»Ta bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se po njoj proslavi Sin Božji.« (Iv 11,4)
Shadow

Vjeronaučni i katehetski prilozi

Genetički inženjering i transplantacija u svjetlu učenja Katoličke Crkve

Genetički inženjering i transplantacija u svjetlu učenja Katoličke Crkve

Vjeronauk - srednja škola
Uvod Razvoj biomedicinskih znanosti uvelike pridonosi poboljšanju ljudskog života, ali ukoliko nije u okvirima etičnosti, može biti izvor velikih i opasnih manipulacija. Vrlo često se tako događa da se neki po sebi nemoralni čini predstave kao izvanjsko dobro, dok se niz negativnih posljedica jednostavno ignorira. Zato Crkva, idući za sveukupnim dobrom i naslanjajući se na Sveto Pismo želi biti moralni korektiv današnjim sve uočljivijim znanstvenim i mentalnim stranputicama. Između ostaloga, to se odnosi i na genetički inženjering, koji, ukoliko se vodi računa o ljudskom dostojanstvu i svetosti i nepovredivosti života, može biti hvalevrijedan, ali isto tako, ukoliko se ne vodi računa o navedenim kriterijima, može biti izvor grubog kršenja temeljnih ljudskih prava i dostojanstva oso
Susret s Isusom

Susret s Isusom

Vjeronauk - osnovna škola
U prošlom smo videu rekli da je Isus bio neobičan kralj koji je promijenio čitavu povijest. U ovom ćemo saznati kako je to uspio. U Isusovo vrijeme, dakle prije 2.000 godina, mnogo je toga bilo drugačije nego danas. Nije bilo interneta, tableta, mobitela, automobila, hladnjaka, struje, dječjih prava ili prava žena. Bolesti su tada bile često vrlo raširene, a bilo je i jako puno siromašnih i napuštenih. Isus čini povijesni zaokret jer se kao kralj i Bog približava upravo svim onim ljudima koji su u to vrijeme zauzimali neko niže mjesto u društvu. Tako će on prihvaćati djecu i rado ih slušati, a među svojim će sljedbenicima imati ne samo muškarce, već i žene. No, možemo reći da su dva oblika susreta ključna.
Isus – neobičan kralj

Isus – neobičan kralj

Vjeronauk - osnovna škola
Na Katoličkom ste vjeronauku do sad vjerojatno 567 tisuća puta rekli Isus. Čak i kada ne znate odgovor ne neko pitanje iz Vjeronauka, postoji dobra šansa da je Isus točan odgovor. No jeste li se ikad upitali: tko je Isus stvarno bio? Kad je živio i gdje? S kim se družio, što je radio i kakve sve to skupa veze ima sa mnom? E pa, ako i niste, vrijeme je da se počnete pitati jer ćemo u nekoliko idućih videa pokušati naučiti što više možemo o tome tko je bio Isus Krist.
Znanost i poboljšanje ljudskog života

Znanost i poboljšanje ljudskog života

Vjeronauk - srednja škola
  Uvod Znanost ima velikih pozitivnosti u poboljšanju ljudskog života, ali ipak donosi i velike opasnosti pa se postavlja pitanje gdje su granice znanstvenom istraživanju općenito, a posebno onom koje ne bi u potpunosti uvažavalo dostojanstvo ljudskog života i dostojanstvo ljudske osobe.  Pozitivne strane znanosti i njezina odnosa prema ljudskom životu Svakako je dobro i važno biti svjestan vrijednosti i dobrobiti našega vremena, a koje su nam takve zahvaljujući znanstvenom napretku. Svakodnevni život nam je neusporedivo lakši i jednostavniji u odnosu na samo zadnjih 50-tak godina, a da se ne govori o težini života koji je bio prije nekoliko stoljeća. Neke samo od takvih pozitivnosti možemo npr. vidjeti u činjenici da nam strojevi omogućuju neusporedivo olakšani rad, da nam pro
Medicinski potpomognuta oplodnja i učenje Katoličke Crkve

Medicinski potpomognuta oplodnja i učenje Katoličke Crkve

Vjeronauk - srednja škola
  Uvod Problem neplodnosti sve je češći u suvremenom svijetu. Smatra se da je oko 20%, pa čak i više osoba neplodno. Pri tome, prema nekim istraživanjima, oko 1/3 otpada na ženinu neplodnost, 1/3 na muškarčevu neplodnost, a 1/3 se odnosi na slučajeve kada su oboje neplodni. Prema uvriježenoj medicinskoj terminologiji, neplodnima se smatraju one osobe koje nakon godinu dana redovitih spolnih odnosa ipak ne uspiju začeti dijete. Radi veće sigurnosti, ponekad će se ta granica pomaknuti i na dvije godine, a ako ni tada ne dođe do začeća, onda se s velikim uvjerenjem drži da je osoba neplodna.  Uzroci neplodnosti su različiti. Često su oni izvanjskoga karaktera i za njih nitko ne snosi moralnu odgovornost. Ipak, događa se da je neplodnost posljedica korištenja nekih nemoralnih tehnika i
Crkva pred promjenama suvremenoga svijeta

Crkva pred promjenama suvremenoga svijeta

Vjeronauk - srednja škola
  Počevši od vremena humanizma i renesanse, Crkva se sa svom ozbiljnošću susreće s nekim do tada ne baš uočljivim poteškoćama, a vezuju se uz izravno odbacivanje Božjeg postojanja i autoriteta Crkve kao Kristove zaručnice i otajstva spasenja. Kroz naredna stoljeća takvi su oblici udaljavanja od božanskoga i svetoga postajali sve razvidniji i žešći, tako da su izrodili neke izričito ateističke poglede na svijet, koji su odbacivali ne samo Božje i crkvene zapovijedi, nego i sam naravni zakon.  Gledajući tako plodove razvitka društva u 19. i 20. st., možemo primijetiti nastanak niza filozofsko-društveno-kulturnih pravaca i ideologija, koji su opet sa svoje strane doveli do nastanka najvećih totalitarnih režima. Svima je njima zajedničko odbacivanje Božjeg autoriteta i iskrivljeno gledanje
Navještaj kraljevstva Božjega

Navještaj kraljevstva Božjega

Vjeronauk - srednja škola
  Kraljevstvo Božje je novi svijet kojemu težimo, ispunjen pravdom, ljubavlju, razumijevanjem, istinskim bogoljubljem i čovjekoljubljem, a započinje s Isusom Kristom i njegovim navještajem Radosne vijesti. Kao takvo, kraljevstvo Božje nam je zadano kao cilj koji valja ostvariti, a put kojim se postiže je u nasljedovanju Krista. No, iako kao kršćani načelno znamo značenje kraljevstva Božjega, njegov duboki smisao teško je dokučiti. Isto je bilo i u Isusovo vrijeme, pa je stoga Isus vrlo često objašnjavao njegovo značenje svojim slušateljima, posebno apostolima, kroz prispodobe. Prispodobe su priče iz svakodnevnoga života, kojima je prvotna svrha pojasniti ljepotu i vrijednost Božjega kraljevstva, kao i način na koji se ono ostvaruje. U Novom Zavjetu imamo veliki broj zapisanih prispodo
Globalizacija i informatizacija u svjetlu učenja Katoličke Crkve

Globalizacija i informatizacija u svjetlu učenja Katoličke Crkve

Vjeronauk - srednja škola
Uvod Globalizacija i informatizacija su procesi suvremenog društva koji imaju svoje pozitivne i negativne strane. Oni bitno utječu na promjenu načina razmišljanja današnjega čovjeka i zato je važno da budu u okviru etički prihvatljivih kriterija. Crkva tu sa svojim učenjem može bitno pridonijeti, a svojim širenjem evanđelja u internetskom svijetu mnogima donijeti radosnu vijest o Kristovu vazmenom otajstvu i ponuditi nadu u vječni život. Globalizacija Globalizacija je proces povezivanja i stvaranja međuovisnosti dijelova svijeta, i to na političkom, društvenom, kulturnom, gospodarskom i gotovo na svakom drugom području. Naravno, i na crkvenom. Pojam globalizacija prvi je upotrijebio Marshall McLuhan 1960. god. Danas se često koristi sintagma "globalno selo", a da bi se njome
Pobačaj i učenje Katoličke Crkve

Pobačaj i učenje Katoličke Crkve

Vjeronauk - srednja škola
Uvod Crkva oduvijek uči da je ljudski život svet i nepovrediv, da je njegov jedini Gospodar Bog i zato mora biti štićen od samog početka. To je svoje učenje jasno izrazila i na Drugom vatikanskog saboru, u konstituciji Gaudium et spes, u broju 51: “Bog, Gospodar života, povjerio je ljudima uzvišenu zadaću održavati život, i tu dužnost moraju vršiti na način dostojan čovjeka. Stoga život, jednom začet, treba najbrižnije štititi: pobačaj i čedomorstvo užasni su zločini.” Također, i u drugim mnogobrojnim dokumentima, Crkva zastupa isto učenje, naglašavajući da nikakva životna situacija ne može biti opravdavajuća da se učini namjerno i izravno nasilje nad započetim životom. Naprotiv, zbog nemogućnosti da se nerođeno dijete samo štiti, odnosno jer je nužno upućeno na to da njegovo
Crkva i moderno doba

Crkva i moderno doba

Vjeronauk - srednja škola
Nakon razdoblja nastanka i razvitka protestantizma (16. st.), Katolička Crkva je svoj odgovor na takvo nemilo stanje dala u obliku sazivanja Tridentskog sabora (1545.-1563.) i marnog provođenja odredbi koje su na njemu donesene. Međutim, vjerski ratovi između protestanata i katolika obilježit će još nekoliko narednih desetljeća i pridonijeti da se jedni od drugih bitno udalje kako u naučavanju tako i u djelovanju. Početkom 17. st. ti ratovi prestaju, a onda se počinju javljati moderne države, među kojima će posebno mjesto zauzeti Francuska i Austrija, odnosno nešto kasnije Austro-ugarska monarhija. Kako je uloga pape u to vrijeme ponovno ojačala, novonastale moderne države žele oslabiti takav njegov utjecaj i podrediti ga svojoj vlasti, što će velikim dijelom i uspjeti, provođenjem ap