DNK

Deoksiribonukleinska kiselina
skraćeno se zove DNK, a sadrži
genetske upute za poseban biološki
razvoj staničnih oblika života.
Osnovna je molekula nasljeđivanja
i odgovorna je za prenošenje
nasljednog materijala i osobina,
od boje kose do sklonosti
prema nekim bolestima.
Osim toga, DNK svake osobe
naslijeđen je od roditelja,
te se bez njezina koda neće
događati ni novi život a da
ne bude obilježen nasljednim
osobinama prethodnika.

Kao što posjedujemo biološku
DNK od tjelesnih roditelja,
tako imamo i onaj duhovni DNK
od Boga, našeg Oca i stvoritelja,
na čiju smo sliku stvoreni.
Doista, kodirani smo njegovim
bićem, životom i darovima:
nesebičnom ljubavlju i milošću,
jasnom istinom i dobrotom,
koje su utkane u naše postojanje,
te nas određuju u djelovanju
sve do dolaska u vječno blaženstvo.