Drugi dio došašća: 24. prosinca – misao za homiliju i molitva vjernika

Drugi dio došašća: 24. prosinca – misao za homiliju i molitva vjernika


Podiže nam snagu spasenja – u Crkvi se ostvaruje spasenje


Čitanja: 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89; Lk 1,67-79


Misao za homiliju


U Starom je zavjetu znak Božje prisutnosti bio hram, „boravište Slave Gospodnje“. „Snaga spasenja“ o kojoj govori Zaharija nije više onaj rog žrtvenika, nego Spasitelj, Krist Gospodin.

Mi se danas radujemo što sam Spasitelj u Crkvi svojoj boravi, što je, štoviše, Crkva njegovo otajstveno Tijelo. Crkva je boravište Kristovo, mi smo udovi njegova Tijela. Eto kako Bog uvijek nadilazi i naše zasluge i naše želje! Dao Gospodin da se ta Kristova prisutnost na nama i po nama očituje.


Molitva vjernika


Krist Gospodin, Sin živoga Boga, svjetlo od svjetlosti, obasjat će nas i vidjet ćemo pravdu njegovu. Stoga pouzdano njega zamolimo:

Dođi, Gospodine Isuse!

  1. Svjetlo koje nema zalaza, što izlaziš da rastjeraš tminu koja nas obavija: probudi nas, vjeru nam ojačaj i ne daj da ostanemo mirno snivajući.
  2. Daj da cijeli današnji dan smireno provedemo, radosni s tvoga svjetla.
  3. Nauči nas da budemo krotki i krotkost ljudima očitujemo.
  4. Dođi i novu nam zemlju stvori u kojoj će boraviti pravednost i mir.
  5. Ti i Otac jedno ste: daj da naša povezanost u Crkvi ne bude samo izvanjska nego životna.

Približio se blagdan našega spasenja, Gospodine. Usliši naše molitve da budemo dostojni gledati tvoju slavu. Koji živiš.