila je sljedeće pitanje: „Bi li pojednostavnjenje kanonske prakse […]

Ženidbena zapreka krvnog srodstva

Poštovani, zanima me postoji li zapreka za brak ako su budući zaručnici u srodstvu u 8. koljenu po rimskom računanju (4. koljenu po germanskom)? Hvala. Magdalena. Odgovor je – Ne postoji. […]

Računanje krvnog srodstva

Krvno srodstvo se računa po lozama ili linijama, i po koljenima ili stupnjevima. Dvije su vrste krvnog srodstva, srodstvo u pravoj ili izravnoj lozi ili liniji, i srodstvo u pobočnim […]

Umnožavanje ženidbene zapreke krvnog srodstva

Poštovani, možete mi protumačiti dolje navedeno: Prema kanonu 1091, § 3 zapreka se krvnoga srodstva ne umnožava. Hvala. Ivo Moguće je da dvije osobe budu višestruko međusobno srodne. To se […]

Vjerska sloboda u viđenju Katoličke Crkve

Uvod  Vjerska sloboda ili pravna slobodu u stvarima koje se tiču vjere, njezina nesmetanog prihvaćanja, vanjskog očitovanja i prakticiranja u vlastitom životu, zauzima posebno mjesto među općim ljudskim pravima i […]

Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Đakovu

Nakon što je Đakovačko i Srijemska biskupija uzdignuta na rang nadbiskupije (2008.), čime je Đakovo postalo metropolijsko središte novoosnovane Đakovačko-osječke nadbiskupije, ukazala se potreba za osnivanjem i Međubiskupijskog suda za […]

Pomoć vjernika u otkrivanju ženidbenih zapreka

Ženidbeni oglasi ili navještaji se obavljaju s ciljem da vjernici, ako znaju da nekoj ženidbi stoji na putu kakva ženidbena smetnja, to na vrijeme dojave i na taj način spriječe […]

Ženidbena zapreka spolne nemoći

Tekst je izvadak iz knjige (bez bilježaka): Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)   Ženidba je po svojoj naravi usmjerena k rađanju […]

Zaručnički ispit

Tekst je izvadak iz knjige (bez bilježaka): Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)   Osnovni način ili postupak izviđa koji se mora […]

Župe i župnici. Pravno-pastoralni repetitorij

Velimir BLAŽEVIĆ, Župe i župnici. Pravno-pastoralni repetitorij, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2014. Da bi župa, sa svojim odgovarajućim strukturama, bila dobro organizirana i funkcionirala, i da bi župnik uspješno obavljao svoju […]

Jednost i nerazrješivost – bitna svojstva ženidbe

Kan. 1056 – Bitna su svojstva ženidbe jednost i nerazrješivost koja u kr­šćanskoj ženidbi zbog sakramenta zadobivaju posebnu čvrstoću. a) Jednost ženidbe Svojstvo jednosti ženidbe (unitas matrimonii) se sastoji u […]

Kazne i kažnjavanje u Crkvi

Crkva koja je od Krista ustanovljena i uređena na ovom svijetu kao društvo, i koju je on opskrbio prikladnim sredstvima vidljivog i društvenog jedinstva, kako kaže Drugi vatikanski sabor u […]

Ženidbena zapreka dobi

Tekst je izvadak iz knjige: Velimir BLAŽEVIĆ, Ženidbeno pravo Katoličke Crkve. Pravno-pastoralni priručnik, KS, Zagreb 2004. (dopunjeno izdanje iz 2009. god.)   Osobe koje sklapaju ženidbu i stupaju u brak trebaju posjedovati […]