Crkva je apostolska [video]


Mnogi se nazivaju Kristovim učenicima, ali se međusobno jako razlikuju. Savjest im drugačije progovara, Bibliju različito tumače i dijele različite sakramente. Tko je u pravu? Koga slušati? Zar je Isus ostavio kršćane da se igraju pogađanja? Nije! 

Isus je znao da neće dugo ostati na zemlji i da neće stići prenijeti radosnu vijest svim ljudima. Također je brzo postalo očito da će mnogi zlorabiti njegovu poruku i lažno se predstavljati kao Isusovi učenici. Da bi svoju Crkvu i vjernike zaštitio od takvih manipulacija te da bi do svih ljudi stiglo evanđelje, Isus je izabrao apostole i njima je povjerio svoju Crkvu i misiju. Njih je odabrao da nastave njegov rad i rekao im: “Tko vas sluša, mene sluša. A tko sluša mene, sluša Oca”.

Tako su apostoli postali vidljivi znak Isusovog djelovanja u svijetu. Naime, dok niti Boga, niti Isusa ne možemo više vidjeti i čuti, apostole možemo. Savjest se može prevariti, razum može oslabiti, Bibliju možemo krivo protumačiti, ali tako dugo dok imamo apostole imamo i Isusovu Crkvu.

Zato se kaže da je Crkva “apostolska” u trostrukom smislu. Ona je apostolska jer je Isus baš apostolima povjerio svoje evanđelje. Ona je apostolska jer čuva i prenosi to isto evanđelje koje je primila baš od apostola. Ona ja apostolska jer i danas ima apostole koje sluša.

Tko su danas apostoli?

Nisu apostoli sami sebe birali i dali sebi pravo da govore u Božje ime jer se to niti ne može. Taj dar je moguće primiti samo od onoga koji već ima taj dar. Kao što je Otac poslao Sina, tako je Sin poslao apostole, a tako su i oni birali i slali svoje nasljednike. Nije Matija sam sebe izabrao za apostola, već su to uz pomoć Duha Svetoga kojeg ne vidimo, na vidljiv način učinili apostoli. Kad su kršćani postali zbunjeni oko toga što je Božja volja po pitanju obrezanja, apostoli su uz pomoć Duha kojeg ne čujemo, na nama razgovijetan način protumačili Božju volju. I taj se vidljiv način Božjeg djelovanja nastavlja i danas jer je Isus obećao da će ostati s apostolima u sve dane do svršetka svijeta.

Praksa biranja nasljednika apostola koju su započela dvanaestorica nastavlja se sve do danas. Svaki je novi apostol izabran na vidljiv način od strane već postojećih apostola. Ta se praksa naziva apostolska sukcesija.

No nije biranje nasljednika sve što apostoli rade. Od Isusa su dobili dar otpuštanja grijeha, vezivanja i odrješivanja te karizmu uvođenja u svu istinu. To sve zajedno znači da samo apostoli mogu tumačiti na nezabludiv način Božju volju, odnosno kršćansku vjeru i moral.

Sve to ne znači da mi ostali moramo samo šutjeti i klimati glavom. Svaki je kršćanin, u jednom širem smislu, pozvan od Isusa te ima misiju širiti evanđelje i graditi Božje kraljevstvo. U ovom kontekstu govorimo o apostolatu. Djelatnosti apostolata mogu biti razne, ali njihov uspjeh ovisi o našoj vjeri i otvorenosti Kristu.