Dron


Dron je bespilotna letjelica
koja se počela koristiti
najprije u vojne svrhe,
ali je sada vrlo popularna
kao naprava koja se koristi
za izradu fotografija i snimki.
Fotografi se služe njime
za pravljenje snimki iz zraka,
te tako iz ptičje perspektive
snime iz visoka izvrsne snimke
koje ne bi mogli snimiti sa zemlje.

Nešto slično je i s nama ljudima.
Ne možemo dobro snimiti
stanje života samo sa zemlje.
Potreban nam je nebeski pogled,
jer mnogo bolje i ljepše možemo
promatrati život iz visoka,
iz nebeske, Božje perspektive.
Zato nam je Gospodin dao
dar vjere da njime poput drona
sagledavamo zemaljski život,
njegovu ljepotu i uzvišenost,
na putu prema vječnoj domovini.