Utorak, 26 listopada

Vjeronauk i kateheza

Prilozi namijenjeni za školski vjeronauk i župnu katehezu

Internetski i računalni programi u vjeronaučnoj nastavi
Vjeronauk i kateheza

Internetski i računalni programi u vjeronaučnoj nastavi

Ova je brošura namijenjena posebno vjeroučiteljima ali i svima drugima koji žele izrađivati estetski lijepe i funkcionalne nastavne radne listove i slične materijale, a o tome ne znaju puno. U njoj će se naći konkretnih primjera i uputa kako nešto napraviti, kao npr. upute kako napraviti križaljke, osmosmjerke, kriptograme, labirinte, kvizove, postere itd., ali će se isto tako naći i neke druge korisne informacije, kao npr. kako otvoriti i uređivati blog, kako komprimirati ili urediti fotografije, kako konvertirati dokumente iz jednog u drugi format itd. Ovdje će, dakle, biti pružen prikaz tek nekoliko mogućnosti koje nam nude bilo računalni programi iz Microsoft Office paketa, bilo razni programi (besplatni ili za plaćanje) koji se mogu instalirati na računalo ili u njima uređivati na in...
Kako napraviti labirint
Radni listovi

Kako napraviti labirint

Korištenje tzv. 2.0 alata, odnosno raznih programa i online generatora pomoću kojih se, između ostaloga, mogu lakše i brže izraditi i nastavni materijali, postaje preporučljivo i korisno, pa u tom smislu evo jedan primjer kako možete u kratko vrijeme napraviti zgodan radni list za djecu nižih razreda osnovne škole. Riječ je o izradi labirinta, a pri tome ćemo se poslužiti stranicom MazeGenerator.net. Potrebno je otići na tu stranicu, odrediti parametre koje želite, kliknuti na "Generate", a nakon prikazivanja labirinta preuzeti ga u pdf formatu. Ako labirint želite dodatno obogatiti, otvorite  pdf (mora biti vidljiva cijela stranica), kliknite na „Take a  Snapshot”, pa na labirint, a onda ga kopirajte u npr. Power Point. Ondje obrežite što vam je višak, dodajte sllike ili crteže, tekst it...