»Svi smo jednim Duhom napojeni.« (1 Kor 12,13)
Shadow

Čovjek kao stvorenje i slika Božja


Čovjek je sam sebi tajna, nepoznanica koju ne može proniknuti. No, još više , on je otajstvo koje se može razumjeti samo u svjetlu Božjeg stvoriteljskog djela i u svjetlu Kristova utjelovljenja i otkupljenja. Po svojoj složenosti, čovjeka određuje njegovo postojanje, tjelesnost, razumnost, slobodna volja, društvenost, religioznost, duhovnost itd. Kao takav, stvoren je da traži i nađe Boga, izvor i uvir vječnog blaženstva. Zato je dužan slijediti glas svoje savjesti po kojoj joj Bog progavara, a iako zbog svoje grešne naravi to često neće biti u stanju, milsot Duha Svetoga ona je koja ga vodi na tom putu.  

Uz temu “Čovjek kao stvorenje i slika Božja”, kao dijelu gradiva namijenjenog za nastavu Katoličkog vjeronauka u 3. razredu srednje škole, donosimo nekoliko priloga:


Prilozi
1
2
3
4
5
6

Ostali materijali za nastavu Vjeronauka u 3. razredu srednje škole:

Radni materijali za 3. razred
1
2

Svi objavljeni materijali, za sva četiri godišta:

Svi radni materijali
1